Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 1 (2016) Table of contents (Volum 14 Number 1 (2016)) Abstract   PDF
Journal of Biotechnology
 
Vol 14, No 2 (2016) Table of contents (Volum 14 Number 2 (2016)) Abstract   PDF
Journal of Biotechnology
 
Vol 14, No 3 (2016) Table of contents (Volum 14 Number 3 (2016)) Abstract   PDF
Journal of Biotechnology
 
Vol 9, No 1 (2011) Table of contents (Volum 9 Number 1 (2011)) Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 9, No 2 (2011) Table of contents (Volum 9 Number 2 (2011)) Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 9, No 4 (2011) Table of contents (Volum 9 Number 4 (2011)) Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 15, No 3 (2017) TÁCH DÒNG ĐOẠN GEN Lc HOẠT HÓA SINH TỔNG HỢP ANTHOCYANIN Ở CÂY NGÔ NẾP ĐỊA PHƯƠNG (ZEA MAYS SUBSP. CERATINA (KUELSHOV) ZHUK) Abstract   PDF
Phạm Thị Thanh Nhàn, Lê Trần Bình
 
Vol 14, No 2 (2016) Taxonomic characterization of ten Thraustochytrids strains isolated from mangrove Xuan Thuy, Nam Dinh Abstract   PDF
Nguyễn Thị Hoài Hà, Phạm Thị Bích Đào, Nguyễn Đình Tuấn
 
Vol 15, No 4 (2017) TAXONOMIC IDENTITY OF ARISAEMA CONDAOENSE (ARACEAE) BASED ON NEW MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR DATA Abstract   PDF
Van Hong Thien, Phi Nga Nguyen, Luu Hong Truong
 
Vol 15, No 2 (2017) The antioxidant and in vitro hepatoprotective activities of some chemical fractions from Phyllanthus reticulates Poir. plant Abstract   PDF
Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Công Thùy Trâm, Đỗ Thị Phương, Vũ Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Nga, Gilles Truan, Đỗ Thị Thảo
 
Vol 15, No 2 (2017) The association between gsto1 polymorphisms and arsenic methylation of prenatal arsenic exposed infants Abstract   PDF
Tạ Thị Bình Tạ Thị Bình Tạ Thị Bình, Trần Phương Thảo, Nguyễn Khắc Hải, Nguyễn Huy Hoàng
 
Vol 15, No 2 (2017) The effect of biotic and abiotic elicitors on biomass and saponin production of secondary root cultivated in shake flasks Panax vietnamensis adventitious root Abstract   PDF
Nguyễn Thị Nhật Linh, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Lộc, Dương Tấn Nhựt
 
Vol 14, No 2 (2016) The effects of intensities, lighting periods of red led and blue led on growth, development on in vitro chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat. CV. “Jimba”) Abstract   PDF
Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Bá Nam, Nguyễn Phúc Huy, Vũ Thị Hiền, Vũ Quốc Luận, Dương Tấn Nhựt
 
Vol. 7, No. 3 (2009) THE EFFECTS OF SOME FACTORS ON IN VITRO BIOMASS PRODUCTION OF VIETNAMESE GINSENG {PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.) AND PRELIMINARY ANALYSIS OF SAPONIN CONTENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Dương Tấn Nhựt
 
Vol 14, No 2 (2016) The genetic basis of psoriasis Abstract   PDF
Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Huy Hoàng
 
Vol 8, No 1 (2010) THE IMPACT OF MUTANTION IN THE ACTIVE SITE TO LIPASE AND GELATINASE ACTIVITIES OF LIPASE A FROM BACILLUS SUBTILIS FS2 Abstract
Nguyễn Hồng Thanh, Phùng Thu Nguyệt, Karl Hult, Trương Nam Hải
 
Vol 16, No 3 (2018) The influence of some factors on the production of alcohol whisky by Saccharomyces cerevisiae MS42 from barley malt Abstract   PDF
Nguyen Van Quyen, Nguyen Quang Thao, Nguyen Thao Anh, Nguyen Thanh Dat
 
Vol 14, No 3 (2016) The influence of some factors on the reproduction and growth of Saccharomyces cerevisiae MS42 Abstract   PDF
Nguyễn Văn Quyên, Nguyễn Quang Thảo, Nguyễn Thảo Anh, Nguyễn Thành Đạt
 
