Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 3 (2004) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 2, No 4 (2004) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 3, No 1 (2005) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 3, No 2 (2005) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 3, No 3 (2005) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 3, No 4 (2005) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 4, No 1 (2006) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 4, No 2 (2006) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 4, No 3 (2006) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 4, No 4 (2006) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 5, No 1 (2007) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 5, No 2 (2007) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 5, No 3 (2007) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 5, No 4 (2007) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 6, No 1 (2008) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 6, No 2 (2008) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 6, No 3 (2008) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 6, No 4 (2008) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 7, No 1 (2009) Mục lục Abstract
Journal of Biotechnology
 
Vol 14, No 4 (2016) Mutagenesis development of actinoplanes sp. KCTC 9161 by N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (NTG) and screening for acarbose production Abstract   PDF
Do Thi Tuyen, Nguyen The Duong, Le Thanh Hoang
 
Vol 15, No 4 (2017) MUTATION ANALYSIS OF DJ-1 GENE IN VIETNAMESE PARKINSON’S DISEASE PATIENTS Abstract   PDF
Ho Truong Giang, Nguyen Duc Hieu, Nguyen Thi Hoai Thu, Vu Xuan Nghia, Vo Thi Bich Thuy
 
Vol 15, No 3 (2017) NANO BẠC TRONG KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY IN VITRO CÂY HOA CÚC (CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM RAMAT CV. JIMBA) Abstract   PDF
Dương Tấn Nhựt, Hoàng Thanh Tùng, Lương Thiện Nghĩa, Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Phúc Huy, Nguyễn Bá Nam, Vũ Quốc Luận, Vũ Thị Hiền
 
Vol 14, No 3 (2016) Naphthalene degradation by bacterial strain VTPG5 Isolated from oil-contaminated sediment samples collected in Baria - Vungtau Abstract   PDF
Lê Thị Nhi Công, Cung Thị Ngọc Mai, Vũ Ngọc Huy, Đỗ Văn Tuân
 
Vol 15, No 3 (2017) NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN CRY2A DIỆT ẤU TRÙNG RUỒI NHÀ (MUSCA DOMESTICA) CỦA CHỦNG BACILLUS THURINGIENSIS SEROVAR KURSTAKI MSS8.4 Abstract   PDF
Phạm Thùy Dương, Ngô Đình Bính, Trịnh Thị Thu Hà, Lê Đức Khánh
 
Vol 15, No 3 (2017) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO QUE THỬ PHÁT HIỆN NHANH ĐỘC TỐ RUỘT NHÓM B CỦA STAPHYLOCOCCUS AUREUS Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM Abstract   PDF
Nguyễn Thị Hoài Thu, Lê Trọng Văn, Nghiêm Ngọc Minh
 
Vol 15, No 3 (2017) NGHIÊN CỨU TÁI SINH CHỒI IN VITRO VÀ NUÔI TRỒNG CÂY LAN GẤM (ANOECTOCHILUS FORMOSANUS HAYATA) Abstract   PDF
Phan Xuân Huyên, Nguyễn Thị Phượng Hoàng
 
Vol 15, No 3 (2017) NGHIÊN CỨU TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT SINH KHỐI NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE SC2.75 Abstract   PDF
Ngô Thị Huyền Trang, Vũ Văn Hạnh
 
Vol 16, No 3 (2018) Nucleotide diversity of a nuclear gene ITS region and chloroplast genes (matK, rbcL, rpoC1) of Canarium nigrum in some provinces in Northern Vietnam Abstract   PDF
Dinh Thi Phong, Tran Thi Lieu, Vu Thi Thu Hien, Hoang Thanh Loc
 
Vol. 7, No. 4 (2009) NUCLEOTIDE SEQUENCE OF LEU - tRNA GENE OF TWO SPECIES DALBERGIA TONKINENSIS AND DALBERGIA COCHINCHINENSIS FOR SPECIMEN IDENTIFICATION IN THE VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF NATURE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thị Thu Hiền, Lưu Đàm Cư, Đinh Thị Phòng
 
Vol 14, No 4 (2016) Optimization for continuous overflow proteolytic hydrolysis of spent brewer’s yeast by using proteases Abstract   PDF
Nguyen Thi Thanh Ngoc, Quan Le Ha, Dinh Van Thuan
 
Vol 15, No 1 (2017) Optimization of biosurfactant production for enhanced crude-oil degradation by a Candida tropicalis 1214-BK14 isolated from white tiger oilfiel - Vung Tau, Vietnam Abstract   PDF
Kiều Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Yên, Đặng Thị Yến
 
Vol 16, No 2 (2018) OPTIMIZATION OF EXPRESSION CONDITIONS OF GENE ENCODING ANTIGEN M OF PRRSV IN LEAVES OF NICOTIANA BENTHAMIANA BY AGROINFILTRATION METHOD Abstract   PDF
Nguyen Thi Minh Hang, Ho Thi Thuong, Nguyen Thu Giang, Pham Bich Ngoc, Nguyen Trung Nam, Chu Hoang Ha
 
Vol 14, No 2 (2016) Optimization of β-D-galactosidase rapid enzyme assay using Escherichia coli ATCC 8739 Abstract   PDF
Le Thi Anh Tu, Le Ba Le
 
Vol 16, No 2 (2018) OPTIMIZED EXTRACTION AND IMMUNOSTIMULATORY EFFECTS OF POLYSACCHARIDES FROM PSEUDERANTHEMUM PALATIFERUM (NEES) RADLK Abstract   PDF
Vo Hoai Bac, Tran Thi Van Anh, Nguyen Thi Mai Phuong, Nguyen Thi Thanh Huong, Le Van Truong
 
Vol 14, No 1 (2016) Perspectives of RNAi studies in plant pathogenic fungi Abstract   PDF
Nguyễn Bảo Quốc, Nguyễn Ngọc Bảo Châu
 
Vol 15, No 3 (2017) PHÂN TÍCH HỆ PHIÊN MÃ VÀ SÀNG LỌC MỘT SỐ GEN GIẢ ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI TÍNH TRẠNG TĂNG TRƯỞNG Ở TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) Abstract   PDF
Nguyễn Hải Bằng, Phạm Quang Huy, Trần Xuân Thạch, Nguyễn Giang Thu, Nguyễn Thị Minh Thanh, Nguyễn Thị Hoa, Hà Thị Thu, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Cường, Nguyễn Hữu Ninh, Đồng Văn Quyền, Chu Hoàng Hà, Đinh Duy Kháng
 
Vol. 7, No. 4 (2009) PHYLOGENETIC ANALYSIS OF THE FOOT AND MOUTH DISEASE VIRUS OF THE VIETNAMESE AND GLOBAL ISOLATES BASED ON THE 5'UTR AND ID(VPl) GENETIC MARKERS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thanh Hoà, Thái Thị Thuỷ Phượng, Lê Thị Kim Xuyến
 
Vol. 7, No. 3 (2009) PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS AND TAXONOMIC REVIEW OF THE FAMILY SALAMANDRIDAE (AMPHIBIA: CAUDATA) FROM VIETNAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quảng Trường
 
Vol 15, No 4 (2017) PHYSIOLOGICAL ANALYSES OF AN OVER-EXPRESSING CYTOKININ METABOLIC GENE GmIPT10 UNDER NORMAL AND DROUGHT CONDITIONS Abstract   PDF
Nguyen Ngoc Hai, Nguyen Duc Van Thien, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Phuong Thao
 
Vol 8, No 1 (2010) POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON (PAHs) AND THEIR BIODEGRADATION BY BACTERIA Abstract
Nghiêm Ngọc Minh
 
Volume 3, number 1 (2005) Polymorphism of the oestrogen receptor (ESR) gene in some pig breeds reared in Vietnam Abstract
Lê Thị Thúy, Lưu Quang Minh, Trần Thu Thủy, Nguyễn Trọng Bình, Phạm Doãn Lân, Nguyễn Đăng Vang
 
Vol 15, No 4 (2017) POPULATION DIVERSITY OF XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE CAUSING BACTERIAL LEAF BLIGHT IN RICE FIELDS OF CAN THO Abstract   PDF
Tran Quoc Tuan, Lam Tan Hao, Nguyen Dac Khoa
 
Vol 15, No 1 (2017) Potential application on preparation for bio-fertilizer using Bacillus velezensis strains isolated from various regions in Vietnam Abstract   PDF
Trịnh Thành Trung, Đinh Thị Tuyết Vân, Nguyễn Phương Liên, Đào Thị Lương, Dương Văn Hợp Dương Văn Hợp Dương Văn Hợp
 
Vol 15, No 4 (2017) POTENTIAL GROWTH INHIBITION ACTIVITY OF FECAL MATERIALS, MUCUS AND CULTURED WATER OF TILAPIA OREOCHROMIS NILOTICUS ON ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE (AHPND) - CAUSING PATHOGEN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS Abstract   PDF
Le Ngoc Phuong Thanh, Ho Hai Co, Trinh Thi Truc Ly, Hoang Tung, Bui Thi Hong Hanh
 
Vol 9, No 1 (2011) Preleminary result in collecting stem cells derived from dapple deer velvet (Cervus nippon) Abstract
Nguyễn Ngọc Như Băng, Nguyễn Tiến Bằng, Trần Hoàng Dũng, Lê Thanh Hưng
 
Vol 14, No 4 (2016) Preparation of antibacterial polypropylene grafted acrylic acid and immobilized silver nanoparticles by γ-irradiation method Abstract   PDF
Dang Hoang Viet, Duong Hoa Xo, Le Quang Luan
 
Vol 15, No 1 (2017) Preparation of the oligochitosan-silver nanoparticles with a potential application as an antigungal fertilizer against Fusarium oxysporum causing fusarium wilt disease on tomato Abstract   PDF
Nguyễn Thanh Vũ, Huỳnh Quyền, Dương Hoa Xô, Lê Quang Luân
 
Vol 14, No 4 (2016) Primary and secondary somatic embryogenesis in Jatropha curcas L. From leaf transverse thin cell layers Abstract   PDF
Nguyen Thi Kim Loan, Do Dang Giap, Tran Trong Tuan, Nguyen Thi Thanh Hien, Nguyen Phuc Huy, Thai Xuan Du, Duong Tan Nhut
 
Vol 14, No 3 (2016) Production of transgenic tobacco plants expressing GS1 gene for the increase ofnitrogen use efficiency Abstract   PDF
Nguyễn Thị Hồng Gấm, Trần Thị Hương Giang, Bùi Phương Thảo, Nguyễn Văn Đoài, Nguyễn Thị Thơm, Bùi Văn Thắng, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà
 
Vol 15, No 2 (2017) Promoters of the dhs-21 gene encoding dicarbonyl/l-xylulose reductase in Caenorhabditis elegans Abstract   PDF
Lê Thọ Sơn, Joohong Ahnn, Jeong Hoon Cho, Nguyễn Huy Hoàng
 
201 - 250 of 344 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>