Vol 53, No 4 (2015)

Table of Contents

Articles

SCREENING, IDENTIFICATION AND BIOACTIVE PROPERITES OF BACILLUS SPP. ISOLATED FROM SHRIMP PONDS OF QUANG TRI PROVINCE PDF
Nguyen Thi Kim Cuc, Pham Viet Cuong 397
Proteomic analysis of liver on high fat diet mice treated with Toona Sinesis (Meliaceae) leaf extract PDF
Ta Ngoc Ly, Chang Sue Joan 518
STUDY ON INFLUENCING FACTORS OF RESIDENTS TRAVEL MODE CHOICE FOR HO CHI MINH CITY PDF
Anh Tuan Nguyen, WenHui Zhou, JianJun Yu 503
ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG SUẤT NGUỒN LASER ĐẾN ĐỘ ĐỒNG ĐỀU CHIỀU DẦY CHI TIẾT THÀNH MỎNG CHẾ TẠO BỞI CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH BẰNG TIA LASER
Đoàn Tất Khoa, Hồ Việt Hải 493
A SUMMARY OF BIODIESEL PRODUCTION OVER AS-PREPARED CATALYST TRANSFORMED FROM COST-EFFECTIVE CLAYS PDF
Dang Tan Hiep, Nguyen Thi Huyen Trang, Bing-Hung Chen 487
THE EFFECTS OF DRYING TEMPERATURE ON THE STRUCTURE AND CORROSION RESISTANCE OF Cr3+-BASED CONVERSION COATINGS ON ZINC-COATED STEEL SURFACE PDF
Hoang Thi Huong Thuy, Le Ba Thang, Truong Thi Nam, Nguyen Thi Thanh Huong, Vuong Truong Son 479
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ FLO CỦA HYDROXYAPATIT PHA TẠP MAGIE
Nguyễn Thu Phương, Võ Thị Hạnh, Đỗ Thị Hải, Lê Thị Duyên, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Mai Thanh 469
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT HIỆU ỨNG KÍCH KHÁNG BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) CỦA OLIGOCHITOSAN VÀ OLIGOβ-GLUCAN
Nguyễn Ngọc Duy, Đặng Văn Phú, Lê Anh Quốc, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Quốc Hiến, Phạm Đình Dũng, Phạm Duy Hải, Nguyễn Văn Nguyện 457
ĐỘ BỀN DAI TÁCH LỚP VÀ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY/LACCOL, GIA CƯỜNG VẢI THỦY TINH, ĐÓNG RẮN BẰNG XYANETYLDIETYLENTRIAMIN
Đặng Hữu Trung, Trần Hải Ninh, Trần Vĩnh Diệu, Đoàn Thị Yến Oanh 447
OPTIMIZATION OF SOME TECHNOLOGICAL PARAMETERS FOR FRESH CHILLI PRESERVATION BY CONTROLLED ATMOSPHERE METHOD PDF
Pham Anh Tuan, Le Thi Mai 441
A STUDY ON THE SYNTHESIS OF MgAl2O4 SPINEL BY STARCH ASSISTED SOL-GEL PROCESS PDF
Tran Ngoc Tuyen, Nguyen Duc Vu Quyen, Tran Minh Ngoc, Dang Xuan Tin, Ho Van Minh Hai 433
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KHÁNG VI KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHI SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC LOẠI TINH DẦU VIỆT NAM
Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Hoa 417
Nghiên cứu sinh tổng hợp poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) của chủng vi khuẩn MT33 phân lập từ nước thải
Trần Hữu Phong, Bùi Thị Thanh Nga, Phan Duệ Thanh, Đoàn Văn Thược 407
ESTABLISHING FORMULAS FOR DESIGN OF ROOTS PUMP GEOMETRICAL PARAMETERS WITH GIVEN SPECIFIC FLOW RATE PDF
Nguyen Hong Thai, Nguyen Thanh Trung 533


Published by Vietnam Academy of Science and Technology