Author Details

Minh, Phan Xuân

 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THÍCH NGHI TRÊN CƠ SỞ MÔ HÌNH MỜ VÀ THUẬT GIẢI DI TRUYỀN CHO HỆ PHI TUYẾN BẤT ĐỊNH
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 55, No 1 (2017) - Electronics - Telecommunication
  ANTI-SWAY TRACKING CONTROL OF OVERHEAD CRANE SYSTEM BASED ON PID AND FUZZY SLIDING MODE CONTROL
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2017) - Electronics - Telecommunication
  HIGH ORDER SLIDING MODE CONTROL WITH ANTI-SWAY BASED COMPENSATION ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORK BY PSO ALGORITHM FOR OVERHEAD CRANE
  Abstract  PDF