Vol 47, No 3 (2009)

Table of Contents

Articles

Mục lục PDF
Vietnam Journal of Chemistry
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu BaTiO3 kích cỡ nano bằng phương pháp thủy nhiệt
Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Thị Cẩm Hà 265
Nghiên cứu tổng hợp spinel niken nhôm trên nền oxit silic
Nguyễn Kim Ngà, Đặng Kim Chi 271
Nghiên cứu sự tạo vòng furoxan từ nhánh allyl của axit eugenoxyaxetic
Nguyễn Hữu Đĩnh, Hoàng Thị Tuyết Lan, Phạm Văn Hoan, Nguyễn Thị Hiển 277
Đặc tính điện hóa của điện cực Ti/RuO2 chế tạo từ dạng sol-gel muối ruteni
Nguyễn Duy Kết, Phạm Thị Phượng, Nguyễn Đức Hùng 282
Biến tính hữu cơ clay montmorilonit K10 bằng hợp chất azo có chứa nhóm sunfonic axit
Tô Thị Xuân Hằng, Trịnh Anh Trúc, Phạm Gia Vũ 287
Nghiên cứu các chất quang xúc tác TiO2 được biến tính bằng Fe2O3 bằng phương pháp sol-gel
Nguyễn Quốc Tuấn, Lưu Cẩm Lộc, Hồ Sĩ Thoảng 292
Nghiên cứu cấu trúc của fucoidan có hoạt tính gây độc tế bào tách từ rong nâu Sargassum swartzii bằng phương pháp phổ khối nhiều lần
Nguyễn Duy Nhứt, Bùi Minh Lý, Thành Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Sung 300
Phép thử lý thuyết tốc độ phản ứng đơn phân tử trong phản ứng nhiệt
Trầnh Vĩnh Quý, Nguyễn Đình Độ 308
Nghiên cứu đặc trưng, các hiện tượng xảy ra trong quá trình điều chế và hoạt tính của xúc tác AuY cho phản ứng oxi hóa hoàn toàn toluen
Phạm Thanh Huyền, Lê Thị Như Quỳnh, Đào Văn Tường 313
Nghiên cứu chế tạo, khảo sát cấu trúc và tính chất vật liệu compozit etylen vinyl axetat copolyme/nanoclay hữu cơ
Nguyễn Thạc Kim, Thái Hoàng, Khương Việt Hà, Đỗ Quang Thẩm 321
Phân huỷ 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) trong chất thải rắn bằng phương pháp vi sinh hai giai đoạn
Phạm Mạnh Thảo, Đỗ Ngọc Khuê, Phạm Kiên Cường, Đỗ Bình Minh 327
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt oxit niken được điều chế bằng quá trình tự bốc cháy gel
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức 333
Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác của cobaltetrasulfophthalocyanine trên chất mang TiO2
Lê Thanh Minh, Phan Thanh Thảo, Lê Minh Tân 338
Một số kết quả nghiên cứu chế tạo hệ sơn nước bảo vệ kết cấu bê tông cốt thép khu vực biển và ven biển
Nguyễn Thị Bích Thuỷ 342
Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác TiO2-NiO/SiO2(Ia3d) dùng cho phản ứng oxi hóa hidrocacbon
Trương Đình Đức, Hà Tiến Dũng, Nguyễn Văn Bằng, Hoa Hữu Thu 350
Tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy DER-331 gia cường bằng mat lai tạo dứa dại/thủy tinh
Trần Vĩnh Diệu, Phan Thị Minh Ngọc, Nguyễn Đắc Thành, Nguyễn Phạm Duy Linh, Bùi Văn Tiến 355
Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của nanocompozit trên cơ sở cao su tự nhiên và silica biến tính silan. Phần I – Sự hình thành nanocompozit
Đặng Việt Hưng, Bùi Chương, Phan Thị Minh Ngọc, Hoàng Nam 363
Bisbenzylisoquinoline alkaloids from Mahonia nepalensis
Nguyen Thi Mai, Tran Anh Tuan, Hoang Thanh Huong, Chau Van Minh, Ninh Khac Ban, Phan Van Kiem 368
Imidazolium-based ionic liquid as a green solvent for the Heck reaction between iodobenzene and styrene
Phan Thanh Son Nam, Nguyen Thi My Hien 374
Anthraquinones from Hedyotis pinifolia
Le Hoang Duy, Nguyen Kim Phi Phung 380
Synthesis of nano-particles of CeO2 by auto-combustion method
Nguyen Dinh Bang, Hoang Thi Thuong Hue 385
A fatty acid, flavonoids, and steroids from Zingiber penisulare. I. Theilade (zingiberaceae)
Truong Thi To Chinh, Phan Minh Giang, Phan Tong Son 388
Characterization of tapioca starch oxidized by sodium hypochlorite
Nguyen Thanh Tung, Nguyen Van Khoi, Nguyen Quang Huy, Nguyen Kim Hung, Thai Hoang 393
Tổng hợp và nghiên cứu một số N-aryliđen[5-(menthoximetyl)-4-phenyl-1,2,4-triazol- 3-ylsunfanyl]axetohiđrazit
Trần Quốc Sơn, Hoàng Thị Liên, Nguyễn Tiến Công


ISSN: 0866-7144