Vol 47, No 4 (2009)

Table of Contents

Articles

Mục lục PDF
Vietnam Journal of Chemistry
Nghiên cứu chế tạo điện cực compozit oxit spinel NixCo3-xO4/polypyrol xúc tác phản ứng khử oxy
Nguyễn Thị Lê Hiền, Phạm Thị Kiều Duyên 397
Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở EVA và tro bay ở trạng thái nóng chảy
Thái Hoàng, Vũ Minh Đức, Nguyễn Vũ Giang, Đỗ Quang Thẩm, Vũ Minh Trọng 402
Tổng hợp và nghiên cứu tính chất phức chất dipivaloylmetanat của một số nguyên tố đất hiếm
Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hiền Lan 408
Nghiên cứu tính hấp thụ sóng điện từ của vật liệu nanocompozit trên cơ sở nhựa epoxy và cacbon nanotube
Hoàng Anh Sơn, Phạm Hồng Nam, Phan Ngọc Minh 414
Sử dụng Rietveld trong phân tích cấu trúc Fe3O4 được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt
Bùi Thị Thái, Nguyễn Xuân Hoàn 422
Nghiên cứu phản ứng khâu mạch và tính chất của một số hệ trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật. I - Ảnh hưởng của cấu tạo hóa học dầu thực vật đến phản ứng khâu mạch quang hóa.
Lê Xuân Hiền, Vũ Minh Hoàng, Nguyễn Thị Việt Triều 427
Flavonoit glycosit từ cây cách thư Poilanei Fissistigma poilanei (Ast) Tsiang & P. T. Li], họ na (Annonaceae)
Trần Thị Thanh thuỷ, Trần Đức Quân, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Văn Sung 434
Chuyển vị H tới N, O và S qua trạng thái chuyển tiếp vòng 4 hoặc 5 cạnh trong phản ứng phân mảnh ở phổ EI MS
Nguyễn Hữu Đĩnh, Hoàng Thị Tuyết Lan, Phạm Văn Hoan 438
Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng của vật liệu SBA-15, SBA-16
Ngô Thị Thuận, Phạm Đình Trọng 443
Tổng hợp toàn phần ancaloit vincadiformin
Phan Đình Châu 448
Một số kết quả nghiên cứu chế tạo hệ sơn không dung môi bảo vệ kết cấu thép khu vực biển và ven biển
Nguyễn Thị Bích Thuỷ 454
Tổng hợp một số xeton alpha,beta-không no đi từ 3-axetyl-6-metoxi-4-metylcumarin.
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Văn Thuấn, Trần Hoài Nam, Nguyễn Ngọc Thanh 461
Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên và silica biến tính.Phần II - Ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt đến cấu trúc và quá trình lưu hóa của nanocompozit.
Đặng Việt Hưng, Bùi Chương, Phan Thị Minh Ngọc, Phạm Thị Lánh, Trần Việt Cường, Hoàng Nam 466
Chế tạo vật liệu compozit sinh học trên nền nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa.
Trần Vĩnh Diệu, Phan Thị Minh Ngọc, Đoàn Thị Yến Oanh, Lê Cao Chiến, Vũ Minh Đức 471
Nghiên cứu chế tạo tấm compozit gốm chống đạn
Vũ Đình Khiêm, Lê Trọng Thiếp, Nguyễn Quốc Hà, Lê Hoài Anh 477
Nghiên cứu hệ số điều chỉnh biên dạng khuôn đùn cao su
Trần Vĩnh Hưng, Nguyễn Văn Cường, Châu Mạnh Quang 483
Synthesis of polymer brushes from salen ligand/silica and its application as catalyst for the hydrolytic kinetic resolution of epichlorohydrin
Phan Thanh Son Nam, W. Jones Christopher 491
Comparative studies on the characteristic properties of the ground and conventional LaCo0.7Cu0.3O3 perovskite
Nguyen Tien Thao, SERGE KALIAGUINE 499
Interaction second virial coefficients of dimer co-co from new ab initio potential energy surface
Pham Van Tat 506
Triterpenes and triterpene-glycoside from the leaves of Lawsonia inermis.
Nguyen Thi Binh, Pham Thanh Ky, Nguyen Phuong Thao, Chau Van Minh, Nguyen Xuan Cuong, Phan Van Kiem 511
Microwave-assisted direct synthesis of some 5-alkyl-2-amino-1,3,4-thiadiazoles.
Nguyen Dinh Thanh, Pham Hong Lan, Nguyen Thi Minh Hai 518
Synthesis of acyclovir as an antiherpes-virus drug
Tran Quang Hung, Nguyen Thi Thuong, Tran Van Sung 523


ISSN: 0866-7144