Vol 46, No 1 (2008)

Table of Contents

Articles

Mục lục
Vietnam Journal of Chemistry
§iÒu chÕ axit alginic giµu c¸c hîp phÇn axit polymannuronic vµ axit polyguluronic b»ng ph­¬ng ph¸p thñy ph©n
Chu Đình Kính 13-18
Vai trò của oxi trong phản ứng khử chọn lọc NOx bằng C3H6 trên xúc tác Cu/ZSM-5
Lê Thanh Sơn 19-23
Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của zeolit ZSM-5 có tỉ số Si/Al khác nhau trong phản ứng cracking n-hexan
Lê Thị Hoài Nam 24-29
Tổng hợp anatat kích thước nano bằng phương pháp siêu âm hóa học
Nguyen Khoai 30-34
Khảo sát cấu trúc đám hình thành khi gắn kết ure lên các bazơ nitơ trong chuỗi DNA bằng phương pháp hồi phục bán lượng tử
Nguyễn Hữu Thọ 35-40
Phương pháp biến đổi Laplace, phép gần đúng điểm yên ngựa độ chính xác cao ứng dụng cho việc tính mật độ trạng thái dao động của các phân tử trong động học của phản ứng đơn phân tử. Phần 1.
Trần Vĩnh Quý 41-46
Nghiên cứu thành phần hóa học cây chóc máu (Salacia chinensis L.) thu tại Thừa Thiên Huế
Trần Thị Minh và cống sự 47-51
Fucoidan từ rong nâu Sargassum swartzii: phương pháp tách, hoạt tính gây độc tế bào ung thư và nghiên cứu cấu trúc
Nguyễn Mạnh Cường và cộng sự 52-56
Nghiên cứu hiệu ứng cắt mạch chitosan tan trong nước bằng bức xạ gamma Co-60
Nguyễn Quốc Hiến và cộng sự 57-61
Nghiên cứu điều chế 2-amino-5-cloro-benzophenon nguyên liệu trung gian quan trọng trong tổng hợp thuốc an thần gây ngủ diazepam
Phan Đình Châu và cộng sự 62-66
Phương pháp giảm bong nứt lớp màng niken trên bề mặt điện cực trơ titan trong quá trình điện phân
Phạm Đức Thắng và cộng sự 67-71
Nghiên cứu tổng hợp thuốc trừ sâu thế hệ mới, thân thiện với môi trường Etofenprox
Đào Văn Hoằng và cộng sự 72-76
Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu polyme nanoclay compozit trên cơ sở blend cao su thiên nhiên và cao su butadien styren
Võ Thành Phong và cộng sự 77-82
Tổng hợp perovskit LaCrO3 bằng phương pháp đốt cháy gel ở nhiệt độ thấp
Lưu Minh Đại và cộng sự 83-88
Khả năng bảo vệ xúc tác cracking trước sự tác động của kim loại nặng trong nguyên liệu khi sử dụng pha nền hoạt động là kaolin Việt Nam biến tính
Lê Mạnh Hùng và cộng sự 89-95
Thành phần hóa học của nấm Hericium erinaceus SH1
Phan Văn Kiệm và cộng sự 96-101
Tổng hợp một số dẫn xuất của 1(2’,3’,4’,6’-tetra-o-acetyl--D-glucopyranosyl)-3-(4’’,6’’-diarylpyrimidine-2’’-yl)-thiourea
Nguyễn Đình Thành và cộng sự 102-107
Đặc trưng cấu trúc và hoạt tính oxi hóa của xúc tác bismut molydat
Lê Minh Thắng và cộng sự 108-112
The Kumada-corriu cross-coupling reaction in micro reactor: Advantages over conventional batch reactor
Phan Thanh Sơn Nam và cộng sự 113-119
Prediction of cross second virial coefficients for dimer H2-O2 from ab initio calculations of intermolecular potentials
Phạm Văn Tất và cộng sự 120-126
Electrochemical DNA sensor for herpes virus detection
Phương Đình Tâm và cộng sự 127-132
Prediction of cross second virial coefficients for dimer H2-O2 from ab initio calculations of intermolecular potentials
Doan Thi Yen Oanh


ISSN: 0866-7144