Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 53, No 3 (2015) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ DẠNG TỒN TẠI CỦA THỦY NGÂN Ở VÙNG CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
lê xuân sinh
 
Vol 54, No 2C (2016) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HOẠT CHẤT SINH DƯỢC TRONG LOÀI TU HÀI LUTRARIA RHYNCHAEMA Ở VÙNG BIỂN VÂN ĐỒN QUẢNG NINH – VIỆT NAM Abstract   PDF
Nguyễn Huy Nam
 
Vol 51, No 6 (2013) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH HOA IN VITRO Ở CÂY TORENIA (TORENIA FOURNIERI L.) Abstract   PDF
Dương Tấn Nhựt
 
Vol 49, No 4 (2011) NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ KHẢO SÁT HỢP CHẤT ALKALOID ROTUNDINE TỪ CÂY BÌNH VÔI (STEPHANIA ROTUNDA LOUR Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Văn Vinh
 
Vol 54, No 1 (2016) NGHIÊN CỨU NHIỄU LOẠN TẦNG ĐIỆN LY TỨC THỜI BẰNG MÁY THU TÍN HIỆU TẦN SỐ RẤT THẤP TẠI NHA TRANG Abstract   PDF
Vinh Hao, Ngo van Tam, Tong van Tuat
 
Vol 49, No 2 (2011) NGHIÊN CỨU PHÂN HỦY MÀU NHUỘM DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SIÊU ÂM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Mạnh Hà, Bùi Nguyễn Hoàng Trinh, Lê Ngọc Thạch
 
Vol 52, No 4 (2014) Nghiên cứu phản ứng của cao su thiên nhiên lỏng epoxy hóa với ancol isoamylic Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Đức Giang, Lê Thị Thu Hiệp
 
Vol 51, No 2 (2013) NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG KHÂU MẠCH QUANG HÓA CỦA MỘT SỐ HỆ KHÂU MẠCH QUANG TRÊN CƠ SỞ GLYXYDYL ETE CỦA NHỰA O – CREZOLFOMANDEHYT Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Hiền, Đỗ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Việt Triều
 
Vol 51, No 4 (2013) NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG TỔNG HỢP VÀ TRÙNG HỢP KHƠI MÀO BẰNG TIA TỬ NGOẠI CỦA DẦU VỎ HẠT ĐIỀU ACRYLAT HÓA Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Hiền, Mạc Văn Phúc, Đỗ Minh Thành
 
Vol 50, No 2 (2012) NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP CATION KHƠI MÀO BẰNG TIA TỬ NGOẠI CỦA MỘT SỐ HỆ TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY BIẾN TÍNH DẦU DỪA Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thị Thường
 
Vol 50, No 5 (2012) NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN PHÂN TÍCH DẠNG SELEN HỮU CƠ DIMETYL DISELENUA Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Duyên, Lê Đức Liêm, Lê Lan Anh
 
Vol 49, No 4 (2011) NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ NƯỚC KHỬ TRÙNG SIÊU Ô XY HOÁ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Đình Cường, Hoàng Thị Thanh Bình
 
Vol 53, No 3 (2015) NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CACBON HÓA KHÔNG HOÀN TOÀN NGUỒN TINH BỘT NHẰM CHẾ TẠO XÚC TÁC ĐỂ TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU HẠT CAO SU Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Vũ Đình Duy, Hoàng Lê An, Nguyễn Thị Diệu Linh
 
Vol 54, No 2C (2016) NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ HÌNH THÁI HỌC BỀ MẶT CỦA CÁC MÀNG ĐA LỚP CHỨA POLYSACCHARIDE Abstract   PDF
Đinh Thị Thu Thủy
 
Vol 53, No 2 (2015) NGHIÊN CỨU QUẦN XÃ VI KHUẨN TRONG NEM CHUA BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NUÔI CẤY Abstract   PDF
Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Van Hoorde Koenraad, Cnockaert Margo, Lê Thanh Bình, Vandamme Peter
 
Vol 50, No 1 (2012) NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TỔNG HỢP HỢP CHẤT 4,7-DICHLOROQUINOLINE Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Cường, Đoàn Thị Mai Hương, Trần Văn Hiệu, Phí Thị Đào, Châu Văn Minh
 
Vol 52, No 1 (2014) NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA MỘT SỐ ANALOGUE STYRYL-LACTONE Abstract   Không đề (Tiếng Việt)
Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Hùng, Triệu Quý Hùng, Châu Văn Minh, Daniele Bonnet-Delpon
 
Vol 52, No 5 (2014) NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU NANO TiO2 BẰNG AXIT TEREPHTHALIC VÀ METHYLENE BLUE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Ngọc Tú, Vũ Thị Hạnh Thu
 
Vol 51, No 2 (2013) NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM CHUYỂN HÓA CỦA DIAZINON TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP GC/MS Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Trinh, Thành Thị Thu Thủy, Quách Thị Minh Thu, Nguyễn Tiến Tài
 
Vol 49, No 3 (2011) NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DẦU BÔI TRƠN CHO QUÁ TRÌNH CÁN KÉO DÂY KIM LOẠI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Văn Kha
 
Vol 51, No 2 (2013) NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DIESEL SINH HỌC CHẤT LƯỢNG CAO TỪ VI TẢO BIỂN TETRASELMIS SP. Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Thị Ngọc Mai, Lê Thị Thơm, Nguyễn Cẩm Hà, Bùi Đình Lãm, Hoàng Lan Anh, Đặng Diễm Hồng
 
Vol 53, No 4 (2015) Nghiên cứu sinh tổng hợp poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) của chủng vi khuẩn MT33 phân lập từ nước thải Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Hữu Phong, Bùi Thị Thanh Nga, Phan Duệ Thanh, Đoàn Văn Thược
 
Vol 49, No 4 (2011) NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CO2 TỪ KHÍ THẢI ĐỐT THAN ĐỂ NUÔI VI TẢO SPIRULINA PLATENSIS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Đình Kim, Trần Văn Tựa, Nguyễn Tiến Cư, Đỗ Tuấn Anh, Đặng Thị Thơm, Hoàng Trung Kiên, Lê Thu Thủy, Vũ Thị Nguyệt, Mai Trọng Chính, Nguyễn Văn Vượng
 
Vol 49, No 3 (2011) NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NẤM CỘNG SINH ABUSCULAR MYCORHIZA ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÍ ĐẤT NHIỄM CHÌ CỦA CÂY NGÔ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tăng Thị Chính, Bùi Văn Cường
 
Vol 52, No 2 (2014) Nghiên cứu sự thay đổi của vi sinh vật và yếu tố lí hóa trong quá trình sản xuât bánh men rượu phần Abstract   PDF
Lê Văn Điệp, Han Bei-Zhong
 
Vol 49, No 3 (2011) NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BĂNG NANO BẠC LÊN QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG BỎNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Ngọc Dung, Nguyễn Hoài Châu, Đào Trọng Hiền, Nguyễn Thúy Phượng, Ngô Quốc Bưu, Nguyễn Gia Tiến
 
Vol 51, No 2 (2013) NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT VÀ XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC THÀNH PHẦN TẠO HƯƠNG TRONG TINH DẦU VỎ BƯỞI VÀ VỎ CAM CỦA VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thị Minh Tú, Hoàng Đình Hòa
 
Vol 53, No 3 (2015) NGHIÊN CỨU TẠO GEL FIBRIN TỪ MÁU NGOẠI VI LÀM KHUNG CHỨA TẾ BÀO GỐC TUỶ RĂNG NGƯỜI Abstract   PDF
Trần Lê Bảo Hà
 
Vol 54, No 2C (2016) NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC PHẦN TRÊN MẶT ĐẤT CÂY BẢY LÁ MỘT HOA (PARIS POLYPHYLLA VAR. CHINENSIS FRANCHET) HỌ TRỌNG LÂU (TRILLIACEAE) Abstract   PDF
Nguyễn Thị Duyên
 
Vol 52, No 4 (2014) NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BÀN RUNG 2 PHƯƠNG CỘNG HƯỞNG ĐỂ CHẾ TẠO KÊNH MÁNG XI MĂNG LƯỚI THÉP Abstract
Trương Quốc Bình, Trần Văn Tuấn
 
Vol 51, No 1 (2013) NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ TỐC ĐỘ QUAY CNC THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP HAI MẠCH VÒNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Võ, Phan Văn Bình
 
Vol 51, No 4 (2013) NGHIÊN CỨU THU HỒI PROTEIN TỪ VỎ ĐẦU TÔM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CHITIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Thiết, Quách Thị Liên, Nguyễn Trọng Vệ, Nguyễn Thị Ánh Tuyết
 
Vol 52, No 2 (2014) Nghiên cứu thu nhận hỗn hợp axit béo không thay thế omega 3 và omega 6 từ cặn khử mùi của quá trình tinh chế dầu đậu tương Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Bích Ngọc, VŨ ĐỨC CHIẾN, BÙI QUANG THUẬT
 
Vol 52, No 4 (2014) NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT COMPOZIT TiO2 – PANi TRÊN NỀN Ti TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÉT THẾ TUẦN HOÀN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thế Duyến, Phan Thị Bình
 
Vol 54, No 1A (2016) NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VÀ HÌNH THÁI CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT POLYETYLEN/COPOLYME ETYLEN VINYL AXETAT/GYPSUM BIẾN TÍNH NATRI DODECYL SUNFAT Abstract   PDF
Khương Việt Hà
 
Vol 50, No 4 (2012) NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN-TỪ CỦA HỆ VẬT LIỆU TỔ HỢP (1-x)La0,7Ca0,3MnO3 + xLa1,5Sr0,5NiO4 Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đăng Thành, Nguyễn Thị Hà, Đỗ Hùng Mạnh, Phạm Thanh Phong, Vũ Đình Lãm, Lê Văn Hồng
 
Vol 49, No 6 (2011) NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN CELLULOSE TÁCH TỪ RƠM RẠ THÀNH ĐƯỜNG TAN CỦA NÂM MỐC ASPERGILLUS TERRIUS ĐỂ SẢN XUẤT ETHANOL - NHIÊN LIỆU SINH HỌC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Toại, Phạm Hồng Hải, Nguyễn Bá Kiên, Hoàng Thị Bích, Đỗ Trung Sỹ
 
Vol 53, No 3 (2015) Nghiên cứu tổng hợp bột màu xanh lam CoxMg1-xAl2O4 cho gốm sứ bằng phương pháp tiền chất kim loại - tinh bột Abstract
Trần Ngọc Tuyền, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Trần Minh Ngọc, Đặng Xuân Tín, Hồ Văn Minh Hải, Trần Anh Khoa
 
Vol 51, No 2 (2013) NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP LISINOPRIL DIHYDRATE TỪ CHẤT TRUNG GIAN CHÌA KHÓA N2-[1(S)-ETHOXYCARBONYL-3-PHENYLPROPYL]-N6-TRIFLUOROACETYL-L-LYSINE Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quốc Vượng, Vũ Văn Chiến, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Tiến Đạt, Phạm Văn Cường, Châu Văn Minh
 
Vol 52, No 6 (2014) NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG HỆ XÚC TÁC HYDROTALCITE HAI THÀNH PHẦN Mg-Al CHO PHẢN ỨNG DECACBOXYL HÓA DẦU DỪA THU HYDROCACBON Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Hoàng Ngọc Dũng
 
Vol 50, No 2 (2012) NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN BACILLUS SINH LIPASE KIỀM TỪ RỪNG NGẬP MẶN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Dương Minh Lam, Vũ Thị Lý
 
Vol 50, No 2 (2012) NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ƯA NHIỆT SINH α-AMYLAZA BỀN NHIỆT PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thế Trang, Nguyễn Thị Đà, Trần Đình Mấn
 
Vol 48, No 1 (2010) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DUNG DỊCH HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA ANOLIT ĐỂ KHỬ TRÙNG THÂN THỊT GÀ TRÊN DÂY CHUYỂN GIẾT MỔ CÔNG NGHIỆP Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Văn Hà
 
Vol 51, No 1 (2013) NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU CHUYỂN PHA TRỮ NHIỆT GỐC PARAPHIN CHO CÁC ỨNG DỤNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Duy Hiển, Phan Thị Ngọc Bích
 
Vol 50, No 4 (2012) NGHIÊN CỨU VỀ BIÊN PHA HÌNH THÁI CỦA HỆ GỐM ÁP ĐIỆN PZT – PbMnSbN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Thân Trọng Huy, Nguyễn Đình Tùng Luận, Trương Văn Chương, Lê Văn Hồng
 
Vol 50, No 4 (2012) NGHIÊN CỨU VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM TẠO MÀNG BACTERIAL CELLULOSE ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỎNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thùy Vân, Trần Như Quỳnh
 
Vol 51, No 1 (2013) NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠO MẦM (GẠO GABA) TỪ GẠO LỨT VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Cung Thị Tố Quỳnh, Nguyễn Hoàng Dũng, Lại Quốc Đạt
 
Vol 52, No 3 (2014) Nghiên cứu xử lý số sóng hài bậc 3, chế tạo relay bảo vệ chạm đất máy phát điện trong vùng công suất thấp Abstract   PDF (Tiếng Việt)
nguyễn giới
 
Vol 49, No 1 (2011) NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU ĐIALĐEHYT XENLULO BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA PERIODAT VÀ CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÍ CỦA NÓ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Trọng Hiền, Ngô Quốc Bưu, Huỳnh Thị Hà, Nguyễn Hoài Châu
 
Vol 54, No 1A (2016) NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU KHUNG CƠ KIM Zr-MOF TRONG NƢỚC ĐỊNH HƢỚNG CHO ỨNG DỤNG HẤP PHỤ KHÍ Abstract   PDF
Phùng Thị Thu
 
Vol 54, No 5A (2016) NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN ĐIỆN HÓA CỦA ĐIỆN CỰC ANOT BIẾN TÍNH BẰNG CÁC OXIT KIM LOẠI TRÊN NỀN TITAN Abstract   PDF
Chu Thị Thu Hiền
 
Vol 51, No 3 (2013) NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA INDIRUBIN-3'-OXIME VÀ VIÊN NANG VINDOXIM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Ngọc Khanh, Trần Thu Hường, Nguyễn Ngọc Hiếu, Hồ Việt Đức, Vũ Thị Hà, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Vinh
 
Vol 51, No 2 (2013) NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC CHUYỂN PHA RẮN-LỎNG CỦA PARAPHIN BẰNG MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC BẤT ĐẲNG NHIỆT OZAWA VỚI DỮ LIỆU NHIỆT LƯỢNG VI SAI QUÉT Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Phan Thị Ngọc Bích
 
Vol 53, No 1 (2015) Nghiên cứu động học của phản ứng trùng hợp acrylamit sử dụng chất khơi mào amoni pesunfat Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi
 
Vol 52, No 3 (2014) NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC NGƯỢC CƠ CẤU MÁY MÀI NGHIỀN CHI TIẾT QUANG CNC MB-250 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Khang, Vũ Xuân Trường
 
Vol 48, No 3 (2010) NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH NITRAT HÓA SỬ DỤNG KĨ THUẬT VI SINH TẦNG CHUYỂN ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Văn Cat, Phạm Thị Hồng Đức
 
Vol 53, No 1 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHẢY NHỚT, TÍNH CHẤT LƯU BIẾN CỦA VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT EVA/EVAgAM/SILICA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Thúy Chinh, Thái Hoàng
 
Vol 51, No 1 (2013) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG XYLOOLIGOSACCHARIDES (XOS) CỦA BACILLUS Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Phương Hà, Phạm Thị Thu Phương, Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Hòa Anh, Nguyễn Thị Mai Phương
 
Vol 51, No 4 (2013) NGHIÊN CỨU TÁCH DÒNG, BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ TEV PROTEASE Ở VI KHUẨN Escherichia coli Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Thị Thùy Dương, Đỗ Thị Huế, Vũ Thị Hiền, Mai Thùy Linh, Đồng Văn Quyền
 
Vol 53, No 3 (2015) NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ GÓI PHỤ GIA SỬ DỤNG PHA CHẾ NHIÊN LIỆU DIESOHOL Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Huy Thanh, Nguyễn Thành Vinh
 
Vol 52, No 6 (2014) NHÓM QUAN HỆ LOGIC MỜ PHỤ THUỘC THỜI GIAN TRONG MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ Abstract   Không đề (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Công Điều
 
Vol 56, No 3B (2018) NICKEL-BASED MULTIWALLED CARBON NANOTUBE COMPOSITE COATINGS Abstract   PDF
Bui Hung Thang, Nguyen Xuan Toan, Nguyen Viet Phuong, Tran Van Hau, Nguyen Thi Hong, Nguyen Ngoc Trac, Vu Dinh Lam, Phan Ngoc Minh
 
Vol 53, No 6 (2015) NITROGEN REMOVAL EFFICIENCY OF DENITRIFYING BACTERIA ISOLATED FROM AQUACULTURE PROCESSING WASTEWATER IN NITRATE-RICH ENVIRONMENT Abstract   PDF
Nguyen Hoai Huong, Huynh Van Thanh
 
Vol 48, No 3 (2010) NOISE FILTERING AND DETECTING EDGE IMAGE IN NONLINEAR ANISOTROPIC DIFFUSION Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hải Hà, Phạm Trần Nhu
 
Vol 55, No 3 (2017) NOVEL COMPACT DUAL-BROADBAND PLANAR METAMATERIAL ANTENNA Abstract   PDF
Dang Nhu Dinh, Huynh Nguyen Bao Phuong, Dinh Thanh Liem, Hoang Phuong Chi, Dao Ngoc Chien
 
Vol 56, No 1 (2018): Vol 56, No 1 (2018) NUCLEOTIDE DIVERSITY OF 15 CONIFER SPECIES IN VIETNAM’ S CENTRAL HIGHLANDS BASED ON THE ANALYSIS OF ITS, trnH-psbA, matK, trnL AND rpoC1 GENE REGIONS Abstract   PDF
Dinh Thi Phong, Vu Thi Thu Hien, Tran Thi Lieu
 
Vol 52, No 6 (2014) Numerical calculations and analyses in diagonal type MHD generator Abstract   PDF
Lê Chí Kiên
 
Vol 56, No 3 (2018) NUMERICAL SIMULATION OF AIRFLOW AROUND VEHICLE MODELS Abstract   PDF
Nguyen Van Thang, Ha Tien Vinh, Bui Dinh Tri, Nguyen Duy Trong
 
Vol 56, No 2A (2018) NUMERICAL SIMULATION OF ELECTROCHEMICAL CHANGES IN THE STUDY OF CORROSION IN AN OCCLUDED ZONE Abstract   PDF
Vu Anh Quang
 
Vol 55, No 5 (2017) NUMERICAL SIMULATION OF THE BULK FORMING PROCESS TO MANUFACTURE COUPLING DETAILS FROM TUBE BILLET Abstract   PDF
Linh Thi Ha Phan, Trung Dac Nguyen
 
Vol 56, No 3 (2018) NUMERICAL SIMULATION TO STUDY EFFECT OF DIE DESIGN PARAMETERS ON DEFORMATION POSSIBILITY OF METAL ON COMBINED DRAWING Abstract   PDF
Nguyen Manh Tien, Tran Duc Hoan, Nguyen Truong An, Pham Manh Tuan
 
Vol 55, No 4C (2017) OCCURRENCE OF PAHs IN THE ATMOSPHERE AND INCENSE BURNING AREA IN HA NOI ASSOCIATED WITH HEALTH RISK ASSESSMENT Abstract   PDF
Van Dieu Anh
 
Vol 54, No 3A (2016) OFFLOADING LTE DATA TRAFFIC WITH NAMED-DATA NETWORKING INTEGRATION Abstract   PDF
Ong Mau Dung
 
Vol 54, No 3A (2016) OFFLOADING LTE DATA TRAFFIC WITH NAMED-DATA NETWORKING INTEGRATION Abstract   PDF
Ong Mau Dung
 
Vol 56, No 4 (2018) O-hydroxybenzaldehyde rich leaf essential oil composition of Filipundula vestita Wall.Ex G.Don from western Himalaya of Uttrakhand, India Abstract   PDF   PDF
Rakesh Kumar Joshi
 
Vol 49, No 3 (2011) ON A ROBUSTNESS OF REDUCED ORDER MODELS BY STATE OPTIMIZATION APPROACH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thuy Anh
 
Vol 48, No 1 (2010) ON MODELLING LOCAL LOOPS FOR DIGITAL SUBSCRIBER LINE (DSL) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đình Xuân, Hoàng Minh, Nguyễn Thuý Anh
 
Vol 54, No 3 (2016) ON THE CRITIAL VELOCITY OF A VEHICLE MOVING ON THE BRIDGE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Thị Vân Hương, Nguyễn Đức Phong
 
Vol 56, No 2A (2018) ON THE IMPACT OF SILICA AND BLACK CARBIDE IN IMPROVING THE ANTI-VIBRATION OF THE RUBBER BLENDS BASED ON NATURAL RUBBER (NR) AND STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) Abstract   PDF
Le Ngoc Tu
 
Vol 49, No 2 (2011) ON THE STATE-OPTIMIZATION APPROACH TO SYSTEM PROBLEMS: CLOSED-LOOP THINKING SOLUTIONS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thuy Anh, Nguyen Le Anh
 
Vol 49, No 1 (2011) ON THE STATE-OPTIMIZATION APPROACH TO SYSTEM PROBLEMS: OPENED LOOP THINKING SOLUTIONS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thuy Anh, Nguyen Le Anh
 
Vol 52, No 6 (2014) ON THE SYNCHRONIZATION OF HETEROGENEOUS PHASE OSCILLATOR NETWORKS Abstract   PDF
Nguyen Dinh Hoa
 
Vol 54, No 1 (2016) ONE STEP SYNTHESIS OF WATER-DISPERSIBLE CoFe2O4 MAGNETIC NANOPARTICLES USING TRIETHYLENETETRAMINE AS SOLVENT AND STABILISING LIGAND Abstract   PDF
Kieu T. B. Ngoc, Pham V. Luyen, Nguyen C. Khang, Pham H. Nam, Do H. Manh, Pham V. Vinh, Pham V. Hung, Le T. Lu
 
Vol 54, No 1A (2016) OPTICAL PROPERTIES OF Eu3+ IONS IN LaF3 NANOCRYSTALS Abstract   PDF
Hoang Manh Ha
 
Vol 54, No 4A (2016) OPTIMAL CONDITIONS FOR EXOPOLYSACCHARIDE PRODUCTION BY Lactobacillus plantarum T10 Abstract   PDF
Tran Bao Khanh
 
Vol 48, No 6 (2010) OPTIMAL DESIGN OF THERMO-OPTIC DEVICES ON THE SILICON-ON-INSULATOR PLATFORM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Le Trung Thanh
 
Vol 57, No 3B (2019) OPTIMAL FERMENTATION CONDITIONS FOR ANTIBIOTIC PRODUCTION BY ENDOPHYTIC Streptomyces cavourensis YBQ59 ISOLATED FROM Cinnamomum cassia Presl Abstract   PDF
Thi Hanh Nguyen Vu, Quang Huy Nguyen, Thi Thu Hang Le, Son Chu-Ky, Quyet Tien Phi
 
Vol 56, No 1 (2018): Vol 56, No 1 (2018) OPTIMAL PLACEMENT AND ACTIVE VIBRATION CONTROL OF COMPOSITE PLATES INTEGRATED PIEZOELECTRIC SENSOR/ACTUATOR PAIRS Abstract   PDF
Vu Van Tham, Tran Huu Quoc, Tran Minh Tu
 
Vol 54, No 3A (2016) OPTIMAL POWER FLOW WITH TCSC DEVICE USING CUCKOO OPTIMIZATION ALGORITHM Abstract   PDF
Duong Thanh Long
 
Vol 54, No 4A (2016) OPTIMIZATION FOR BATCH PROTEOLYTIC HYDROLYSIS OF SPENT BREWER’S YEAST BY USING PROTEASES Abstract
Nguyen Thi Thanh Ngoc
 
Vol 57, No 3B (2019) OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR CAROTENOIDS EXTRACTION FROM SHRIMP WASTE USING ORGANIC SOLVENT Abstract   PDF
Le Thanh Ha, Le Duy Thang
 
Vol 52, No 3 (2014) OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR EXTRACTION OF COLLAGEN FROM THE SKINS OF BASA FISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BY THE RESPONSE SURFACE METHOD Abstract   PDF
Phan Dinh Tuan, Le Thi Thu Huong, Nguyen Hoang Dung
 
Vol 54, No 4A (2016) OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR LIMITED PROTEOLYTIC HYDROLYSIS OF SPENT BREWER’S YEAST TO PRODUCE LOW-WEIGHT MOLECULAR PEPTIDE WITH SOME BIOACTIVITIES Abstract   PDF
Pham Thi Thu Hien
 
Vol 57, No 3B (2019) OPTIMIZATION OF CONDITIONS OF EXTRACTION PROCESS FROM COFFEE CHERRY PULP (CASCARA) AND APPLICATION TO DRINKING WATER PRODUCTS WITH ANTIOXIDANT ACTIVITY Abstract   PDF
Phuong Mai Nguyen Do, Quynh Thi Truc Hoang, Anh Thi Hong Le
 
Vol 55, No 1 (2017) OPTIMIZATION OF ENZYMATIC HYDROLYSIS CONDITIONS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF EXTRACTED DRY MATTER FROM Limonia Acidissima PULP BY COMBINED CELLULASE -PECTINASE ENZYMES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) Abstract   PDF
Pham Bao Nguyen, Dong Thi Anh Dao
 
Vol 57, No 3B (2019) Optimization of Extraction of Total Phenolic and Total Flavonoid from Seeds of Alpinia blepharocalyx K. Schum. Using The Response Surface Methodology Abstract   PDF
Thanh Tan Nguyen, Huyen Thi Thanh Mai, Tuan Ngoc Nguyen, Quang Dinh Tran, Thang Dinh Tran
 
Vol 56, No 4A (2018) OPTIMIZATION OF GINGER OLEORESIN EXTRACTION FROM FRESH GINGER BY USING MICROWAVE - ASSISTED ENERGY Abstract   PDF
NGUYEN Trung Dung, Ta Hong Duc, Nguyen Dang Binh Thanh
 
Vol 57, No 2 (2019) OPTIMIZATION OF MEDIUM COMPONENTS FOR THE PRODUCTION OF ECTOINE BY A HALOPHILIC BACTERIUM ISOLATED FROM CAN GIO MANGROVE Abstract   PDF
Doan Van Thuoc, Tran Thi Hien
 
Vol 54, No 4B (2016) OPTIMIZATION OF SIMAFIX RED DYE DECOLORIZATION BY USING ADVANCED OXIDATION PROCESS: PHOTO-FENTON Abstract   PDF
Nga Thi Dinh
 
Vol 53, No 4 (2015) OPTIMIZATION OF SOME TECHNOLOGICAL PARAMETERS FOR FRESH CHILLI PRESERVATION BY CONTROLLED ATMOSPHERE METHOD Abstract   PDF
Pham Anh Tuan, Le Thi Mai
 
Vol 54, No 4B (2016) OPTIMIZATION OF THE AQUEOUS EXTRACT PROCESS FROM MANGOSTEEN PEEL FOR DYEING SILK Abstract   PDF
Hong Phuong Pham Thi
 
Vol 55, No 6 (2017) OPTIMIZATION OF THE DNA EXTRACTION PROTOCOL FROM WOOD SAMPLE BY RESPONSE SURFACE METHODS – CENTRAL COMPOSITE DESIGN Abstract   PDF
Du Phuc Thinh, Tang Thi Kim Hong, Huynh Van Biet
 
Vol 52, No 3 (2014) OPTIMIZATION OF THE EFFICACY OF SLUDGE ULTRASONIC PRETREATMENT: A REVIEW Abstract   PDF
Le Ngoc Tuan, Pham Ngoc Chau
 
Vol 55, No 6 (2017) OPTIMIZATION OF THE ENZYME ASSISTED EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL FROM THE LEAVES AND BRANCHES OF CINNAMOMUM CASSIA USING BOX-WILSON METHOD Abstract   PDF
Hoang Thi Bich, Le Mai Huong, Nguyen Quyet Chien, Dinh Thi Thu Thuy, Le Tat Thanh, Do Trung Sy, Le Thi Thuy Hang, Pham Hong Hai
 
Vol 56, No 3 (2018) OPTIMIZATION OF ULTRASONICATION EXTRACTION FOR DETERMINATION OF 16 POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN AIR PARTICLE Abstract   PDF
Duong Thi Hanh, Ha Thu Trinh, Phan Quang Thang, Nguyen Trung Dung, Nguyen Tran Dien
 
Vol 57, No 3B (2019) OPTIMIZATIONOFENZYMATIC HYDROLYSIS PROCESS FROM SHRIMP BY-PRODUCT FOR SHRIMP SAUCE PRODUCTION Abstract   PDF
Do Thi Yen, Nguyen Thi May
 
Vol 54, No 4B (2016) OPTIMIZING THE PROCESS OF TRANSFORMING COFFEE HUSKS INTO BIOCHAR BY MEANS OF HYDROTHERMAL CARBONIZATION Abstract   PDF
Tran Thi Hien
 
Vol 55, No 5A (2017) OPTIMIZING THE PROCESSING OF GINGER ESSENTIAL OIL YIELD (Zingiber collinsii) FROM PUMAT NATIONAL PARK OF VIETNAM USING THE RESPONSE SURFACE METHODOLOGY Abstract   PDF
Le Thi My Chau
 
Vol 48, No 1 (2010) OPTIMIZING TROUGH WITHERING PROCESS IN BLACK TEA MANUFACTURE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Văn Chương
 
Vol 55, No 3 (2017) OUTPUT FEEDBACK CONTROL WITH CONSTRAINTS FOR NONLINEAR SYSTEMS VIA PIECEWISE QUADRATIC OPTIMIZATION Abstract   PDF
Nguyen Doan Phuoc, Pham Van Hung, Hoang Duc Quynh
 
Vol 57, No 6 (2019) OXIDATION RESISTANCE AND MICROSTRUCTURE OF Pt AND PtIr DIFFUSION COATINGS ON Ni BASED SINGLE CRYSTAL SUPERALLOYS BY ELECTROPLATING METHOD Abstract   PDF
Tue Chi Dao, Hideyuki Murakami, Le Thi Hong Lien
 
Vol 54, No 3 (2016) OXIDIZED MAIZE STARCH: CHARACTERIZATION AND EFFECT OF IT ON THE BIODEGRADABLE FILMS I. CHARACTERIZATION OF MAIZE STARCH OXIDIZED BY SODIUM HYPOCHLORITE Abstract   PDF   PDF
Dao Phi Hung, Truong Thi Nam, Mac Van Phuc, Nguyen Anh Hiep, Nguyen THien Vuong, Trinh Van Thanh
 
Vol 55, No 4 (2017) OXIDIZED MAIZE STARCH: CHARACTERIZATION AND EFFECT OF IT ON THE BIODEGRADABLE FILMS.II. INFRARED SPECTROSCOPY, SOLUBILITY OF OXIDIZED STARCH AND STARCH FILM SOLUBILITY Abstract   PDF
Phi Hung Dao, Trương Thị Nam, Mạc Van Phuc, Nguyen Anh Hiep, Trinh Van Thanh, nguyen Thien Vuong, Do Dang Xuan
 
Vol 54, No 2A (2016) PARTITION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN WATER-SEDIMENT SYSTEM CONTAINING HUMIC ACID Abstract   PDF
Van Dieu Anh
 
Vol 54, No 1 (2016) PENETRATION RATE PREDICTION FOR PERCUSSIVE DRILLING WITH ROTARY IN VERY HARD ROCK Abstract   PDF
Nguyen Van Hung, Laurent gerbaud, Raphael Souchal, Christophe Urbanczyk, C. Fouchard
 
Vol 48, No 2 (2010) PERFOMACE COMPARISON BETWEEN FUZZY LOGIC CONTROLLERS AND HEDGE ALGEBRAS – BASED CONTROLLER FOR FURNACE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Tiến Duy, Vũ Như Lân
 
Vol 49, No 2 (2011) PERFORMANCE IMPROVEMENT OF CORE GMPLS NETWORKS USING 2-D CODE LABEL AND OPTICAL HARD-LIMITERS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Dang The Ngoc, Nguyen Tien Ban
 
Vol 54, No 2A (2016) PERFORMANCE OF H2O2 - AERATED BIOFILTER IN TREATMENT OF WASTEWATER CONTAINING HUMIC ACID Abstract   PDF
Le Van Tuan
 
Vol 54, No 4B (2016) PERFORMANCE OF TiO2 IN PHOTODEGRADATION SEAFOOD WASTEWATER Abstract   PDF
Luu Cam Loc
 
Vol 54, No 5A (2016) pH/TEMPERATURE SENSITIVE PENTABLOCK BASED ON D,L-SERINE Abstract   PDF
Dai Phu Huynh
 
Vol 50, No 3 (2012) PHÂN LẬP CÁC POLISACCARIT TỪ NẤM HẦU THỦ LÊN MEN DỊCH THỂ VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG U CỦA CHÚNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Hồng Hà, Lê Hữu Cường, Trần Thị Như Hằng, Lưu Văn Chính, Lê Mai Hương
 
Vol 50, No 1 (2012) PHÂN LẬP CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY POLY( L-LACTIC AXIT) Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hải Vân, nguyễn quang huy
 
Vol 50, No 4 (2012) PHÂN LẬP, NHÂN NUÔI LƯU GIỮ VÀ ĐỊNH TÊN MỘT SỐ NẤM RỄ NỘI CỘNG SINH TRÊN CÂY LÚA VÀ CÀ CHUA Ở BẮC VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Như Hằng, Trần Thị Hồng Hà, Nguyễn Đình Luyện, Posta Katalin, Lê Mai Hương
 
Vol 51, No 4 (2013) PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT NAPHTHOPYRONE VÀ ANTHRAQUINONE TỪ CỦ SÂM ĐẠI HÀNH (Eleutherine bulbosa) Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hồng Vân, Lưu Tuấn Anh, Lê Minh Hà, Ngô Thị Phương, Trịnh Anh Viên, Phạm Quốc Long
 
Vol 54, No 4A (2016) PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH CHỦNG ASPERGILLUS BRUNNEOVIOLACEUS FEC 156 SINH TỔNG HỢP HỆ ENZYME THỦY PHÂN XYLAN Abstract   PDF
Đặng Tất Thành
 
Vol 52, No 4 (2014) PHÂN LẬP VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG MỘT SỐ NGUỒN BỆNH NẤM THỰC VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH CỦA CHÚNG IN VITRO VÀ IN VIVO Abstract   PDF
Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Việt Cường, Phạm Thị Thuý Hoài
 
Vol 50, No 5 (2012) PHÂN LOẠI CHỦNG VI KHUẨN LACTOCOCCUS PD14 TỔNG HỢP BACTERIOCIN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Hoa Thị Minh Tú, Nguyễn La Anh, Lê Thanh Bình
 
Vol 50, No 1 (2012) PHÂN LOẠI CHỦNG VI KHUẨN BTLP1 CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY PHENOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ NUCLEOTIT CỦA ĐOẠN GEN 16S rARN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Cung Thị Ngọc Mai, Thái Thị Thùy Dương, Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nghiêm Ngọc Minh
 
Vol 51, No 6 (2013) PHÂN LOẠI NỘI DUNG TÀI LIỆU WEB TIẾNG VIỆT Abstract
Nguyễn Vũ Duy Quang
 
Vol 51, No 6 (2013) PHÂN LOẠI NỘI DUNG TÀI LIỆU WEB TIẾNG VIỆT Abstract   PDF
Trần Ngọc Phúc
 
Vol 51, No 3 (2013) PHÂN LOẠI VÀ TÁCH DÒNG ĐOẠN PEPTID TÍN HIỆU CỦA GEN α-AMYLASE TỪ CHỦNG Bacillus sp. CN1-5 PHÂN LẬP TỪ ĐẤT Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Kim Thoa, Trần Đình Mấn
 
Vol 50, No 3 (2012) PHÂN TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH HỆ PROTEIN NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN CÓ BIẾN CHỨNG THẢI GHÉP CẤP TÍNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Đức Đan, Đỗ Hữu Chí, Hà Phan Hải An, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi
 
Vol 49, No 1 (2011) PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CÁC CƠ CHẾ PHÂN BỔ KÊNH TRONG WiMAX Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Tiến Ban, Đặng Thế Ngọc
 
Vol 52, No 2 (2014) PHÂN TÍCH MẤT ỔN ĐỊNH FLUTTER CỦA DẦM CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỊ RIÊNG PHỨC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Khang, Trần Ngọc An
 
Vol 49, No 1 (2011) PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GIEN PHES CHO VIỆC XÁC ĐỊNH LOÀI VI KHUẨN LACTIC SINH BACTERIOCIN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Ngô Xuân Mạnh, Nguyễn Thị Đà, Vũ Thị Hằng, Nguyễn Xuân Bắc
 
Vol 51, No 3 (2013) PHÁT HIỆN NHANH VIRUS DENGUE DỰA TRÊN KĨ THUẬT REVERSE TRANSCRIPTION-LOOP MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION (RT-LAMP) Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trương Quốc Phong, Lâm Tú Quỳnh
 
Vol 50, No 6 (2012) PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH HỌC HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIOMASS TOWN Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Phan Đình Tuấn
 
Vol 54, No 2 (2016) PHENOLIC COMPOUNDS FROM CALLISTEMON CITRINUS LEAVES AND STEMS Abstract   PDF
Pham Ngoc Khanh, Ho Viet Đuc, Tran Thu Huong, Vu Thi Ha, Doan Thi Van, Ninh The Son, Young Ho Kim, Do Quoc Viet, Nguyen Manh Cuong
 
Vol 55, No 1 (2017) PHENYL DERIVATIVES FROM ANTIDESMA HAIANENSIS Abstract   PDF
Le Canh Viet Cuong, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Hoang Le Tuan Anh, Le Mai Huong, Phan Van Kiem
 
Vol 48, No 2 (2010) PHENYLPROPANOID GLUCOSIDES FROM CLERODENDRUM PHILIPINUM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hà Vân Oanh, Phạm Xuân Sinh, Nguyễn Thái An, Tạ Mạnh Hùng, Châu Văn Minh, Nguyễn Phương Thảo, Phan Văn Kiện
 
Vol 50, No 4 (2012) PHỔ RAMAN VÀ HỒNG NGOẠI CỦA CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI AXIT DL-2-AMINO-N-BUTYRIC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Thị Thanh Lê
 
Vol 56, No 2C (2018) PHOSPHATE REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION BY USING MODIFIED SLUDGE FROM WATER TREATMENT PLANT Abstract   PDF
Dang Thi Thanh Loc
 
Vol 55, No 4C (2017) PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF FORMIC ACID INAQUEOUS WITH Ni DOPED TiO2 COATED ON SILICAGEL Abstract   PDF
Nguyen Thi Thanh Hai
 
Vol 55, No 4C (2017) PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF PARAQUAT USING N-TiO2/SiO2 UNDER VISIBLE LIGHT Abstract   PDF
Nguyen Thi Phuong Mai
 
Vol 54, No 4 (2016) PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF RHODAMINE B USING Ag NANO DOPED TiO2 PREPARED BY -IRRADIATION METHOD Abstract
Vo Thi Thu Nhu, Nguyen Ngoc Duy, Huynh Nguyen Anh Tuan, Nguyen Pham Tu Ngan, Do Quang Minh, Nguyen Quoc Hien
 
Vol 55, No 4C (2017) PHOTODEGRADATION OF NON-BIODEGRADABLE ORGANIC COMPOUNDS IN LANDFILL LEACHATE BY Mn-TiO2-BENTONITE Abstract   PDF
Tran Minh Duc
 
Vol 54, No 1 (2016) PHOTOTHERMAL EFFECT OF GOLD NANOSHELLS IN TISSUE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thị Thùy Dương, Trịnh Thị Thương, Vũ Dương, Nguyễn Thị Thùy, Nghiêm Thị Hà Liên, Đỗ Quang Hòa, Trần Hồng Nhung
 
Vol 53, No 5 (2015) PHỤ THUỘC DỮ LIỆU TRONG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ DA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Công Hào, Trương Thị Mỹ Lệ
 
Vol 51, No 2 (2013) PHỤ THUỘC HÀM MỜ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ VỚI DỮ LIỆU NGÔN NGỮ Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Vũ Minh Lộc, Hoàng Tùng, Nguyễn Tân Ân
 
Vol 51, No 2 (2013) PHƯƠNG PHÁP MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO VÀ TIẾN HÓA NHÂN TẠO XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT TỐI ƯU KHI PHAY CNC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Địch, Vũ Toàn Thắng, Nguyễn Trọng Hiếu
 
901 - 1050 of 1501 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>