Vol 45, No 5 (2007)

Table of Contents

Articles

Table of Contents
Vietnam Journal of Chemistry
Tổng hợp một số dẫn xuất ami của 3alpha-hydroxy-lup-20(29)-en-23,28 với axit amin
Trần Văn Lộc, Trần Văn Sung 531
Lắng đọng hóa học cacbon từ pha hơi (CVD) vào vật liệu graphit lỗ xốp tạo pyrographit tỷ trọng cao
Nguyễn Đức Hùng, Đặng Văn Đường, Nguyễn Vĩ Hoàn, Lê Thị Thoa 536
Lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn trên cơ sở epoxy với sự có mặt của polyindol lai tạp axit indol-3 butyric
Trịnh Anh Trúc, Lê Kim Anh, Nguyễn Thị Lê Hiền, Tô Thị Xuân Hằng 542
Vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình từ cao lanh. Phần 1. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình MSU-S có cấu trúc zeolit Y trong môi trường kiềm
Phạm Minh Hảo, Tạ Ngọc Đôn, Hoàng Trọng Yêm 548
Tổng hợp oxit phức hợp perovskit La1-xSrxCoO3 kích thước nanomet bằng phương pháp sol-gel xitrat và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của chúng
Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Công Tráng, Nguyễn Quang Huấn, Nguyễn Minh Quí, Trần Quế Chi, Trần Doãn Thai, Đỗ Thế Chân, Nguyễn Quốc Trung, Lê Hải Đăng 553
Kết tinh phân đoạn axit béo không no nhiều nối đôi từ dầu cá trích và cá basa
Lại Mai Hương 559
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ti-SBA-15 từ thủy tinh lỏng Việt Nam và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa alpha-pinen
Nguyễn Đình Tuyến, Lê Thị Hoài Nam 565
Paeoniflorin và benzoylpaeoniflorin phân lập từ cây bạch thược (Paeonia lactiflora Pall.)
Phan Văn Kiệm, Phạm Hải Yến, Nguyễn Xuân Nhiệm, Nguyễn Hữu Tùng, Trần Hồng Quang, Châu Văn Minh 570
Nghiên cứu chế tạo điện cực PbO2/Ti và tính chất điện hóa của chúng trong môi trường chất điện ly
Trịnh Xuân Sén, Trương Thị Hạnh, Nguyễn Thị Bích Lộc, Trần Quốc Tùy 575
Nghiên cứu tổng hợp màu vàng Zr1-XPrxSiO4 sử dụng cho công nghiệp sản xuất gạch men
Phan Văn Tường, Lê Đình Quý Sơn 580
Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của europi với L-methionin
Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Thủy 586
Chế tạo nanocompozit trên cơ sở cao su nhiệt dẻo polyvinylclorua/cao su butadien-acrylnitril và nanoclay bằng phương pháp lưu hóa động
Đào Thế Minh, Hoàng Tuấn Hưng, Đỗ Quang Kháng, Nguyễn Văn Hội 590
Nghiên cứu tính chất hóa lý của vật liệu mao quản trung bình Ti-SBA-15 được tổng hợp bằng phương pháp trực tiếp
Hoàng Văn Đức, Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Hữu Phú 595
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất 1,4-dihydropyridin dự đoán có hoạt chất sinh học
Phan Đình Châu, Trương Quang Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Lê Khoa, Phan Thị Phương Dung 600
Nghiên cứu sự gắn kết CO trên DNA bằng phương pháp hồi phục động lực phân tử bán lượng tử
Đặng Ứng Vận 604
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất eugenol và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chúng
Phạm Văn Hoan, Lê Xuân Quế 609
Nghiên cứu đặc điểm đường đẳng nhiệt hấp phụ nitroglyxerin từ pha lỏng bằng một số loại than hoạt tính
Đỗ Ngọc Khuê, Tô Văn Thiệp, Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Bình Minh 619
Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn của thép CT3 của bốn dẫn xuất amit từ axit béo tổng hợp C8-C18
Đinh Văn Kha, Nguyễn Thế Nghiêm, Ngô Thị Thuận, Lê Xuân Quế 624
Study on the Chemistry and Antimicrobial Activity of Psychotria reevesii Wall. (Rubiaceae)
Phan Minh Giang, Ha Viet Son, Phan Tong Son 628
PHOTO-SENSITIVE LAYERS FORMED FROM POLYMETHYLTHIOPHENE/TiO2NANOCOMPOSITES
Vu Quoc Trung, Thai Doan Tinh, Tran Vinh Dieu, Jiri Pfleger, Waldfried Plieth 634
synthesis and characterization of copper nanoparticle - chitosan
Do Truong Thien, Nguyen Van Tuyen, Tran Thi Y Nhi 638
1H- AND 13C-NMR SPECTRA OF SOME AZOMETHINES OF 5-AMINO-2-PHENYLINDOLE SERIES
Dang Nhu Tai, Nguyen Dinh Thanh, Pham Duy Nam, Hoang Thanh Duc 642
flavonoids from Fissistigma acuminatissima
Nguyen Hong Van, Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung 648
A DSC/TGA STUDY OF THE HETEROGENEOUS NUCLEATION OF CRYSTALLIZATION IN POLYPROPYLENE COPOLYMER
Dang Duc Nhan, Tran Min Quynh, Nguyen Hong Quy 652
Ab initio calculation of the intermolecular potential and prediction of second virial coefficients for dimer H2-H2
Pham Van Tat, U. K. Deiters 656


ISSN: 0866-7144