Vol 50, No 2 (2012)

Table of Contents

Articles

QUAN HỆ CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA TRONG XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY QUYẾT ĐỊNH ĐA TIÊU CHUẦN
Nguyễn Cát Hồ, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Văn Long, Lê Ngọc Hưng 133
MULTIFUNCTIONAL OPTICAL DEVICES BASED ON 5x5 MULTIMODE INTERFERENCE ON AN SOI PLATFORM FOR ALL-OPTICAL COMPUTING APPLICATIONS
Lê Trung Thanh 151
ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH QUÁ ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐẲNG TRỊ MỘT MÁY PHÁT VÀ MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO
Trần Kỳ Phúc, Vũ Toàn Thắng, Lê Thị Thanh Hà 159
PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRONG GIA CÔNG CHÍNH XÁC BỀ MẶT CHI TIẾT QUANG
Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Minh Phương 169
GIẢM TÁC DỤNG RUNG LÊN TAY BẰNG SỬ DỤNG GĂNG TAY CHỐNG RUNG
Nguyễn Văn Khang, Triệu Quốc Lộc, Nguyễn Anh Tuấn 183
NÂNG CAO ĐỘC LỰC DIỆT RỆP ĐÀO CỦA CHỦNG NẤM KÍ SINH CÔN TRÙNG LECANICILLIUM BẰNG ĐỘT BIẾN TIA CỰC TÍM (UV) VÀ N-METHYL-N’-NITRO-N-NITROSOGUANIDINE (NTG) NHẰM SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC
Vũ Văn Hạnh, Lê Thị Thùy Dương, Quyền Đình Thi, Nguyễn Thị Thu Thủy 197
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ GIỐNG MÍA TRONG TẬP ĐOÀN Ở VIỆT NAM VÀ CHỌN LỌC CHỈ THỊ SSR NHẬN BIẾT DÒNG GIỐNG CÓ HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG CAO
Nguyễn Văn Trữ, Nguyễn Đức Thành, Hồ Hữu Nhị, Lê Thị Bích Thủy 211
NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ƯA NHIỆT SINH α-AMYLAZA BỀN NHIỆT PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM
Nguyễn Thế Trang, Nguyễn Thị Đà, Trần Đình Mấn 219
KHẢO SÁT AN TOÀN VỆ SINH SẢN XUẤT NEM CHUA Ở HÀ NỘI
Lê Thanh Mai, Đỗ Thị Nhung, Lê Mai Hương, Trần Thị Minh Khánh, Văn Việt Quyên 231
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP CATION KHƠI MÀO BẰNG TIA TỬ NGOẠI CỦA MỘT SỐ HỆ TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY BIẾN TÍNH DẦU DỪA
Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thị Thường 239
CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẤY CÀ PHÊ SỬ DỤNG KẾT HỢP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ SINH KHỐI
Mai Thanh Phong, Phan Đình Tuấn 247
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CÂY TRÔM LEO
Lê Chí Hoan, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Văn Cường, Đoàn Thị Mai Hương, Djaja D. Soejarto, Nguyễn Văn Hùng, Châu Văn Minh 253
NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN BACILLUS SINH LIPASE KIỀM TỪ RỪNG NGẬP MẶN
Dương Minh Lam, Vũ Thị Lý 259


Published by Vietnam Academy of Science and Technology