Vol 55, No 1 (2017)

Table of Contents

Articles

Chemical constituents of ethyl acetate extract of Lepisanthes rubiginosa collected in Phu Loc district, Thua Thien - Hue province. PDF
Phạm Thị Ninh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Văn Lộc, Nguyễn Thị Dung, Đỗ Xuân Cẩm, Trần Văn Sung 1
Study on preparation of hydrotalcite based catalyst containing Mg-Al-Co compositions. PDF
Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Trung Thành 6
Nghiên cứu ảnh hưởng của nanosilica đến tính chất cơ học của màng polyme epoxy DER 671X75. PDF
Huỳnh Lê Huy Cường, Trần Vĩnh Diệu, Nguyễn Đắc Thành, Đoàn Thị Yến Oanh 12
Nghiên cứu một số hợp chất thứ cấp từ chủng xạ khuẩn Streptomyces sp. (G065). PDF
Cao Đức Danh, Vũ Văn Nam, Đoàn Thị Mai Hương, Vũ Thị Quyên, Lê Thị Hồng Minh, Brian T. Murphy, Trần Đăng Thạch, Châu Văn Minh, Phạm Văn Cường 19
Ảnh hưởng đồng thời của cacbon hữu cơ hòa tan, chất hoạt động bề mặt và natri oxalat đến sự giải hấp thuốc trừ sâu PDF
Trịnh Thu Hà, Bjarne W. Strowble, Nguyễn Quang Trung, Lê Trường Giang 24
Nghiên cứu chế tạo vật liệu có độ bền nhiệt, bền cơ lý cao và hàm tro thấp từ cao su nitril PDF
Chu Chiến Hữu 31
Tối ưu hóa phản ứng thủy phân mật bò cho quy trình tách axit cholic bằng phương pháp bề mặt đáp ứng PDF
Trần Bội An, Phan Minh Vương, Phạm Cao Thanh Tùng, Phan Thanh Thảo 38
Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn mài mòn của lớp phủ hợp kim NiCr20 được thẩm thấu với photphat nhôm trong môi trường axit PDF
Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Thị Hà, Phạm Thị Lý, Võ An Quân, Đinh Thị Mai Thanh, Lê Thu Quý, Phạm Đức Roãn 43
Thành phần hóa học của cây Ngọc cẩu (Balanophora laxiflora Hemsl.) thu tại Tuyên Quang. Phần 1. Thành phần hóa học của các cặn chiết ít phân cực. PDF
Trần Đức Đại, Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Quảng An, Trương Thị Thanh Nga, Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Thị Tuyết, Đặng Ngọc Quang 48
Khảo sát sự biến đổi hàm lượng hypoxanthine và histamine trong tôm sú bảo quản ở 0oC PDF
Lê Nhất Tâm, Đoàn Như Khuê, Trần Thị Văn Thi 52
Nghiên cứu lí thuyết cơ chế và động học của phản ứng giữa gốc propargyl (C3H3) với nguyên tử hiđro (H) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ PDF
Phạm Văn Tiến 58
Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên, cao su cloropren gia cường nanoclay PDF
Lương Như Hải, Phạm Công Nguyên, Ngô Trịnh Tùng, Lưu Đức Hùng, Đỗ Quang Kháng 66
Tổng hợp vật liệu F-TiO2/Bent và đánh giá hoạt tính quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến PDF
Nguyễn Thị Diệu Cẩm 71
Tổng hợp một số dẫn xuất exahydropyrazin-[1,2b]-isoquinolin PDF
Vũ Đức Cường, Phạm Thế Chính, Đặng Thị Tuyết Anh, Phạm Văn Thắm, Quách Thị Thanh Vân, Nguyễn Văn Tuyến 76
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polysunfat sắt, ứng dụng cho quá trình keo tụ PDF
Quản Thị Thu Trang, Lê Hà Giang, Phạm Văn Lâm 81
Chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu compozit PVC/hỗn hợp than đen và tro bay biến tính PDF
Nguyễn Duy Toàn, Trần Thị Thanh Vân, Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Vũ Giang, Nguyễn Thúy Chinh, Thái Hoàng 86
Các hợp chất phenolic phân lập từ lá cây nhội Bischofia javanica (Blume) PDF
Nguyễn Thị Mai 91
Bước đầu nghiên cứu tổng hợp mafenit axetat qua trung gian phtalimit PDF
Nguyễn Văn Giang, Hoàng Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đình Luyện 96
Khả năng khử khuẩn và phân hủy các chất bảo vệ thực vật của ozon PDF
Nguyễn Hoàng Nghị, Trần Vĩnh Diệu, Đoàn Thị Yến Oanh 100
Tổng hợp vật liệu thủy tinh hoạt tính sinh học 50S bằng phương pháp sol-gel. Nghiên cứu thực nghiệm ‘‘in vitro’’ PDF
Bùi Xuân Vương 106
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ các hợp phần đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu ve bằng dianhydrit piromelitic PDF
Đỗ Minh Thành, Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thị Việt Triều 111
Ảnh hưởng của xử lý nhiệt tới các tính chất của lớp mạ NiP điện hóa PDF
Lê Thanh Liêm, Trịnh Hồng Dương, Hoàng Thị Bích Thủy 116
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc hòa tách bùn thải có chứa đồng của quá trình sản xuất bản mạch điện tử PDF
Nguyễn Thị Thu Huyền, Đặng Trung Dũng, Mai Thanh Tùng, Hoàng Thị Bích Thủy 121
Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Cu2O bằng phương pháp lắng đọng hóa học pha hơi PDF
Lê Văn Huỳnh 125
Ảnh hưởng của lực ion và một số ion lạ đến động học phản ứng quang oxi hóa khử giữa phức rutheni(II) polypyridin và axtt amin tyrosin PDF
Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Ánh Hường, Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Xuân Trường 130


ISSN: 0866-7144