ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG KOESTER HAI ĐẦU VÀO - MỘT ĐẦU RA ỨNG DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ VỚI THAM SỐ HIỆU CHỈNH

Vũ Chấn Hưng, Vũ Như Lân, Nguyễn Duy Minh, Hoàng Văn Tuấn

Abstract


Phương pháp  lập  luận mờ  sử dụng đại số gia  tử  theo  tiếp cận hiệu chỉnh định  lượng ngữ nghĩa [1] được xem là công cụ hữu hiệu để giải quyết một số bài toán điều khiển. Tuy nhiên các kết quả thu được mới dừng ở việc mô phỏng trên máy tính. Vì vậy, để khẳng định việc đưa đại số gia tử vào công nghiệp, bài báo tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm phương pháp lập luận sử dụng đại số gia tử trên hệ thống vật lí thực.

Keywords


đại số gia tử, định lượng ngữ nghĩa, điều khiểnDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/5/9528 Display counter: Abstract : 64 views. PDF (Tiếng Việt) : 298 views. PDF (Tiếng Việt) : 171 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology