Author Details

Phép, Huỳnh Thị

  • Vol 49, No 6 (2011) - Articles
    ỨNG DỤNG THIẾT BỊ ĐO TỰ ĐỘNG KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI TỪ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦN GIUỘC
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)