Vol 15, No 2 (2017) The pathogenicity and reproduction capability of five epn strains on white grubs (Alissonotum impressicolle Arrow) in the laboratory conditions Abstract   PDF
Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Tiền, Nguyễn Ngọc Châu
 
Vol. 7, No. 2 (2009) THE PBl AND PB1-F2 GENES OF THE INFLUENZA VIRUS A/H5N1 STRAIN (A/CKAaETNAM/HG4/2005) AND ITS COMPARATIVE ANALYSIS WITH THOSE ISOLATED DURING 2004 - 2007 EV THE MEKONG DELTA REGION Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Quang Vui
 
Vol 14, No 1 (2016) The resistant ability to weevils and the characteristics of VrPDF1 gene of some mungbean cultivars (Vigna radiata L.Wilczek) Abstract   PDF
Hoàng Thị Thao, Hồ Mạnh Tường, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Nguyễn Văn Sơn, Chu Hoàng Mậu
 
Vol 15, No 1 (2017) The role of aryl hydrocarbon receptor (AhR) in carcinogenesis in people with high level of dioxin Abstract   PDF
Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Huy Hoàng, Nông Văn Hải
 
Vol 16, No 3 (2018) The role of nanosilver in improving frequency of single cell formation of Limonium sinuatum (L.) Mill Abstract   PDF
Do Manh Cuong, Le Thanh Long, Hoang Thanh Tung, Vu Quoc Luan, Vu Thi Hien, Nguyen Thi Nhat Linh, Truong Thi Bich Phuong, Duong Tan Nhut
 
Vol 15, No 3 (2017) THIẾT KẾ CẤU TRÚC NHẰM TĂNG CƯỜNG BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA PEROXIDASE Ở CÂY DỪA CẠN (CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. Don) CHUYỂN GEN Abstract   PDF
Bùi Thị Hà, Đào Thị Nhâm, Hoàng Ngọc Anh, Hồ Mạnh Tường, Lê Văn Sơn, Nguyễn Thị Tâm, Chu Hoàng Mậu
 
Vol 15, No 3 (2017) TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN CÁC LOÀI VI KHUẨN MỚI TRONG ĐẤT TRỒNG NHÂN SÂM (PANAX L.) TRÊN THẾ GIỚI Abstract   PDF
Trần Bảo Trâm, Nguyễn Ngọc Lan, Phạm Hương Sen, Phạm Thế Hải, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Mai, Trương Thị Chiên
 
Vol 15, No 4 (2017) TOTAL PHENOLIC CONTENT, ANTIOXIDANT CAPACITY AND STARCH HYDROLYTIC ENZYME INHIBITION OF THE EXTRACTS FROM UNPOLISHED COLORED RICES Abstract   PDF
Le Hoang Dao, Pham Van Hung
 
Vol 14, No 4 (2016) Transcriptome analysis of copper stress response in rice seedling using DNA microarray Abstract   PDF
Trinh Ngoc Nam, Nguyen Nhat Vinh, Le Hong Thia, Tran Do Kim Hue
 
Vol 15, No 1 (2017) Transformation of glycosyltransferase dnrs and auxiliary DNRQ genes into the Streptomyces peucetius MH9.2 for the enhance of doxorubicin production Abstract   PDF
Ta Thi Thu Thuy, Nguyen Huy Hoang
 
Volume 3, number 1 (2005) Transgenic fish: Current status and future prospects Abstract
Nguyễn Văn Cường, Thẩm Thị Thu Nga
 
Vol. 7, No. 2 (2009) TRANSGENIC NICOTIANA TABACUM PLANTS CARRING RNAi CONSTRUCT RESISTANT TO TWO MOSAIC VIRUSES Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thị Vân, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 
Vol 14, No 4 (2016) Treatment of acidic wastewater from thien ke tin processing factory by sulfate reducing bioreactor: a pilot scale study Abstract   PDF
Nguyen Thi Hai, Dinh Thuy Hang
 
Vol 15, No 3 (2017) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI VÀ CÁC PHẦN MỀM TIN SINH HỌC TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ BIẾN THỂ DI TRUYỀN Ở NGƯỜI BỆNH TỰ KỶ VIỆT NAM Abstract   PDF
Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tụng, Thành Ngọc Minh, Phan Văn Chi, Nguyễn Huy Hoàng
 
Vol 14, No 1 (2016) Using bioinformatic tools in exploited gene encoding enzyme to decompose lignocellulose from metagenome of free - living bacteria in the gut of the lower termite Coptotermes gestroi Abstract   PDF
Nguyễn Minh Giang, Đỗ Thị Huyền, Trương Nam Hải
 
Vol 14, No 2 (2016) Using biomass of heterotrophic marine microalga Schizochytrium for improving docosahexaenoic acid (DHA, C22:6-3) in chicken eggs Abstract   PDF
Hoàng Thị Lan Anh, Hoàng Thị Hương Quỳnh, Trần Quốc Việt, Nguyễn Thị Hồng, Ninh Thị Huyền, Đặng Diễm Hồng
 
Vol 16, No 2 (2018) USING QF-PCR ASSAY IN DETECTION OF COMMON GENETIC CAUSES IN INFERTILE MALES Abstract   PDF
Cao Thi Tai Nguyen, Nguyen Trung Kien, Trinh Thi Bich Lien, Vu Thi Nhuan, Nguyen Chung Vieng, Nguyen Dac Khoa, Nguyen Phan Vinh, Nguyen Thi Bich Ngoc, Trinh Minh Thiet, Cao Luong Binh, Nguyen Van Khuon
 
Vol 15, No 4 (2017) USING γ RAY-INDUCED SILVER NANOPARTICLES ON CONTROL OF CLUBROOT DISEASE OF CHINESE CABBAGE CAUSED BY PLASMODIOPHORA BRASSICAE Abstract   PDF
Le Thi Anh Tu, Pham Thi Le Ha
 
Vol. 7, No. 4 (2009) UTILIZATION OF FLUORESCENT NANOPARTICLES FOR MULTIPLEX DETECTING AND MONITORING MICROORGANISMS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tống Kim Thuần
 
Vol 16, No 1 (2018) Variation and diversity of genus microcystis in the water environment of the Nui Coc reservoir, Thai Nguyen province Abstract   PDF
Dương Thị Thuỷ, Lê Thị Phương Quỳnh
 
Vol 14, No 3 (2016) Vector construction to enhance GP5 antigen expression of virus PRRS in plant cells Abstract   PDF
Đào Thị Sen, Nguyễn Chi Mai, Lê Quỳnh Liên, Trần Mỹ Linh, Chu Hoàng Hà, Nguyễn Tường Vân
 
Vol 15, No 3 (2017) XÂY DỰNG PROBE ĐỂ KHAI THÁC VÀ CHỌN GEN MÃ HÓA XYLAN 1-4 BETA XYLOSIDASE TỪ DỮ LIỆU GIẢI TRÌNH TỰ DNA METAGENOME Abstract   PDF
Nguyễn Minh Giang, Đỗ Thị Huyền, Phùng Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Trung, Trương Nam Hải
 
Vol 15, No 3 (2017) ĐÁNH GIÁ CHỈ THỊ SSR VÀ HIỆN TƯỢNG THẮT CỔ CHAI Ở QUẦN THỂ DẦU MÍT (DIPTEROCARPUS COSTATUS) TRONG RỪNG NHIỆT ĐỚI ĐÔNG NAM BỘ Abstract   PDF
Nguyễn Minh Đức, Vũ Đình Duy, Trần Thị Việt Thanh, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Phương Trang, Bùi Thị Tuyết Xuân, Nguyễn Minh Tâm
 
Vol 15, No 3 (2017) ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THAY THẾ Fe-EDTA BẰNG NANO SẮT TRONG VI NHÂN GIỐNG CÂY SALEM (LIMONIUM SINUATUM (L.) MILL) Abstract   PDF
Đỗ Thị Hiền, Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Bá Nam, Vũ Quốc Luận, Dương Tấn Nhựt
 
Vol 15, No 3 (2017) ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN KLOTHO BỞI TÍN HIỆU PI3K TRONG TẾ BÀO TUA Abstract   PDF
Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Thị Xuân, Phí Thị Thu Trang, Nguyễn Vệt Linh, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Huy Hoàng
 
Vol 15, No 3 (2017) ĐỊNH DANH CÁC LOÀI NẤM KÍ SINH VÀ GÂY BỆNH TRÊN BỆNH NHÂN NỮ NHẬP VIỆN Ở HẢI DƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH CHUỖI GEN VÀ PHÂN TÍCH PHẢ HỆ Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Huy, Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hòa
 
301 - 344 of 344 Items << < 2 3 4 5 6 7