RESEARCH OF FATTY ACIDS, TOCOPHEROLS AND STEROLS OF SEED OILS EXTRACTING FROM PACHYRHIZUS EROSUS (L.) URB.) IN VIETNAM

Doan Lan Phuong, Nguyen Thi Thuy, Dang Thi Minh Tuyet, Dao Thi Kim Dung, Pham Minh Quan, Pham Quoc Long, Nguyen Thi Mai, Lanh Thi Ngoc

Abstract


Ngoại ngữ. Theo nghiên cứu kết quả, có thể thấy dầu mỡ của cây khoai mỡ ( Pachyrhizus erosus (L.) Urb. ) Chứa tất cả các cơ bản của lipid: lipid phân tích (PL), sterol (ST), triacylglycerol (TG) và axit béo tự do (FFA). Trong đó, triacylglycerol sử dụng hàm lượng cao nhất (khoảng 65,09%) khi số liệu về lipid phân tích cực và acid béo tự do cũng tương ứng. Trong mẫu nghiên cứu, axit linoleic hàm lượng cao nhất đạt khoảng 32,37%. Cho đến nay chưa có kết quả nào về hàm lượng béo, tocopherol (γ-T là 59,73mg / kg), sterol (với β-Sitosterol là 973,36 mg / kg) trong khoai mỡ ở Việt Nam.


Keywords


HCTN7

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/58/6A/15483 Display counter: Abstract : 24 views. PDF : 14 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology