Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kiem, Phan Van
Kiem, Phan Van, Institute of Marine Biochemistry (IMBC), Vietnam Academy of Science and Technology
Kiên, Hoàng Trung
Kiên, Lê Chí, Khoa Điện-Điện Tử, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM (Viet Nam)
Kien, Nguyen Dac (Viet Nam)
Kiên, Nguyễn Bá
Kiên, Nguyễn Trung
Kien, Nguyen Dinh
Kien, Pham Trung, Department of Ceramic Materials, Faculty of Materials Technology, HCMUT–VNUHCM 268 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam (Viet Nam)
Kiện, Phan Văn
Kiều, Lê Như (Viet Nam)
Kieu, Nam Phuong (Viet Nam)
Kieu Anh, Vo Thi
Kim, Dang Dinh, Institute of Environmental Technology, VAST
KIM, DUWOON, Department of Food Science and Technology, Chonnam National University, Gwangju 61186, South Korea (Korea, Republic of)
Kim, Youn-Chui, College of Pharmacy, Chungnam National University, Daejeon 305-764, Korea
Kim, Young Ho, College of Pharmacy, Chungnam National University, Daejeon 305-764, Korea (Korea, Republic of)
Kim, Young Ho, College of Pharmacy, Chungnam National University, Daejeon 305-764, Korea
Kim, Young Ho, College of Pharmacy, Chungnam National University; Daejeon, Korea
Kim, Đặng Đình (Viet Nam)
Kim, Đặng Đình
Kim Anh, Bùi Thị
Kim Anh, Bui Thi, Institute of Environmental Technology, VAST
Kim Anh, Bui Thi (Viet Nam)
Kim Anh, Nguyen Thi, Faculty of Environment, University of Science, VNU-HCMC 227 Nguyen Van Cu, district No. 5, Ho Chi Minh city, Viet Nam (Viet Nam)
Kim Anh, Nguyen Thi, 1VNU-University of Engineering and Technology, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi (Viet Nam)
Kim Anh, Tô (Viet Nam)
Kim Anh, Tran Thi
Kim Chi, Ngô (Viet Nam)
Kim Cuc, Nguyen Thi (Viet Nam)
Kim Dung, Nguyen Thi, Hanoi University of Science and Technology,No.1 Dai Co Viet road, Hanoi, Vietnam (Viet Nam)
Kim Dung, Tran Thi
Kim Hong, Tang Thi, Department of Biotechnology, Nong Lam University Ho Chi Minh city, Vietnam (Viet Nam)
Kim Lien, Phan Thi, Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh city University of Food Industry, 140 Le Trong Tan, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Viet Nam (Viet Nam)
Kim Liên, Phan Thị, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (Viet Nam)
Kim Nga, Lê Thị (Viet Nam)
Kim Ngoc, Pham Thi, Ba Ria-VungTau University, 80 Truong Cong Dinh, 3 Ward, Vung Tau City, BR-VT Province (Viet Nam)
Kim Oanh, Vương Thị
Kim Oanh, Vuong Thi, Institute of Materials Science, VAST, 18 Hoang Quoc Viet Road, Hanoi (Viet Nam)
Kim Thoa, Nguyen Thi, College of Environment and Natural Resources, CanTho University Campus II, 3/2 street, Xuan Khanh ward, Ninh Kieu district, Can Tho city (Viet Nam)
Kim Thoa, Nguyen (Viet Nam)
Kim Van, Trinh Thi
Kitamura, Takayuki (Japan)
Koenraad, Van Hoorde
Kostov, Kosta (Bulgaria)
Kouza, Maksim
Kuo, Ping-Chung
Kỳ, Mai Xuân
Ky, Nguyen Viet, HCM city University of Technology, 268 Lý Thường Kiệt Street, Ward 14, Tân Bình District, Hochiminh city (Viet Nam)
Kỳ Phúc, Trần (Viet Nam)

L

La Anh, Nguyễn (Viet Nam)
Lạc Hồng, Nguyễn (Viet Nam)
Lâm, Nguyễn Đình (Viet Nam)
Lam, Nguyen Le Que, Institute of Tropical Biology, Vietnamese Academy of Science and Technology, Vietnam
Lam, Nguyen Tan, Quy Nhon University, 170 An Duong Vuong Street, Quy Nhon City, Binh Dinh, Vietnam (Viet Nam)
Lam, Pham Ngoc, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi (Viet Nam)
Lam, Phan Huu (Viet Nam)
Lâm, Trần Đại (Viet Nam)
Lâm, Trần Đại
Lam, Tran Dai
Lãm, Vũ Đình (Viet Nam)
Lam, Vu Dinh, Institute of Materials Sciences (Viet Nam)
Lam, Vu Dinh
Lan, Nguyễn Thị Kim
Lan, Nguyen Thi Phuong
Lân, Vũ Như (Viet Nam)
Lân, Vũ Như
Lan Anh, Hoàng (Viet Nam)
Lan Anh, Lê (Viet Nam)
Lan Anh, Luu Thi
Lan Anh, Nguyen Thi, School of Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Road, Hanoi, Vietnam (Viet Nam)
Lan Hương, Hoàng Thị, Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông, km 10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội (Viet Nam)
Lan Hương, Nguyễn Thị, Hochiminh city University of Technology, VNU – HCM, 268 Ly Thuong Kiet St, D10, HCM (Viet Nam)
Lan Phuong, Huynh Thi, Faculty of Chemistry, VNU-University of Science, 19 Le Thanh Tong, Ha Noi, Viet Nam (Viet Nam)
Le, Anh Tung
Le, Bac H.
Le, Bach Thi, Department of Chemistry, College of Natural Sciences, Can Tho University. (Viet Nam)
Le, Binh Thanh (Viet Nam)
Le, Bui Hai
Le, Bui Hai (Viet Nam)
Le, Duc Hung, University of Science, VNU-HCM (Viet Nam)
Le, Duc Long, R&D Center of Bioactive Compounds, Vietnam Institute of Industrial Chemistry,No. 2 Pham Ngu Lao, Hoan Kiem, Hanoi, Viet Nam (Viet Nam)
Le, Dung Tien, Institute of Applied Materials Science, Vietnam Academy of Science and Technology. (Viet Nam)
Le, Dung Tien, Institute of Applied Materials Science, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Le, Giang Truong, Institute of Chemistry, VAST (Viet Nam)
Le, Giang Duc (Viet Nam)
Le, Hien Xuan, Institute for Tropical Technology (Viet Nam)
Le, Hoai Duc, University of Transports and Communication, Vietnam (Viet Nam)
Le, Hoang Hiep, Saigon University, Ho Chi Minh City (Viet Nam)
Le, Hong Tuyet Thi, Hochiminh City University of Natural Resources and Environment
Le, Khai Cao, 2Faculty of Chemistry, Hanoi Pedagogical University No2 (Viet Nam)
Le, Khu Van, Hanoi National University of Education (Viet Nam)
Le, Kien Anh, Tropical Environmental Institute (Viet Nam)
Le, Minh Duy, Institute of Mechanics, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Le, Nam Bich, Hanoi University of Science and Technology (Viet Nam)
Le, Nguyen Thi My, Ho Chi Minh City University of Food Industry, Ho Chi Minh City, Vietnam (Viet Nam)
Le, Son Thanh, Institute of Environmental Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet Road, Cau Giay, Hanoi, Vietnam (Viet Nam)
Le, Thanh Son, Insitute of Environmental Technology, VAST, 18 Hoang Quoc Viet road, Cau Giay district, Ha Noi, Viet Nam (Viet Nam)
Le, Thanh Son, Insitute of Environmental Technology, VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam. (Viet Nam)
Le, Thanh Tat, Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Le, Thi Ngoc Tu, Dong Thap University, 783 Pham Huu Lau, Ward 6, Dong Thap Province, Vietnam (Viet Nam)
Le, Thi Ngo Tu, Dong Thap University, 783 Pham Huu Lau, Ward 6, Dong Thap Province, Vietnam (Viet Nam)
Le, Tien Dung, University of Danang - University of Science and Technology, Faculty of Chemistry, 54 Nguyen Luong Bang, Da Nang and VN-UK, Institute for Research & Executive Education (Viet Nam)
Le, Toan Minh
Le, Truong Dang, Faculty of Environment, Thuyloi University, 175 Tay Son Street, Hanoi (Viet Nam)
Le Dang, Quang, R&D Center of Bioactive Compounds, Vietnam Institute of Industrial Chemistry,No. 2 Pham Ngu Lao, Hoan Kiem, Hanoi, Viet Nam (Viet Nam)
Le Dung, Pham (Viet Nam)
Lê Hà, Quách Thị (Viet Nam)
Le Ha, Vo Thi, School for Environmental Science and Technology (INEST), Hanoi Univesity of Sience and Technology (HUST), 1, Dai Co Viet road, Ha Noi, Viet Nam (Viet Nam)
Le Ha, Vo Thi, School for environmental Science and Technology, Hanoi Univesity of Sience and Technology, 01 Dai Co Viet Road, Hanoi, Vietnam (Viet Nam)
Le Hien, Nguyen Thi, Vietnam Petroleum Institute, 167 Trung Kinh, Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi (Viet Nam)
Le Xuan, Que, Institute for Tropical Technology, VAST
Lee, Jae Wook, Natural Product Research Center, Korean Institute of Science and Technology, Gangneung (Korea, Republic of)
Leontyev, V. S. (Viet Nam)
Liem, Dinh Thanh, Hanoi University of Science and Technology (Viet Nam)
Liêm, Nguyễn Quang
Liem, Nguyen Trong, Medical Center, Ninhhoa district, Khanhhoa province
Lien, Le Quynh
Lien, Le Thi
Lien, Le Quynh, Institute of Marine Biochemistry (IMBC), Vietnam Academy of Science and Technology
Lien, Nguyen Thi Yen, University of Transport and Communication (Viet Nam)
Lien, Nguyen Thi Yen, Hanoi University of Transport and Communication, 3 Cau Giay, Lang Thuong, Hanoi (Viet Nam)
Lien, Nguyen Thi, Faculty of Resources and Environment, Thu Dau Mot University, No 6 Tran Van On street, Phu Hoa ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam (Viet Nam)
Liên, Tạ Thị (Viet Nam)
Liên, Trần Kim (Viet Nam)
Liên Hà, Trần (Viet Nam)
Lien Huong, Ton Nu, Department of Chemistry, College of Natural Science, Can Tho University, Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu, Can Tho City, Vietnam (Viet Nam)
Lien Thuong, Nguyen Thi, Faculty of Resources and Environment, Thu Dau Mot University, No 6 Tran Van On street, Phu Hoa ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam (Viet Nam)
Lieu, My Dong, Faculty of Food Technology, University of Food Industry, Ho Chi Minh city, Viet Nam (Viet Nam)
Lieu, Thuy Linh
Liễu, Trần Thị (Viet Nam)
Lieu, Tran Thi, Vietnam National Museum of Nature
Lieu, Tran Thi, Vietnam National Museum of Nature (Viet Nam)
Lieu Trang, Chau The
Linh, Dương Thuỳ
Linh, Duong Mai, Faculty of Science - Technology - Environment, An Giang University, 18 Ung Van Khiem, Long Xuyen City, An Giang, Vietnam (Viet Nam)
Linh, Ha Xuan, TNU-Department of Administrative Affairs,Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City (Viet Nam)
Linh, Nguyễn Thùy
Linh, Nguyen Thi Dieu, Hanoi University of Industry (Haui) (Viet Nam)
Linh, Nguyen Pham Duy, School of Chemical Engineering, Hanoi University of Science and Technology (Viet Nam)
Linh, Tran Hoai, Hanoi University of Science and Technology (Viet Nam)
Linh, Tran Chi, School of Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Road, Hanoi (Viet Nam)
Linh, Tran My
Linh, Tran My, Institute of Marine Biochemistry (IMBC), Vietnam Academy of Science and Technology
Linh, Võ Thị
Litaudon, Marc
Liu, Hui
Liu, Yi (Viet Nam)
Loan, Dong Kim
Loan, To Thanh (Viet Nam)

1051 - 1200 of 2944 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>