Vol 51, No 1 (2013)

Table of Contents

Articles

CALCULATION OF THE ROLE OF INDOCHINA COUNTRIES IN GLOBAL WARMING AND ITS CONSEQUENCES IN THE WORLD
Alexander Tarko, Tran Van Lang 1
AUTOMATIC MAIN TEXT EXTRACTION FROM WEB PAGES
Phan Thi Ha, Ha Hai Nam 11
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ TỐC ĐỘ QUAY CNC THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP HAI MẠCH VÒNG
Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Võ, Phan Văn Bình 19
NGHIÊN CỨU CHỦNG XẠ KHUẨN HLD 3.16 CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN PHÂN LẬP TỪ VÙNG VEN BỜ BIỂN VIỆT NAM
Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Phương Nhuệ, Vũ Thị Hạnh Nguyên, Phan Thị Hồng Thảo, Phạm Thanh Huyền, Phí Quyết Tiến, Lê Gia Hy 29
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG XYLOOLIGOSACCHARIDES (XOS) CỦA BACILLUS
Hoàng Phương Hà, Phạm Thị Thu Phương, Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Hòa Anh, Nguyễn Thị Mai Phương 43
TÁCH DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GIEN xynA MÃ HOÁ ENZYM XYLANASE A TỪ CHỦNG BACILLUS SUBTILIS CN2 Ở ESCHERICHIA COLI BL21(DE3)
Dương Thị Lương Liên, Đào Văn Minh, Takanori Furukawa, Trần Liên Hà, Wataru Ogasawara 51
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠO MẦM (GẠO GABA) TỪ GẠO LỨT VIỆT NAM
Cung Thị Tố Quỳnh, Nguyễn Hoàng Dũng, Lại Quốc Đạt 63
TÁCH DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GENE MÃ HÓA ENZYME XYLANASE TỪ NẤM MỐC Aspergillus niger C1 VÀO E. coli BL21
Trần Liên Hà, Nguyễn Thị Ngọc Ngà 73
EFFECTS OF pH OF TEOS SOLUTION ON MORPHOLOGY, THERMAL STABILITY AND MECHANICAL PROPERTIES OF EVA/SILICA NANOCOMPOSITES PREPARED BY SOL-GEL METHOD
Do Quang Tham, Thai Hoang, Nguyen Thuy Chinh 81
ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ GIẾT MỔ GIA SÚC HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG
Đào Văn Bảy, Chu Thị Nhàn 91
ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÈN NHÔM TỪ CAO LANH
Lê Thị Mai Hương, Phạm Ngọc Tú, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Xuân Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Vân 101
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Cu2+ CỦA TRO BAY PHẢ LẠI BIẾN TÍNH
Nguyễn Tuấn Dung, Nguyễn Thanh Mỹ, Trần Thị Minh Huyền, Vũ Xuân Minh 107
BIẾN DẠNG GÓC TRÊN BỀ MẶT PbTiO3: SỬ DỤNG NGUYÊN LÍ ĐẦU TRONG NGHIÊN CỨU
Nguyễn Tuấn Hưng, Đỗ Văn Trường, Takayuki Kitamura 115
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CT3 TRONG MÔI TRƯỜNG TRUNG TÍNH CỦA CÁC LOẠI “ỨC CHẾ XANH”
Trương Thị Thảo, Ngô Thị Hồng Nga, Vũ Thị Thu Hà, Lê Quốc Hùng 123
NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU CHUYỂN PHA TRỮ NHIỆT GỐC PARAPHIN CHO CÁC ỨNG DỤNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Vũ Duy Hiển, Phan Thị Ngọc Bích 131


Published by Vietnam Academy of Science and Technology