Vol 50, No 5 (2012)

Table of Contents

Articles

ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG KOESTER HAI ĐẦU VÀO - MỘT ĐẦU RA ỨNG DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ VỚI THAM SỐ HIỆU CHỈNH
Vũ Chấn Hưng, Vũ Như Lân, Nguyễn Duy Minh, Hoàng Văn Tuấn 547
MỘT THUẬT TOÁN DI TRUYỀN HIỆU QUẢ CHO BÀI TOÁN LẬP LỊCH JOB SHOP
Nguyễn Hữu Mùi, Vũ Đình Hòa 565
NGHIÊN CỨU CHỦNG XẠ KHUẨN HLD 3.16 CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN PHÂN LẬP TỪ VÙNG VEN BỜ BIỂN VIỆT NAM
Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Phương Nhuệ, Vũ Thị Hạnh Nguyên, Phan Thị Hồng Thảo, Phạm Thanh Huyền, Phí Quyết Tiến, Lê Gia Hy 579
ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI MẪU CẤY VÀ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐƠN SẮC LÊN KHẢ NĂNG TÁI SINH CHỒI CÂY HOA CÚC (CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM RAMAT. CV. “JIMBA”) NUÔI CẤY IN VITRO
Nguyễn Bá Nam, Nguyễn Đình Lâm, Dương Tuấn Nhựt 593
CHANGE OF NUTRIENT AND BIOACTIVE COMPONENTS IN BOVINE COLOSTRUM AFTER SPRAY DRYING
Do Thi Hoa Vien, Le Quang Hoa 605
XANTHONES FROM THE TWIGS OF THE VIETNAMESE CALOPHYLLUM CERIFERUM GAGNEP. EX STEVENS
Nguyen Thi Minh Hang, Nguyen Van Hung, Nguyen Quyet Chien 615
NGHIÊN CỨU CỐ ĐỊNH TẾ BÀO NẤM MEN ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN CỒN TỪ RỈ ĐƯỜNG
Nguyễn Thị Hương, Đặng Hồng Ánh, Nguyễn Thu Vân, Giang Thế Việt, Nguyễn Xuân Bách, Trần Ngọc Bích 621
PHÂN LOẠI CHỦNG VI KHUẨN LACTOCOCCUS PD14 TỔNG HỢP BACTERIOCIN
Hoa Thị Minh Tú, Nguyễn La Anh, Lê Thanh Bình 635
NGHIÊN CỨU GIÂM HOM CÂY XÁ XỊ CINNAMOMUM PARTHENOXYLON (JACK) MEISN. LÀM CƠ SỞ CHO CÔNG TÁC BẢO TỒN Ở VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC
Phùng Văn Phê 643
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN PHÂN TÍCH DẠNG SELEN HỮU CƠ DIMETYL DISELENUA
Lê Thị Duyên, Lê Đức Liêm, Lê Lan Anh 651
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ỔN ĐỊNH QUANG ĐẾN QUÁ TRÌNH KHÂU MẠCH QUANG VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG SƠN ĐÓNG RẮN ANKYT/HDDA/TiO2
Nguyễn Thị Việt Triều, Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thị Hiền, Trịnh Văn Thành, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Anh Hiệp, Mạc Văn Phúc, Đào Phi Hùng 659
KHẢ NĂNG CHẾ TẠO DUNG DỊCH NANO KIM LOẠI BẰNG QUÁ TRÌNH HÒA TAN ANOT VỚI ĐIỆN ÁP CAO
Nguyễn Đức Hùng 669


Published by Vietnam Academy of Science and Technology