Author Details

Diệu Trang, Võ Thị

  • Vol 53, No 2 (2015) - Articles
    Sự phân bố và đặc tính xúc tác của β-1,3-glucanase ở động vật biển không xương sống Việt Nam
    Abstract  PDF