Author Details

Cuong, Tran Van, Department of Agricultural Processing and Food Technology, Tay Nguyen University, Vietnam, Vietnam

  • Vol 55, No 2 (2017) - Natural Products
    ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY THẾ MỘT PHẦN NITRIT BẰNG BỘT HẠT ĐIỀU MÀU ĐẾN TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA XÚC XÍCH THỊT HEO
    Abstract  PDF
  • Vol 58, No 1 (2020) - Natural Products
    EFFECT OF HIGH GLUCOSE-INDUCED HYPERGLYCEMIA ON VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA VIRUS (VHSV) INFECTION IN ADULT ZEBRAFISH
    Abstract  PDF