Author Details

Dinh, Kim Hoa Thi, Khoa Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm, Đại học nông lâm Thái Nguyên Học viên NCS viện Hóa học các hợp chất tự nhiên - VAST, Viet Nam

  • Vol 57, No 2 (2019) - Natural Products
    THE RESEARCH ON THE HYDROLYSIS PROCESS OF EGG FROM SEA URCHIN TRIPNEUSTES GRATILLA (LINNAEUS, 1758) TO PRODUCE LOW QUANTITY PROTEIN BY USING INDUSTRIAL ENZYME ALCALASE
    Abstract  PDF