Author Details

Dung, Nguyen Trung, Le Quy Don Technical University, Viet Nam

  • Vol 55, No 2 (2017) - Materials
    Xây dựng phương pháp trắc quang xác định Ceftazidim trong các chế phẩm dược bằng phương pháp trắc quang
    Abstract  PDF