PHÂN LOẠI CHỦNG VI KHUẨN LACTOCOCCUS PD14 TỔNG HỢP BACTERIOCIN

Hoa Thị Minh Tú, Nguyễn La Anh, Lê Thanh Bình

Abstract


Chủng Lactococcus PD14  tổng hợp bacteriocin cao được phân  lập  từ sữa bò  tươi ở Việt Nam. Bacteriocin của chúng có phổ  tác dụng chủ yếu với các vi khuẩn Gram dương,  trong đó đặc biệt ức chế mạnh nhóm vi khuẩn gây bệnh, gây ngộ độc thực phẩm như B. cereus, S. areus, L. monocytogenes. Khi xử  lí với các enzym phân hủy protein  thì bacteriocin của chúng bị mất hoạt tính hoàn toàn bởi tác động của α-chymotrypsin trong khi xử lí với trypsin vẫn giữ nguyên hoạt tính. Kết quả này cũng  trùng với kết quả nghiên cứu về nisin đã được công bố  trước đây. Nghiên cứu về đặc điểm hình  thái  tế bào cũng như các đặc điểm về sinh  lí, sinh hóa cho  thấy chủng PD14  có nhiều điểm  tương đồng với  loài Lactococcus  lactis và giống với Lactococcus lactis subsp.  lactis DSMZ 20729. Đánh giá khả năng đồng hoá các nguồn cacbon qua sử dụng kit API 50 CHL và khẳng định lại bằng phương pháp phân tích trình tự gene 16S ARN cho thấy chủng PD14 tương đồng với Lactococcus lactis subsp. lactis lần lượt là 99,0 và 99,7 %. Từ tất cả các kết quả đạt được nêu trên là những bằng chứng cho thấy chủng Lactococcus PD14 thuộc Lactococcus lactis subsp. lactis

Keywords


phân loại, loài, Lactococcus lactis subsp. lactis, bacteriocin, nisinDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/5/9535 Display counter: Abstract : 34 views. PDF (Tiếng Việt) : 241 views. PDF (Tiếng Việt) : 42 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology