Author Details

Phòng, Đinh Thị

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    ỨNG DỤNG KĨ THUẬT DNA VÀO VIỆC ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN CÂY GỖ TRẮC ĐỎ (DALBERGIA COCHINCHINENSIS) Ở VIỆT NAM ĐANG CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)