Vol 45, No 6 (2007)

Table of Contents

Articles

Table of Contents
Vietnam Journal of Chemistry
Chế tạo vật liệu hấp thụ dầu trên cơ sở styren và lauryl metacrylat bằng phương pháp huyền phù
Nguyễn Tiến Dũng, Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Hữu Trịnh 661
Phổ hồng ngoại, cấu trúc và tính chất nhiệt của vật liệu polyme blend trên cơ sở polyaxit lactic và copolyme etylen-vinylaxetat
Thai Hoang, Đỗ Văn Công, Masao Sumita 666
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và hoạt tính xúc tác của nano vàng trên chất mang Fe2O3
Nguyễn Công Tráng, Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Quang Huấn, Lại Xuân Nghiễm, Nguyễn Doãn Thái, Đỗ Thế Chân, Trần Quế Chi, Nguyễn Quốc Trung 671
Tổng hợp và đặc trưng vật liệu aluminophotphat mao quản trung bình
Võ Viễn, Nguyễn Phi Hùng 676
Khảo sát phản ứng C-axetyl hóa một số aryl metyl ete trong điều kiện hóa học xanh
Trần Hoàng Phương, Lê Ngọc Thạch 681
Nghiên cứu lý thuyết hóa học lượng tử liên kết hiđro chuyển dời xanh của phức giữa CHCl3 và CDCl3 với SO2 trong pha khí
Nguyễn Tiến Trung, Trần Thành Huế, Nguyễn Minh Thọ 685
Nghiên cứu xác định dạng tồn tại của asen (As) trong đất, rau má (Centella asiatica) và cải xanh (Brassica juncea) bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) kỹ thuật hydrua hóa (HG)
Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Dung, Ngô Kim Liên 691
Ảnh hưởng của hơi nước đến hoạt tính của một số xúc tác oxit kim loại trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn p-xylen
Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Thị Phúc Diễm, Hồ Sĩ Thoảng 697
Nghiên cứu lựa chọn phụ gia chống oxi hóa cho mỡ bôi trơn phân hủy sinh học gốc dầu thực vật
Nguyễn Thị Thúy Hà, Hoàng Trọng Yêm 705
Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của một vài phức chất cis-đicloro(safrol)(amin)platin(II)
Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà 715
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số N-aryliđen[6-(2-hetarylvinyl)-3-oxo-piriđazin-2-yl]axetohiđrazit
Trần Quốc Sơn, Nguyễn Đăng Đạt, Đàm Xuân Thắng 722
Nghiên cứu tổng hợp màu hồng san hồ (Pink coral) ZrSiO4 (alpha-Fe2O3)x cho đồ gốm sứ
Phan Văn Tường, Lê Đình Quý Sơn 727
Tổng hợp và khảo sát một số tính chất của N-(2-furyl metyl)chitosan
Nguyễn Thị Huệ, Khiếu Thị Tâm, Nguyễn Thị Hồng Anh 732
Khía cạnh nhiệt động học của phản ứng khử chọn lọc NOxbằng hiđrocacbon khi có mặt oxi
Trần Văn Nhân, Lê Văn Tiệp, Lê Thanh Sơn 736
Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự
Vũ Thị Thu Hà, Đỗ Thanh Hải, Đinh Thị Ngọ 741
Contribution to the study on polar constituents from the buds of Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk. (Myrtaceae)
Phan Minh Giang, Tran Thi Ha, Nguyen Thi Hong Anh, Phan Tong Son 749
Current-Voltage characteristics of polymethylthiophene/TiO2 nanocomposite cells
Vu Quoc Trung, Thai Doan Tinh, Tran Vinh Dieu, Jiri Pfleger 751
Polyunsaturated fatty acid enrichment by complexation with silver ion
Lai Mai Huong 757
Condensation of 4-amino-3-(2-methoxy-4-propylphenoxymethylene)-(1H)-1,2,4-triazole-5-thione with some aromatic aldehydes
Nguyen Huu Dinh, Nguyen Hien 763
Protective action of Ampelopsis cantoniensis and its major constituent myricetin against LDL oxidation
Do Thi Ha, Phuong Thien Thuong, Nguyen Duy Thuan 768
Interpretation of 1H-NMR spectrum of alginate by 1H-1H TOCSY and COSY spectrum
Chu Dinh Kinh, Tran Vinh Thien, Tran Thai Hoa, Dinh Quang Khieu 772
Isoprenoids from the sponge Gellius varius living in Vietnamese sea
Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hai Dang, Do Cong Thung, Tran Thu Huong, Nguyen Thi Kim Thuy, Phan Van Kiem, Chau Van Minh 776
Synthesis of imidazo[1,2-a]-pyridine derivatives
Tran Van Chien, Dao Duc Thien, Tran Van Loc, Tran Van Sung 781
Mass spectra of some azomethines of 5-amino-2-phenylindole series
Dang Nhu Tai, Nguyen Dinh Thanh, Pham Duy Nam, Hoang Thanh Duc 785
A new flavonoid from Ophiopogon confertifolius
Nguyen Thi Vinh Hue, Nguyen Duy Thuan, Nguyen Trong Thong, Chau Van Minh, Phan Van Kiem 791


ISSN: 0866-7144