Author Details

Ha, Hoang Phuong, 1Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam,