Author Details

Khanh Hoa, Tran Thi, Trung tâm Nghiên cứu Triển khai - Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam