Vol 54, No 3 (2016)

Table of Contents

Articles

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, tỷ lệ mol Ce/Fe đến sự hình thành pha oxit hỗn hợp CeO2-Fe2O3.
Đào Ngọc Nhiệm, Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Đức Văn, Phạm Ngọc Chức, Nguyễn Thị Hà Chi 265
Nghiên cứu đặc trưng, tính chất và hình thái cấu trúc của hạt tổ hợp polylactic axit/chitosan chế tạo bằng phương pháp vi nhũ
Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thuý Chinh, Trần Thị Mai, Thái Hoàng 269
Diterpenoid mới được phân lập từ cây thuốc giấu Euphorbia tithymaloides (P.).
Cầm Thị Ính, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Minh Quân, Trần Thị Quỳnh Trang, Trịnh Anh Viên, Nguyễn Thị Thuỷ, Đỗ Thị Thảo 274
Nghiên cứu cơ chế của quá trình peroxydasa trong hệ H2O-Ni2+-HCO3--Lm-H2O2 (1)
Vũ Thị Kim Loan 280
Ảnh hưởng của các dạng thù hình tinh thể TiO2 đến sự thay đổi cấu trúc của polyme blend EVA/PLA trong quá trình thử nghiệm gia tốc thời tiết
Đỗ Văn Công, Thái Hoang 284
Chế tạo chất hấp phụ từ bã chè và ứng dụng cho hấp phụ thuốc diệt cỏ 2,4-dicolorophenenoxyaxetic axit trong môi trường nước
Nguyễn Văn Thành, Đỗ Trà Hương, Hà Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Minh 291
Phân tích đồng thời các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước lụt ở miền Trung Việt Nam
Trịnh Thu Hà, Bjarne W. Strowble, Nguyễn Quang Trung, Lê Trường Giang 296
Nghiên cứu ảnh hưởng của nanosilica đến tính chất cơ học của màng polyme polyurea trên cơ sở polyaspartic este desmophen NH1520 đóng rắn bằng Desmodur N3600
Huỳnh Lê Huy Cường, Trần Vĩnh Diệu, Nguyễn Đắc Thành, Đoàn Thị Yến Oanh 302
Tổng hợp và cấu trúc dãy hợp chất azometin từ axit 5-amino-2-metoxi-4-(3-metylfuroxan-4-yl)phenoxyaxetic
Hoàng Thị Lan 309
Đánh giá khả năng xúc tác của Pd/C* và Pt/C* trong phản ứng hydrodeclo hóa pha lỏng 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin
Trần Đức Hùng, Nguyễn Quan Thắng, Chu Thị Hải Nam, Nguyễn Hồng Liên 316
Ảnh hưởng của hình thái, cấu trúc pha của lớp PbO2 kết tủa điện hóa trên nền thép đến khả năng làm việc của điện cực PbO2 trong pin chì dự trữ
Ngô Thị Lan, Doãn Anh Tú, Lương Trung Sơn, Đinh Thị Mai Thanh 321
Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ nguyên liệu dầu vi tảo bằng phản ứng ở áp suất cao, sử dụng xúc tác axit
Nguyễn Trung Thành, Lê Quang Diễn, Nguyễn Khánh Diệu Hồng 327
Thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase của lá vối Việt Nam (Cleistocalyx operculatus Roxb. Merr. et Perry)
Trương Thị Tố Chinh, Phan Minh Giang 331
Nghiên cứu cấu trúc, độ bền và khả năng hấp phụ khí CO của cluster Au3X(-1/0/1) (X = Sc, Y)
Nguyễn Quốc Cường, Vũ Thị Ngân, Nguyễn Tiến Trung 338
Nghiên cứu tổng hợp các hybrid mới của artemisinin với zidovudin (AZT)
Lê Huy Bình, Vũ Đình Tiến, Hoàng Xuân Tiến, Trần Khắc Vũ 343
Ảnh hưởng của nanocompozit CNT/ZnO đến khả năng bảo vệ của màng sơn polyuretan dưới bức xạ của tia tử ngoại
Phạm Gia Vũ, Nguyễn Thị Kim Cúc, Vũ Kế Oánh, Trịnh Anh Trúc, Tô Thị Xuân Hằng 349
Nghiên cứu biến tính đá ong bằng lantan làm vật liệu hấp phụ xử lý ion florua và photphat trong nước thải
Phương Thảo, Đỗ Quang Trung, Đặng Thị Thu Hương, Công Tiến Dũng 356
Nghiên cứu tổng hợp dung dịch ZnO pha tạp Al bằng phương pháp sol-gel ứng dụng chế tạo màng mỏng nhiệt điện AZO
Trịnh Quang Thông, Vũ Viết Doanh, Lê Hải Đăng 362
Sự biến đổi năng lượng hoạt hóa và ảnh hưởng của xúc tác axit Lewis BF3 trong phản ứng Diels – Alder của isopren với các dẫn xuất etylen
Nguyễn Hữu Thọ, Võ Thành Phong 367
Thành phần hóa học của cây rau má Centella asiatica (L.) urban thu hái tại Thành phố Hồ Chí Minh
Võ Thị Quỳnh Như, Trần Văn Lộc, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Tuấn Thành, Lê Thị Thu Thảo, Trần Văn Sung 373
Nghiên cứu sự truyền dẫn proton trong các chất điện li dẫn proton dạng polyme gel trên cơ sở poly(metylmetacrylat)
Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Thị Cẩm Hả 377
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính của nấm nội sinh phân lập từ cây nghệ vàng
Nguyễn Ngọc Hiếu, Nghiêm Văn Đức, Phạm Thị Dung, Dương Ngọc Tú 382
Nghiên cứu hấp phụ anino photphat (PO43-) từ dung dịch bằng oxit hỗn hợp CeO2-Al2O3
Đào Ngọc Nhiệm, Nguyễn Thị Hà Chi, Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Đức Văn, Dương Thị Lim 387
Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài kim giao núi đất (Nageia wallichiana) thu tại tỉnh Lâm Đồng. Phần 2. Các hợp chất biflavonoid, steroid và phenolic.
Nguyễn Thị Liễu, Phạm Thị Ninh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Văn Lộc, Đinh Thị Phòng, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Lưu, Trần Văn Chiến, Trần Văn Sung 391
Tổng hợp kháng sinh cefuroxim từ 7-ACA
Nguyễn Khánh Tân, Đoàn Ngọc Nhuận 396


ISSN: 0866-7144