Vol 50, No 4 (2012)

Table of Contents

Articles

FREQUENCY OPTIMIZATION AND TRANSIENT ANALYSES OF STIFFENED FOLDED LAMINATE COMPOSITE PLATE USING GENETIC ALGORITHM
Bui Van Binh, Tran Ich Thinh, Tran Minh Tu 403
ĐỘNG HỌC MÁY PHAY CNC NHIỀU TRỤC KIỂU PSK: HEXAPOD- CNC 3 TRỤC
Nguyễn Hồng Thái 423
STABILIZATION CONTROL OF THE DIFFERENTIAL MOBILE ROBOT USING LYAPUNOV FUNCTION AND EXTENDED KALMAN FILTER
Tran Thuan Hoang, Phung Manh Duong, Nguyen Thi Thanh Vân, Tran Quang Vinh 441
NGHIÊN CỨU VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM TẠO MÀNG BACTERIAL CELLULOSE ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỎNG
Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thùy Vân, Trần Như Quỳnh 453
LÀM SÁNG TỎ TÊN KHOA HỌC CHO MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI TRE (BAMBUSA Schreb.) Ở VIỆT NAM DO BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI TRÊN CƠ SỞ GIẢI MÃ TRÌNH TỰ GEN trnL-trnF, psbA-trnH VÀ matK
Vũ Thị Thu Hiền, Trần Thị Việt Thanh, Nguyễn Khắc Khôi, Đinh Thị Phòng 463
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG TÍCH LŨY HOẠT CHẤT SAPONIN THÔNG QUA NUÔI CẤY MÔ SẸO VÀ CÂY SÂM NGỌC LINH (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.) IN VITRO
Hoàng Văn Cương, Nguyễn Bá Nam, Trần Công Luận, Bùi Thế Vinh, Dương Tuấn Nhựt 475
HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC VÙNG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP (HOA - RAU – CÂY ĂN QUẢ) TẠI XÃ PHÚ DIỄN VÀ XÃ TÂY TỰU (HÀ NỘI)
Nguyễn Thị Mai Hương, Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Christina Seilder, Matthias Kaendler, Dương Thị Thủy 491
MODIFICATION OF POLYSULFONE ULTRAFILTRATION MEMBRANES WITH PVA AND TiO2 FOR BETTER ANTIFOULING
Mai Thanh Phong, Cao Xuan Thang, Phan Dinh Tuan 497
PHỔ RAMAN VÀ HỒNG NGOẠI CỦA CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI AXIT DL-2-AMINO-N-BUTYRIC
Đặng Thị Thanh Lê 507
ADSORPTION OF Hg (II) FROM AQUEOUS SOLUTION USING CARBOXYMETHYL GLUCOMANNAN DERIVATIVE
Nguyen Thi Dong, Nguyen Tien An, Do Truong Thien, Pham Le Dung 515
PHÂN LẬP, NHÂN NUÔI LƯU GIỮ VÀ ĐỊNH TÊN MỘT SỐ NẤM RỄ NỘI CỘNG SINH TRÊN CÂY LÚA VÀ CÀ CHUA Ở BẮC VIỆT NAM
Trần Thị Như Hằng, Trần Thị Hồng Hà, Nguyễn Đình Luyện, Posta Katalin, Lê Mai Hương 521
NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN-TỪ CỦA HỆ VẬT LIỆU TỔ HỢP (1-x)La0,7Ca0,3MnO3 + xLa1,5Sr0,5NiO4
Trần Đăng Thành, Nguyễn Thị Hà, Đỗ Hùng Mạnh, Phạm Thanh Phong, Vũ Đình Lãm, Lê Văn Hồng 529
NGHIÊN CỨU VỀ BIÊN PHA HÌNH THÁI CỦA HỆ GỐM ÁP ĐIỆN PZT – PbMnSbN
Thân Trọng Huy, Nguyễn Đình Tùng Luận, Trương Văn Chương, Lê Văn Hồng 537


Published by Vietnam Academy of Science and Technology