Vol 45, No 3 (2007)

Table of Contents

Articles

Table of Contents
Vietnam Journal of Chemistry
Ảnh hưởng của pH, nồng độ chất HĐBM ion dương, ion điện ly đến thế điện thích zeta của giọt dầu nhũ tương dầu nước xí nghiệp toa xe Hà Nội
Phạm Văn Thiêm, Nguyễn Văn Xá, Hoàng Tuấn Bằng, Nguyễn Minh Tuyển 265
Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện chế tạo đến sự phân bố Pt trong các xúc tác Pt/gamma-Al2O3
Nguyễn Hữu Trịnh 269
Ảnh hưởng của hàm lượng clay và điều kiện chế tạo đến một số tính chất của polypropylen/clay nanocompozit
Thái Hoàng, Nguyễn Thạc Kim, Nguyễn Thế Anh 274
Tổng hợp thuốc chống sốt rét hydroxypiperaquin
Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Hùng 279
Tổng hợp và chuyển hóa một số dẫn xuất 3-axetylcumarin
Nguyễn Minh Thảo, Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Văn Thuấn, Trần Thu Hường 284
Khả năng sử dụng silicagen như chất mang xúc tác trong phản ứng oxi hóa phenol
Đỗ Khánh Vân, Vũ Đào Thắng, Hoàng Trọng Yêm 289
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng crackinh phân tử lớn. Phần I - Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU
Đỗ Xuân Đồng, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Ngọc Trìu, Vũ Anh Tuấn, Lê Thị Hoài Nam 294
Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng của Cu2O kích thước nan
Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt, Phạm Anh Sơn, Nguyễn Thị Lụa, Nguyễn Minh Hải 299
Tổng hợp và nghiên cứu một số N-aryliđen[5-(menthoximetyl)-4-phenyl-1,2,4-triazol- 3-ylsunfanyl]axetohiđrazit
Trần Quốc Sơn, Hoàng Thị Liên, Nguyễn Tiến Công 304
Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học cây niệt gió (Wikstroemia indicai. C. A. Mey, Thymelaeaceae)
Trần Văn Thùy, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tuyến, Bùi Kim Anh, Luc van Puyvelde 310
Tổng hợp nghiên cứu phức chất của prazeodim với L. Lơxin
Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Minh Tuấn 315
Ảnh hưởng của chiều dày màng và oxi không khí đến quá trình khâu mạch quang của hệ cao su butađien/clobutyl
Nguyễn Thị Việt Triều, Tạ Thiện Hoàn, Lê Xuân Hiền 325
Chế tạo màng mỏng oxit niken bằng phương pháp sol-gel trên nền titan kim loại và một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất điện hóa của màng trong dung dịch KOH 1 M
Trịnh Xuân Sén, Phạm Đức Hùng 330
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến cấu trúc và tính chất vật liệu polypropylen ghép anhydrit maleic/nanoclay compozit. Phần I - Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến sự hình thành cấu trúc vật liệu
Bùi Chương, Đặng Việt Hưng 335
Phân lập và đặc điểm của fucoidan từ năm loài rong mơ ở miền Trung
Nguyễn Duy Nhứt, Bùi Minh Lý, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Sung 339
Nghiên cứu cấu trúc của hai thiosemicacbazon và phức chất Ni(II) của chúng bằng phương pháp phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân
Chu Đình Kính, Vũ Đăng Độ, Phan Thị Hồng Tuyết 343
Synthesis of new safrol derivatives by modifying the side chain
Tran Van Loc, Tran Van Sung 353
Some chemical constituents isolated from Acorus tatarinowii Shott.
Nguyen The Dung, Nguyen Thi Hong Van, Pham Dinh Ty, W. C. Taylor 356
Contribution to the study on chemical constituents of Hedyotis crassifolia L., (Rubiaceae)
Bui Chi Huu, Nguyen Kim Phi Phung 363
Fe-MCM-22 zeolites: synthesis and study about the states of iron
Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Giang Thi Phuong Ly, Le Xuan Tuan 368
Triterpenes from Celastrus hindsii Benth.
Trinh Thi Thuy, Nguyen Huy Cuong, Tran Van Sung 373
Highly oxygenated sterols from the starfish Archaster typicus
Chau Van Minh, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Van Thanh, Hoang Thanh Huong, Phan Van Kiem 377
Chemical transformation of Ent-Kaurane-type diterpenoids from Croton tonkinensis Gagnep. I - Hydrolysis, acetylation, and oxydation of Ent-18-acetoxy-7beta-hydroxykaur-165-en- 15-one
Phan Minh Giang, Le Thi Hong Dung, Phan Tong Son 382
Preliminary assessment of organochlorine pesticide residues in the sediment from serveral estuaries and Tam Giang - Cau Hai lagoon, Thua Thien Hue, 2005
Tran Thi Van Thi, Tran Hai Bang, Nguyen Van Hop 386
Photodegradable films based on polyethylene-cassava starch blend using benzophenone/antraquinone or Fe(II) compound as photosensitive agents
Pham Ngoc Lan, Nguyen Chau Giang, Nguyen Hong Thuy 392


ISSN: 0866-7144