Vietnam Journal of Chemistry

Announcements

 

Announcement

 
For colleagues,  
Posted: 2016-08-22 More...
 

Quy chế tổ chức và hoạt động của các Tạp chí khoa học

 
Ngày 11 tháng 9 năm 2015, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
Posted: 2015-09-14 More...
 

Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ IV "Hoá Vô cơ - Phân bón - Đất hiếm"

 
Thông báo số 1  
Posted: 2014-10-21 More...
 

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

 

Tác giả gửi bài đăng chú ý:

 
Posted: 2014-09-22 More...
 

Thông báo số 4

 
TỔ CHỨC "HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÔ CƠ LẦN 2"  
Posted: 2014-09-18 More...
 

Thông báo số 1

 

Hội thảo Khoa học và Công nghệ hoá Vô cơ lần thứ 2

Hội Thảo Khoa học và Công nghệ Hoá Vô Cơ lần thứ 2, do Bộ môn Hoá học Vô cơ của 3 trường đại học là Trường Đại học KHTN-ĐHQGHN, Trường ĐHSP Hà Nội và Trường ĐHBK Hà Nội được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thời gian dự kiến: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014.

 

 
Posted: 2014-08-19 More...
 

Thông báo

 

THÔNG BÁO

 

Theo Quyết định số 257/QĐ-VHL ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Hóa học nhiệm kỳ 2011-2015, kể từ số 2, tập 52, năm 2014, Hội đồng biên tập của Tạp chí gồm các nhà khoa học sau:

 1. Nguyễn Việt Bắc
 2. Trần Vĩnh Diệu
 3. Lưu Minh Đại
 4. Trịnh Xuân Giản
 5. Lê Xuân Hiền
 6. Vũ Đình Hoàng
 7. Nguyễn Đức Hùng
 8. Lê Quốc Hùng
 9. Nguyễn Cửu Khoa
 10. Nguyễn Văn Khôi
 11. Phan Văn Kiệm
 12. Lưu Cẩm Lộc
 13. Châu Văn Minh
 14. Đặng Vũ Minh
 15. Nguyễn Hữu Niếu
 16. Nguyễn Kim Phi Phụng
 17. Dương Tuấn Quang
 18. Phan Tống Sơn
 19. Trần Văn Sung
 20. Đặng Như Tại
 21. Lê Văn Tán
 22. Ngô Thị Thuận
 23. Vũ Quốc Trung
 24. Đào Văn Tường
 25. Nguyễn Văn Tuyến
 26. Quách Đăng Triều
 27. Đặng Ứng Vận
 28. Peter Langer
 29. Young Ho Kim
 30. Kotohiro Nomura
 31. Toru Fujii
 32. Nguyễn Minh Thọ.
 
Posted: 2014-06-12
 

Vietnam Malaysia International Chemical Congress- VMICC 2014

 
(Vietnam Malaysia International Chemical Congress- VMICC 2014  
Posted: 2014-04-16
 

Hội thảo “Khoa học và công nghệ Hóa vô cơ”.

 

- Trao đổi thông tin về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, tăng cường hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học của các trường Đại học và các viện nghiên cứu về lĩnh vực Hoá học Vô cơ.

- Công bố những kết quả nghiên cứu mới về lĩnh vực Hoá học vô cơ, bao gồm: Những nghiên cứu về tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính của các hợp chất vô cơ; Những nghiên cứu về nhiệt động hoá học, động hoá học và cơ chế của các phản ứng Vô cơ, hoá sinh vô cơ và các lĩnh vực có liên quan khác.

 
Posted: 2012-07-20 More...
 

International Conference on Sustainable Concepts for Industrial Wastewater Treatment and Industrial Zones Management

 
To provide an international forum for presenting the current research and innovative technologies in Industrial Wastewater Treatment and Industrial Zone Management, especially in Vietnam. This will also promote the exchange of ideas and experiences amongst all research scientists and professionals. The conference will consist of invited keynote presentations and technical sessions spread within two days.  
Posted: 2012-07-20 More...
 
More Announcements...

Vol 54, No 6 (2016)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Cyclopeptide alkaloid and lignans from Antidesma hainanensis Merr.
Le Canh Viet Cuong, Do Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Le Mai Huong, Chau Van Minh, Phan Van Kiem 663
Synthesis and structure of two platinum(II) complexes containing methyl eugenoxyacetate and 2-aminobenzothiazoles PDF
Nguyen Thi Thanh Chi, Nguyen Thi Hoa 667
Structures of 2,5-diaryl- and 2,3,5,6-tetra[3,2-b]thiophene synthesized by the palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction PDF
Nguyen Hien, Nguyen Bich Ngan, Nguyen Dang Dat, Luc van Meervelt 672
Megastigmans and other compounds from Antidesma hainanensis Merr. PDF
Le Canh Viet Cuong, Do Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Le Mai Huong, Chau Van Minh, Phan Van Kiem 678
Comparison of the degradability of various polyethylene films containing pro-oxidant additive PDF
Pham Thu Trang, Nguyen Quang Huy, Nguyen Van Khoi, Pham Thi Thu Ha, Nguyen Thanh Tung 683
Cytotoxic steroids from the mushroom Ganoderma australe collected in Laos PDF
Onesy Keomanykham, Vong Anatha Khamko, Bounpong Keorodom, Sitha Khemmarath, Dang Ngoc Quang 688
A benzothiazolium-derived colorimetric and fluorescent chemosensor for detection of Hg2+ ions PDF
Doan Thanh Nhan, Nguyen Khoa Hien, Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Van Binh, Nguyen Chi Bao, Duong Tuan Quang 692
Mn(III)-induced reaction of 1,1-diarylethenes with potassium thiocyanate: a novel synthesis of dithiocyanates PDF
Nguyen Van Ha, Tran Thi Bao Quyen 699
High-energy ball milling preparation of La0.7Sr0.3MnO3 and (Co,Ni)Fe2O4 nanoparticles for microwave absorption applications PDF
Chu Thi Anh Xuan, Ta Ngoc Bach, Tran Dang Thanh, Ngo Thi Hong Le, Do Hung Manh, Nguyen Xuan Phuc, Dao Nguyen Hoai Nam 704
Anticancer agents of kaempferol-3-O-methylether and kaempferol-3-O-(2,4-O-diacetyl-alpha-L-rhamnopyranoside) in leaf of plants Zingiber zerumbet SM using 2D, 3D descriptors
Bui Thi Phuong Thuy, Nguyen Thi Ai Nhung, Vo Thanh Cong, Phung Van Trung, Hoang Thi Kim Dung, Tran Duong, Pham Van Tat 710
Effect of nanosilica/chitosan hybrid on leaf blast and blight diseases of rice in Vietnam PDF
Le Nghiem Anh Tuan, Lai Thi Kim Dung, Nguyen Quoc Hien, Dang Van Phu, Bui Duy Du 719
Electrochemical properties of LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 synthesized by sol-gel and co-precipitation methods PDF
Mai Thanh Tung, Vu Duc Luong 724
Synthesis and characterization of polythiophenes from hydrazone derivatives sidegroups PDF
Vu Quoc Trung, Nguyen Ngoc Linh, Duong Khanh Linh, Jiri Pfleger 730
Direct electrocatalytic activity of chicken liver sulfite oxidase immobilized on binary self-assembled monolayer composed of separated domains having opposite charges PDF
Pham Hong Phong 736
A study on the corrosive inhibition ability of CT3 steel in 1 M HCl solution by caffeine and some characteristics of the inhibition process PDF
Truong Thi Thao, Hoang Thi Phuong Lan, Ngo Duong Thuy 742
Synthesis and bioactivity evaluation of 2-aza-anthraquinones PDF
Nguyen Van Tuyen, Pham The Chinh, Le Nhat Thuy Giang, Vu Thi Thu Ha, Dang Thi Tuyet Anh, Hoang Thi Phuong, Nguyen Ha Thanh, Pham Thi Tham, Nguyen Quang Trung 747
Membrane scaling during seawater desalination by direct contact membrane distillation PDF
Duong Cong Hung, Pham Manh Thao, Luong Trung Son, Huynh Thai Nguyen, Nghiem Duc Long 752
Synthesis, structural and electrochemical properties of Ni-rich material prepared by a sol-gel method PDF
Mai Thanh Tung, Vu Duc Luong 760
Synthesis of ZnO nanorod for immunosensor application PDF
Vu Y Doan, Pham Hung Vuong, Hoang Lan, Phuong Dinh Tam 765
Preparation of Ti/TiO2-PANi electrodes by combining method of thermal treatment with polymerization processing and their electrochemical property PDF
Mai Thi Xuan, Nguyen The Duyen, Pham Thi Tot, Mai Thi Thanh Thuy, Nguyen Thi Van Anh, Phan Thi Binh 771
Tensile, electrical properties and morphology of polyethylene/modified fly ash composites using ultraflow PDF
Nguyen Thuy Chinh, Tran Thi Mai, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Vu Giang, Tran Huu Trung, Nguyen Thi Thanh Huong, Thai Hoang 776
Chemical constituents of fruits of Khaya senegalensis A. Juss growing in Vietnam PDF
Vu Thi Hien, Vu Dinh Hoang 781
Steroids from the blood cockle Anadara granosa PDF
Phan Thi Thanh Huong, Nguyen Hoang Giang, Tran Thi Hong Hanh, Do Cong Thung, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Van Thanh, Chau Van Minh 786
Kaempferol and kaempferol glycosides from Phyllanthus acidus leaves PDF
Nguyen Cong Thuy Tram, Ninh The Son, Do Thi Thao, Nguyen Manh Cuong 790


ISSN: 0866-7144