Vol 48, No 3 (2010)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Aluminosilicat mao quản trung bình từ cao lanh không nung. Phần 1 – Nghiên cứu chuyển hóa cao lanh không nung thành vật liệu mesopore chứa cấu trúc zeolit loại MFI và BEA trong môi trường kiềm.
Phan Minh Hảo, Tạ Ngọc Đôn, Nguyễn Thị Linh, Hoàng Trọng Yêm
Nghiên cứu tương tác của muối Zeise với axit eugenoxyaxetic trong ancol.
Trần Thị Đà, Trương Thị Cẩm Mai, Trần Thị Kim Thư, Nguyễn Hữu Đĩnh
Tương tác của kali tricloro(safrol) platinat (II) với amoniac, đimetylamin và đietylamin.
Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà, Nguyễn Hữu Đình
Tính toán cấu trúc và động lực của phức Oseltamivir (Tamiflu) với hemagglutin-neuraminidase từ virus cúm người typ III.
Nguyễn Hoạ Mi, Đặng Ứng Vận
Nghiên cứu đặc điểm sự hấp phụ của 2,4-dinitrotoluen trên một số loại than hoạt tính trong môi trường nước.
Tô Văn Thiệp, Vũ Thị Hoàng Mai, Đỗ Ngọc Khuê, Đồng Kim Loan, Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Bình Minh, Nguyễn Cao Tuấn
Nghiên cứu chế tạo bạc nano bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 sử dụng alignat làm chất ổn định.
Nguyễn Thị Kim Loan, Đặng Văn Phú, Võ Thị Kim Lăng, Nguyễn Ngọc Duy, Trương Thị Hạnh, Nguyễn Tuệ Anh, Nguyễn Quốc Hiến
Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu polyme nanocompozit từ cao su nitril và clay hữu cơ.
Phạm Gia Vũ, Tô Thị Xuân Hằng, Võ Thành Phong, Nguyễn Quang
Synthesis of biodiesel from soybean oil based on.
Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hữu Bằng, Đinh Thị Ngọ, Lê Đình Chiến
Tính chất quang của vật liệu nano ZnS: Cu, ZnS: Mn tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa.
Đinh Xuân Lộc, Nguyễn Vũ, Đỗ Mạnh Hùng
Synthesis and structural of some α, β-unsaturated acetones containing 5-nitroarylfural
Nguyễn Thị Hiền Anh, Nguyễn Đình Triệu
Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác nanospinel ZnAl2O4.
Ngô Thị Thuận, Nguyễn Hồng Vinh, Hoa Hữu Thu, Nguyễn Thị Mai
Các hợp chất glycolipit và phenolic từ cây mạ mân (Aganope balansae).
Trần Quốc Toản, Nguyễn Duy Thuần, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Phương Thảo, Hoàng Thanh Hương, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm
Nghiên cứu tổng hợp perovskit LaMn0,5Cu0,5O3 có kích thước nanomet bằng phương pháp sol gel xitrat.
Lưu Minh Đại, Nguyễn Xuân Dũng
Bảo vệ chống ăn mòn hợp kim đồng bằng lớp phủ hữu cơ chứa polypyrol.
Nguyễn Thị Lê Hiền
Nghiên cứu thành phần hóa học Mallotus philippensis.
Nguyễn Thị Mai, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Nguyễn Hữu Khôi, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Hoài Nam, Lã Đình Mỡi, Ninh Khắc Bản
Synthesis α-Fe2O3 nanosized by the gel combustion method.
Lưu Minh Đại, Nguyễn Thị Tố Loan
Nghiên cứu ảnh hưởng của AgNO3 và polyamidoamin (PAMAM) lên kích thước hạt nanocompozit Ag/PAMAM.
Nguyễn Cửu Khoa, Cao Văn Dư
Nâng cao khả năng nhuộm của sợi tre bằng phương pháp xử lý plasma không khí ở áp suất thường.
Tạ Thị Phương Hoà, Lê Đại Dương, Đoàn Thị Yến Oanh, Vũ Thị Hồng Khanh, Hứa Thuỳ Trang
Xây dựng hệ thiết bị tự động xác định thời gian đáp ứng của một số sensơ oxi kiểu Clark.
Vũ Thị Thu Hà
Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phụ gia đến tính chất của sơn lót epoxy bảo vệ kết cấu thép trong giao thông vận tải.
Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất Neodim với L-methionin.
Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Trần Lương Điều, Nguyễn Thuý Vân


ISSN: 0866-7144