Author Details

Chi, Đỗ Hồng Lan

  • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
    SUY GIẢM CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ ĐỘC TÍNH SINH THÁI VI KHUẨN LAM TỪ HỒ XUÂN HƯƠNG, ĐÀ LẠT
    Abstract