Vol 50, No 1 (2012)

Table of Contents

Articles

A STUDY ON WAVEBAND ROUTING OPTICAL NETWORKS EMPLOYING WAVEBAND SELECTIVE SWITCH-BASED CROSS-CONNECTS PDF
Nguyen Tien Ban, Le Hai Chau 1
PHÂN LOẠI CHỦNG VI KHUẨN BTLP1 CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY PHENOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ NUCLEOTIT CỦA ĐOẠN GEN 16S rARN
Cung Thị Ngọc Mai, Thái Thị Thùy Dương, Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nghiêm Ngọc Minh 13
NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA HOẠT CHẤT a-MANGOSTIN TÁCH RA TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT GARCINIA MANGOSTANA L.
Đỗ Thị Tuyên, Mai Thị Hiên, Phí Thị Mơ, Nguyễn Thị Ngọc Dao, Quyền Đình Thi 21
BIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF THE THERMOPHILIC BACTERIA BML07 STRAIN PRODUCING BOTH THERMOSTABLE AMYLASE AND CELLULASE ISOLATED FROM MY LAM HOT SPRING
Tran Dinh Man, Nguyen Kim Thoa, Nguyen Thi Da, Nguyen Quoc Viet 29
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TỔNG HỢP HỢP CHẤT 4,7-DICHLOROQUINOLINE
Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Cường, Đoàn Thị Mai Hương, Trần Văn Hiệu, Phí Thị Đào, Châu Văn Minh 39
PHÂN LẬP CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY POLY( L-LACTIC AXIT)
Lê Hải Vân, nguyễn quang huy 45
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KÍCH THƯỚC HẠT TINH THỂ ZEOLIT Y BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ TÁN XẠ LASER
ngô minh tú, nguyễn khánh diệu hồng, nguyễn hồng liên 53
PREPARATION OF FILTER AIDS BASED ON LAM DONG DIATOMITE
Mai Thanh Phong, Tran Doan Minh Dang 63
EVALUATION OF EFFICACY OF NIBRG-14 VACCINE AGAINST HIGHLY PATHOGENIC H5N1 VIRUSES ISOLATED DURING 2011 INFLUENZA OUTBREAKS IN VIETNAM
Dau Huy Tung, Dong Van Quyen, Nguyen Tung, Tran Xuan Hanh, Kim Young Bong, Dinh Duy Khang 73
XÁC ĐỊNH LUẬT PHÂN BỐ XÁC SUẤT CỦA DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐƯỢC QUAN TRẮC TẠI HÀ NỘI
Chử Thị Hồng Nhung, Nghiêm Trung Dũng 83
GIẢM PHÁT THẢI KHÍ MÊ TAN TRONG THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC QUẢN LÍ PHÂN VÀ XỬ LÍ DỊCH THẢI SAU BIOGAS
Ngô Kim Chi, Đặng Ngọc Phượng, Nguyễn Xuân Dũng 91
KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN BIẾN TÍNH BỀ MẶT MÀNG LỌC POLYETHERSULFONE
Trần Thị Dung, Đinh Thị Thu Phương 99
TỔNG HỢP CAO SU THIÊN NHIÊN LỎNG CÓ NHÓM HYDROXYL CUỐI MẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP FENTON QUANG HOÁ
Phạm Hữu Lý, Đỗ Thị Bích Thanh, Kim Thúy Hồng, Lê Quang Tuấn, Phạm Tùng Sơn, Lê Đức Giang 107
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Y, La, Tb) VỚI AXIT DL-2-AMINO-N-BUTYRIC
Đặng Thị Thanh Lê 115
DESIGN HEAT EXCHANGER NETWORK BY GRAPH METHOD
Nguyen Huu Tung 123


Published by Vietnam Academy of Science and Technology