Vol 49, No 3 (2011)

Table of Contents

Articles

TỔNG QUÁT VỀ ĐẶC TÍNH HÓA LUỒNG LƯU LƯỢNG IP
Dương Tuấn Anh, Hoàng Minh
ON A ROBUSTNESS OF REDUCED ORDER MODELS BY STATE OPTIMIZATION APPROACH
Nguyen Thuy Anh
THE TRANSMISSION OF REAL TIME DATA OVER POWERLINE
Ngo Dien Tap, Pham Huu Trieu
SỬ DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TỐI ƯU TRONG XÁC ĐỊNH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÍ XÃ GIÁO LIÊM – HUYỆN SƠN ĐỘNG – TỈNH BẮC GIANG
Lê Thị Giang, Đoàn Thanh Thủy
ỨNG DỤNG KĨ THUẬT DNA VÀO VIỆC ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN CÂY GỖ TRẮC ĐỎ (DALBERGIA COCHINCHINENSIS) Ở VIỆT NAM ĐANG CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG
Vũ Thị Thu Hiền, Đinh Thị Phòng
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NẤM CỘNG SINH ABUSCULAR MYCORHIZA ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÍ ĐẤT NHIỄM CHÌ CỦA CÂY NGÔ
Tăng Thị Chính, Bùi Văn Cường
CÁC TRITERPEN TỪ THÂN CÂY BA SOI HỌ THẦU DẦU (EUPHORBIACEAE)
Hà Thị Thoa, Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường, Marc Litaudon, Nguyễn Văn Hùng, Châu Văn Minh
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYPROPYLEN VÀ TRO BAY Ở TRẠNG THÁI NÓNG CHẢY
Thái Hoàng, Nguyễn Vũ Giang, Nguyễn Thúy Chinh
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BĂNG NANO BẠC LÊN QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG BỎNG
Trần Thị Ngọc Dung, Nguyễn Hoài Châu, Đào Trọng Hiền, Nguyễn Thúy Phượng, Ngô Quốc Bưu, Nguyễn Gia Tiến
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DẦU BÔI TRƠN CHO QUÁ TRÌNH CÁN KÉO DÂY KIM LOẠI
Đinh Văn Kha
ẢNH HƯỞNG CỦA POLYME SIÊU HẤP THỤ NƯỚC ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LOÀI CÂY HỌ ĐẬU TRỒNG TRÊN BÃI THẢI KHAI THÁC THAN – MỎ THAN NÚI HỒNG - TỈNH THÁI NGUYÊN
Nguyễn Văn Khôi, Thân Văn Thiệp, Trịnh Đức Công, Trịnh Vũ Thắng, Phạm Thị Thu Hà
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC NUÔI GIỐNG CÁ BIỂN QUY MÔ SẢN XUẤT
Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Văn Nhân, Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Thị Thanh Hương
DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ẤU TRÙNG CÁNH LÔNG (TRICHOPTERA) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Hoàng Đình Trung, Lê Trọng Sơn, Vũ Thị Phương Anh
DAO ĐỘNG TỰ CHẤN CỦA BẢN MỎNG CHỮ NHẬT TRÊN NỀN ĐÀN HỒI HAI HỆ SỐ NỀN
Hoàng Văn Đa, Trần Đình Sơn


Published by Vietnam Academy of Science and Technology