Vol 48, No 6 (2010)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Bài tổng quan: Năng lượng cho thế kỷ 21.
Trần Mạnh Trí
Vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình từ cao lanh. II. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu mao quản trung bình MSU-S có thành phần cấu trúc zeolit ZSM-5, beta trong môi trường kiềm.
Phạm Minh Hảo, Tạ Ngọc Đôn, Hoàng Trọng Yêm
Tổng hợp Co3O4 kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy gel.
Lưu Minh Đại, Nguyễn Thị Tố Loan
Tổng hợp và ngưng tụ 2-metoxy-4-(3-metylfuroxan-4-yl)-5-nitrophenoxiaxetyl-hydrazin với một số andehit thơm.
Hoàng Thị Tuyết Lan, Nguyễn Hữu Dĩnh
Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của một số phối tử vòng lớn kiểu bazơ Schiff trên cơ sở thiosemicacbazit. Phần I. Các thiosemicacbazon bốn càng của glyoxal, diaxetyl, benzil và phức chất của chúng với Ni(II) và Pd(II).
Phạm Chiến Thắng, Nguyên Minh Hải, Vũ Đặng Độ
Hòa tách đồng kim loại từ bản mạch điện tử bằng dung dịch axit HNO3.
Lê Hoàng Long, Huỳnh Trung Hải, Jeong Jinki, Lee Jae-Chun
Tổng hợp và cấu tạo của một số dẫn xuất xeton-α,β-không no chứa nhân dị vòng furan, pirol, thiophen và piridin.
Nguyễn Đình Triệu, Vũ Văn Hà
Tổng hợp TiO2 anatase kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy gel.
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm
Xác định bậc và cơ chế của phản ứng oxi hóa m-xylen trên xúc tác perovskit La0,7Sr0,3MnO3.
Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Minh Phú
Tổng hợp và khảo sát tính chất quang của các hạt nano vàng dạng cầu định hướng ứng dụng trong y sinh.
Nghiêm Thị Hà Liên, Nguyễn Thanh Hải, Vũ Xuân Hoà, Đỗ Quang Hoà, Trần Hồng Nhung
Nghiên cứu quá trình chuyển hóa asen và một số thành phần cơ bản trong nước ngầm trên thiết bị mô phỏng môi trường yếm khí tự nhiên.
Bùi Duy Cam, Trần Hồng Côn, Nguyễn Thị Kim Dung
Nghiên cứu mô hình và tối ưu hóa tổng hợp bột nano TiO2 bằng phương pháp thủy phân trong pha hơi.
Cao Xuân Thắng, Phạm Văn Thiêm, Nguyễn Văn Xá, Mai Ngọc Hà, Nguyễn Thị Vân Anh
Chế tạo vật liệu hấp phụ asen từ chitin bằng kỹ thuật polyme hóa ghép bức xạ.
Trương Thị Hạnh, Nguyễn Quốc Hiến, Hà Thúc Huy
Sodium benzoylpaeoniflorinsulfonat và sodium paeoniflorinsulfonat, hai hợp chất mới được phân lập từ rễ cây bạch thược (Paeonia lactiflora).
Phạm Hải Yến, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Nguyễn Xuân Nhiệm
Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng của gốc metylidin với hidro xyanua.
Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Minh Huệ
Nghiên cứu thành phần hóa học cây Chay (Artocarpus lakoocha Roxb.). Phần II. Các hợp chất triterpen, steroid và monoglyxerit.
Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Văn Sung
Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa nền polyeste không no và silicafum. Phần I. Cấu trúc và tính chất vật liệu polyme compozit trên nền nhựa polyeste không no và silicafum khi chưa có chất liên kết.
Trịnh Minh Đạt, Bùi Chương, Bạch Trọng Phúc, Nguyễn Thị Phương Nhung
Nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng giữa C2H và H2S.
Nguyễn Thị Minh Huệ, Trần Quốc Trị, Trần Văn Tân
Thu bột cơ học P-RC-APMP cho độ trắng cao từ gỗ keo tai tượng.
Cao Văn Sơn, Đào Sỹ Sành, Doãn Thái Hoà
Nghiên cứu hệ epoxy DER-331 đóng rắn bằng metyltetrahydrophtalic anhydrit (MTHPA) để chế tạo vật liệu compozit tiên tiến. Phần II. Ảnh hưởng của nanoclay đến sự đóng rắn của hệ epoxy DER-331/MTHPA/DMP-30.
Lê Hoài Anh, Bùi Chương, Trần Như Thọ, Vũ Đình Khiêm, Đinh Thị Liên
Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ dầu ăn phế thải trên xúc tác dị thể MgSiO3.
Nguyễn Trung Sơn, Đỗ Thị Diễm Thuý, Đinh Thị Ngọ
Ảnh hưởng của bột polytetrafloetylen đến độ chống mài mòn của polyme nhiệt rắn trên cơ sở polyeste không no.
Nguyễn Minh Thu, Trần Vĩnh Diệu


ISSN: 0866-7144