Vol 54, No 1 (2016)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Ảnh hưởng của mật độ dòng, nồng độ chì nitrat và nhiệt độ của dung dịch điện ly đến hình thái, cấu trúc của lớp PbO2 kết tủa điện hóa trên vật liệu nền thép
Ngô Thị Lan, Doãn Anh Tú, Tô Thanh Loan, Đinh Thị Mai Thanh 1
Nghiên cứu cơ chế phản ứng chuyển hóa CO2 bằng H2 trên xúc tác cluster Fe5 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ
Phạm Thị Điệp, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm 7
Nghiên cứu so sánh cấu trúc, độ bền của cluster silic pha tạp SinM (M là Sc, Y; n = 1-10) bằng phương pháp hóa học lượng tử
Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Duy Phi, Vũ Thị Ngân, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Tiến Trung 11
Nghiên cứu tạo lớp xốp trên bề mặt màng mỏng SiC, bằng phương pháp ăn mòn điện hoá
Lê Văn Huỳnh 17
Tổng hợp, đặc trưng và tính chất vật liệu ZnO pha tạp C, Ce
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Lưu Thị Việt Hà, Nguyễn Ngọc Hân 22
Nghiên cứu chế tạo tổ hợp oxit KFeMnOx trên gốm cao nhôm ứng dụng để hấp phụ SO2 trong không khí
Nguyễn Quốc Trung, Trần Quế Chi, Hoàng Anh Sơn, Lê Phúc Sơn 27
Nghiên cứu ảnh hưởng của nanoclay cloisite 30B đến tính chất cơ học của màng polyme epoxy DER 671X75
Huỳnh Lê Huy Cường, Trần Vĩnh Diệu, Nguyễn Đắc Thành, Đoàn Thị Yến Oanh 32
Epoxy hóa dầu hạt hướng dương
Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Minh Đức 38
Nghiên cứu chế tạo điện cực compozit CNTs/V2O5 bằng phương pháp điện hóa
Nguyễn Thị Hồng Thắm, Lê Vũ Tuấn Hùng, Đỗ Hữu Quyết 43
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ các hợp phần đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu ve bằng polyisoxyanat
Đỗ Minh Thành, Lê Xuân Hiền, Nguyễn Tiến Dũng 48
Nghiên cứu ứng dụng zeolit ZSM-5 cho phản ứng sắp xếp lại epoxit để tổng hợp andehit
Phan Huy Hoàng, Nguyễn Xuân Bách 53
Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất hoạt động bề mặt CTAB đến cấu trúc vật liệu nanosilica
Hoàng Thị Phương, Hoàng Xuân Tiến, Đinh Thị Ngọ 59
Hấp phụ Cr(VI) trong môi trường nước bằng Vật liệu hấp phụ bã chè biến tính KOH
Đỗ Trà Hương, Đặng Văn Thành, Mai Quang Khuê, Nguyễn Thị Kim Ngân 64
Sơ bộ đánh giá hoạt tính sinh học từ một số loài san hô ở miền Bắc Việt Nam
Trần Thị Như Hằng, Lê Mai Hương, Trần Thị Hồng Hà, Nguyễn Đình Luyện, Hoàng Kim Chi, Lê Hữu Cường, Đỗ Hữu Nghị, Vũ Đình Giáp, Đỗ Thị Nhuân, Đặng Thị Phương Ly, Andrey Imbs B., Phạm Quốc Long 70
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự dịch chuyển các chất lưu hóa đến quá trình lưu hóa blend cao su tự nhiên-cao su EPDM (CSTN/EPDM).Phần 2. Ảnh hưởng của quá trình hỗn luyện đến sự phân bố lại các chất xúc tiến.
Lê Như Đa, Đặng Việt Hưng, Uông Đình Long, Nguyễn Phạm Duy Linh, Bùi Chương 74
Tối ưu hóa quá trình trích ly dầu mù u bằng kỹ thuật lưu chất siêu tới hạn
Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Trọng Huy, Trần Thị Minh Thùy 82
Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài kim giao núi đất (Nageia wallichiana) thu tại tỉnh Lâm Đồng. Phần 1. Các hợp chất diterpenoid.
Nguyễnq Thị Liễu, Phạm Thị Ninh, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Thị Lưu, Trần Văn Lộc, Đinh Thị Phòng, Trần Thị Phương Thảo, Trần Văn Sung 88
Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốm xốp trên cơ sở vi hạt thủy tinh cầu rỗng và gốm kết dính berlinite (AlPO4) làm vỏ cách nhiệt cho pin nhiệt
Lương Trung Sơn, Phạm Mạnh Thảo, Nguyễn Văn Kỳ, Lê Văn Toán 93
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit EVA/TiO2 bằng phương pháp trộn nóng chảy
Đỗ Văn Công, Vũ Mạnh Tuấn, Mai Thị Thùy Linh, Mai Đức Huynh 100
Khảo sát các điều kiện trích ly suberin từ cạc bần và ảnh hưởng của suberin đến tính chất mực in offset
Văn Phạm Đan Thủy, Nguyễn Minh Trí, Trần Trung Tín, Nguyễn Phương Thảo 106
Nghiên cứu cơ chế phản ứng axyl hóa giữa mô hình tương tự nitrocefin với PBP2a bằng phương pháp hóa học lượng tử
Nguyễn Họa Mi, Trần Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Hồng, Phạm Trọng Lâm, Phạm Quang Trung 112
Sự giải hấp thuốc trừ sâu từ đất ruộng bị ngập.
Trịnh Thu Hà, Bjarne W. Strowble, Nguyễn Quang Trung, Lê Trường Giang 116
Động học hấp phụ asen trong nước bởi cột phản ứng chứa hạt hydroxit lớp đôi
Hồ Nguyễn Nhật Hà, Nguyễn Thị Mai Thơ, Nguyễn Thị Phương Diệu, Nguyễn Thị Kim Phượng 123
Sơ bộ đánh giá dư lượng một số thuốc giảm đau không thuộc nhóm steroid trong nước thải Hà Nội
Lê Minh Đức, Nguyễn Văn Quân, Dương Hồng Anh, Phạm Kim Trang, Phạm Hùng Việt 128


ISSN: 0866-7144