Vol 53, No 3 (2015)

Table of Contents

Articles

THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH DỌC VÀ CẤP PHÁT TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG PHÂN TÁN
Nga Thúy Mai, Ban Văn Đoàn, Hùng Mạnh Nguyễn 265
NGHIÊN CỨU TẠO GEL FIBRIN TỪ MÁU NGOẠI VI LÀM KHUNG CHỨA TẾ BÀO GỐC TUỶ RĂNG NGƯỜI PDF
Trần Lê Bảo Hà 277
NEW DISCOVERING ON INTERNAL CORRELATION OF NEMATODE COMMUNITIES’ CHARACTERISTICS IN THE CO CHIEN ESTUARY, BEN TRE PROVINCE
Ngo Xuan Quang, Chau Ngoc Nguyen 287
EFFECTS OF OXYGEN ON THE MAILLARD REACTION OF LACTOSE PDF
Vu Thu Trang 297
SESQUITERPENOIDS FROM HOMALOMENA PIERREANA ENGL. PDF
Ninh Khac Ban, Ninh Thi Ngoc, Vu Huong Giang, Tran My Linh, Le Quynh Lien, Tran Thi Hong Hanh, Nguyễn Xuân Cường, Nguyen Hoai Nam, Regalado Jacinto, Huynh Van Keo, Tran Thien An, Phan Van Kiem, Chau Van Minh 305
SYNTHESIS OF WATER SOLUBLE POLYMER BASED ON ACRYLIC ACID AND ACRYLAMIDE BY INVERSE SUSPENSION METHOD PDF
Trinh Duc Cong, Nguyen Van Khoi 311
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ GÓI PHỤ GIA SỬ DỤNG PHA CHẾ NHIÊN LIỆU DIESOHOL
Đỗ Huy Thanh, Nguyễn Thành Vinh 317
ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ KHÍ OXY THẤP VÀ NỒNG ĐỘ KHÍ CACBONNIC CAO TRONG MÔI TRƯỜNG BẢO QUẢN ĐẾN CHẤT LƯỢNG QUẢ ỚT TƯƠI PDF
Phạm Anh Tuấn, Vũ Thị Nga 325
ACETYLATION OF MICROFIBRILLATED CELLULOSE BY REACTION WITH ACETIC ANHYDRIDE CATALYZED BY N-BROMOSUCCINIMIDE PDF
Le Duc Giang, Cao Xuan Cuong, Ta Phuong Hoa, Thach Thi Loc 333
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ HỢP PHẦN ĐẾN PHẢN ỨNG KHÂU MẠCH NHỰA EPOXY BIẾN TÍNH DẦU VE BẰNG POLYETYLEN POLYAMIN
Đỗ Minh Thành, Lê Xuân Hiền, Nguyễn Tiến Dũng 340
SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES DOPED IN THE ZEOLITE FRAMEWORK BY CHEMICAL REDUCTION METHOD PDF
Nguyen Quoc Hien, Nguyen Thuy Ai Trinh, Dang Van Phu, Nguyen Ngoc Duy, Le Anh Quoc 348
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CACBON HÓA KHÔNG HOÀN TOÀN NGUỒN TINH BỘT NHẰM CHẾ TẠO XÚC TÁC ĐỂ TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU HẠT CAO SU
Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Vũ Đình Duy, Hoàng Lê An, Nguyễn Thị Diệu Linh 355
EFFECT OF PRO-OXIDANT ADDITIVES ON DEGRADATION OF MULCH FILM BASED ON RECYCLED POLYETHYLENE PDF
Nguyen Van Khoi, Le Quang Tuan, Tran Vu Thang, Nguyen Van Manh, Hoang Thi Phuong, Pham Thi Thu Trang, Đỗ Công Hoan, Trinh Duc Cong 365
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ DẠNG TỒN TẠI CỦA THỦY NGÂN Ở VÙNG CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG
lê xuân sinh 372
Nghiên cứu tổng hợp bột màu xanh lam CoxMg1-xAl2O4 cho gốm sứ bằng phương pháp tiền chất kim loại - tinh bột
Trần Ngọc Tuyền, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Trần Minh Ngọc, Đặng Xuân Tín, Hồ Văn Minh Hải, Trần Anh Khoa 388


Published by Vietnam Academy of Science and Technology