Author Details

Chi, Phan Van, 1Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam