Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 24, No 3 (2002) Các phương pháp định lượng không gian điểm (nội suy) và vấn đề thành lập bản đồ đẳng trị bằng máy tính Abstract   PDF
Trương Xuân Luận, Trương Xuân Quang
 
Vol 33, No 4 (2011) CÁC THAM SỐ HÀM HIỆP PHƯƠNG SAI SỐ DƯ DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO CỤC BỘ VÀ ĐỘ CAO GEOID THEO MÔ HÌNH TRỌNG TRƯỜNG TOÀN CẦU EGM2008 TRÊN VÙNG TÂY NGUYÊN Abstract
Đặng Nam Chinh, Nguyễn Duy Đô
 
Vol 23, No 3 (2001) Các thành tạo Mafic - siêu Mafic trong các đai Ophiolit ở Việt Nam Abstract   PDF
Văn Đức Chương, Văn Đức Tùng, Trần Văn Thắng
 
Vol 27, No 2 (2005) CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO VÀ XÂM NHẬP MESOZOI MUỘN TUYẾN A LƯỚI - ĐẮK RÔNG Abstract   PDF
Lê Tiến Dũng, Phạm Thị Vân Anh, Tô Xuân Bản
 
Vol 22, No 3 (2000) Các thành tạo siêu mafic đới Sông Hồng Abstract   PDF
Trần Trọng Hòa, Nguyễn Văn Thế, Trần Tuấn Anh, Phan Lưu Anh, Ngô Thị Phượng
 
Vol 25, No 1 (2003) Các xâm nhập Mafic - siêu Mafic Mesozoi rìa bắc khối nhô Kon Tum Abstract
Bùi Ấn Niên, Trần Quốc Hùng
 
Vol 29, No 4 (2007) Các yêu cầu đối với số liệu GPS, số liệu thủy chuẩn và số liệu trọng lực trong đo cao GPS Abstract   PDF
Phạm Hoàng Lân
 
Vol 24, No 2 (2002) Các yếu tố gây sai số chuyển đổi thời gian - độ sâu trong minh giải tài liệu địa chấn Abstract   PDF
Phan Thiên Hương
 
Vol 22, No 3 (2000) Các đá magma phun trào - xâm nhập á kiềm tây Fansipan và nguồn gốc thành tạo Abstract   PDF
Vũ Văn Vấn
 
Vol 24, No 4 (2002) Các đá phun trào - xâm nhập J3-K1 Nam Trung Bộ và nguồn gốc thành tạo của chúng Abstract   PDF
Vũ Văn Vấn, Trần Hồng Lam
 
Vol 26, No 3 (2004) Các đới cấu trúc Vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam theo tài liệu trọng lực Abstract   PDF
Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Nguyễn Hứu Tuyên, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn
 
Vol 24, No 4 (2002) Các đới đứt gãy Tân Kiến tạo khu vực Mường Tè và tác động của chúng tới công trình thủy điện Lai Châu trên Sông Đà Abstract   PDF
Trần Văn Thắng, Nguyễn Đình Xuyên, Văn Đức Chương, Lê Huy Minh, Cao Đình Triều, Nguyễn Thế Thôn, Nguyễn Văn Phổ, Phan Doãn Linh, Văn Đức Tùng
 
Vol 27, No 2 (2005) CÁC ĐỨT GÃY Á KINH TUYẾN HOẠT ĐỘNG TRONG PLIOCEN - ĐỆ TỨ TẠI ĐÔNG BẮC VIỆT NAM Abstract   PDF
Hạ Văn Hải
 
Vol 33, No 3 (2011) CẦN CÓ MỘT CÁCH NHÌN ĐÚNG MỰC VỀ TIỀM NĂNG ĐỊA NHIỆT VIỆT NAM Abstract   PDF
Võ Công Nghiệp
 
Vol 33, No 1 (2011) CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN - CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN DI SẢN ĐỊA CHẤT Abstract   PDF
La Thế Phúc, Trần Tân Văn, Lương Thị Tuất, Đoàn Thế Anh, Hồ Tiến Chung, Đặng Trần Huyên, Nguyễn Xuân Khiển, Đàm Ngọc, Đỗ Thị Yến Ngọc, Nguyễn Đại Trung, Phạm Khả Tùy, Trương Quang Quý
 
Vol 25, No 3 (2003) Cấu trúc các lớp điện ly tại khu vực phía nam trogn giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh (200-2002) Abstract   PDF
Hoàng Thái Lan
 
Vol 22, No 4 (2000) Cấu trúc sâu của đới đứt gãy Sông Hồng theo kết quả xử lý tổng hợp các số liệu địa chấn và trọng lực Abstract   PDF
Đào Ngọc Tường, Phạm Năng Vũ
 
Vol 33, No 2 (2011) CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT SÂU KHU VỰC HÀ NỘI VÀ LÂN CẬN TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH TÀI LIỆU TRỌNG LỰC Abstract   PDF
Phạm Nam Hưng, Lê Văn Dũng
 
Vol 25, No 3 (2003) Cấu trúc địa chất tầng nông vùng đảo đá tây (Trường Sa) theo tài liệu địa chấn nông phân dải cao Abstract   PDF
Nguyễn Văn Lương, Tống Duy Cương
 
Vol 30, No 2 (2008) Cấu trúc địa chất và hoạt động Kiến tạo hiện đại khu vực Thành phố Điện Biên Abstract   PDF
Phạm Năng Vũ, Tăng Đình Nam, Nguyễn Duy Bình
 
Vol 35, No 2 (2013) Causes and occurring frequency of heavy rain, “unusual heavy rain” in the area from Hai Van Pass to Ca Pass, South - Central Region of Vietnam (period 1986 - 2010) Abstract   PDF
Nguyễn Khanh Vân, Đỗ Lệ Thủy, Trần Anh Đức
 
Vol 36, No 4 (2014) Changes in the autumn precipitation and tropical cyclone activity over Central Vietnam and its East Sea Abstract   PDF
S.-Y. Simon Wang, Parichart Promchote, Luu Hong Truong, Brendan Buckley, Rong Li, Robert Gillies, Nguyen Tran Quoc Trung, Biin Guan, Ton That Minh
 
Vol 35, No 3 (2013) Characeristics of sediments in Tri An hydropower lake Abstract   PDF
Đinh Văn Thuận, Vũ Văn Hà, Mai Thành Tân, Nguyễn Trọng Tấn, Lê Đức Lương, Nguyễn Văn Tạo, Trịnh Thị Thanh Hà
 
Vol 38, No 1 (2016) Characteristic of fracture zones on the southern part of Tay Nguyen Abstract
Le Trieu Viet, Van Duc Tung, Vu Cao Chi, Nguyen Thi Thanh Huong, Nguyen Van Luan, Dao Hai Nam, Bui Van Quynh
 
Vol 37, No 3 (2015) Characteristics of aerosol optical depth retrieved from AERONET in Vietnam and comparison with MODIS data Abstract   PDF
Pham Xuan Thanh, Nguyen Xuan Anh, Pham Le Khuong, Do Ngoc Thuy, Hoang Hai Son, Nguyen Xuan Son, Au Duy Tuan
 
Vol 36, No 3 (2014) CHARACTERISTICS OF BO VA GOLD-SULPHIDE ORES, NORTHEAST VIETNAM Abstract   PDF
Tran Tuan Anh
 
Vol 38, No 1 (2016) Characteristics of dynamic geomorphology of coastal-river mouth zones of Ma river of Thanh Hoa province Abstract
Nguyen Cong Quan, Pham Van Hung
 
Vol 35, No 3 (2013) Characteristics of Li-bearing pegmatite in La Vi area, Quang Ngai Province Abstract   PDF
Đào Duy Anh, Hoàng Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị Minh Thuyết
 
Vol 38, No 2 (2016) CHARACTERISTICS OF MARINE ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY FROM HA TINH TO QUANG NAM (60-100M WATER DEPTH) Abstract   PDF
Luong Le Huy*, Mai Trong Nhuan, Tran Dang Quy, Hoang Van Tuan, Quach Manh Dat, Nguyen Duc Hoai, Nguyen Tai Tue
 
Vol 34, No 2 (2012) CHARACTERISTICS OF RECEIVING WATERS IN A SHRIMP AQUACULTURE AREA IN CAI NUOC, CA MAU Abstract   PDF
Nguyen Tho, Nguyen Thi Anh
 
Vol 39, No 2 (2017) Characteristics of soil acidification of haplic Acrisols on ancient alluvial deposits under intensive cassava cultivation in Chau Thanh district, Tay Ninh province Abstract
Nguyen Tho*, Nguyen Thi Hoa
 
Vol 37, No 1 (2015) Characteristics of the Thakhet - Sepon active fault zone Abstract   PDF
Bui Van Thom, Nguyen Van Hung, Oneta Sunlinthone, Somsanith Duangpaseuth, Bounpaphan Markvilay
 
Vol 37, No 3 (2015) Characteristics of typhoon activity in the coastal area of North center Region, Vietnam in the period 1960-2013 Abstract   PDF
Hoang Luu Thu Thuy, Nguyen Thanh Co, Phan Thi Thanh Hang, Tong Phuc Tuan
 
Vol 41, No 3 (2019) Characteristics on distribution of chemical composition in groundwater along the Mekong and Bassac (Hậu) river, Vietnam Abstract
Hikaru Sato, Naoaki Shibasaki, Nguyen Van Lap, Ta Thi Kim Oanh, Nguyen Thi Mong Lan
 
Vol 28, No 4 (2006) Chất lượng nước ở Bắc Bình dựa trên các kết quả phân tích hóa học và vi sinh Abstract
Phan Thị Kim Văn, Bùi Trần Vượng
 
Vol 22, No 4 (2000) Chế độ địa chấn và động đất cực đại đới đứt gãy Sông Hồng Abstract   PDF
Nguyễn Ngọc Thủy, Phạm Quang Hùng
 
Vol 26, No 2 (2004) Chỉ tiêu "nhiệt lượng giới hạn" và sự lựa chọn mục đích khai thác mỏ than bùn Abstract   PDF
Nhâm Văn Toán, Lại Kim Bảng
 
Vol 31, No 1 (2009) Chu kỳ Milankovich trong các số liệu đo từ cảm địa tầng tại ranh giới trầm tích Permi - Trias Lũng Cẩm (Hà Giang) Abstract   PDF
Lưu Thị Phương Lan, Brooks Ellwood, Nguyễn Thanh Dung
 
Vol 31, No 4 (2009) Chu kỳ Younger Dryas trong số liệu từ cảm tại hang Con Moong (Thanh Hoá) Abstract   PDF
Lưu Thị Phương Lan, B. B. Ellwood, Nguyễn Chiến Thắng
 
Vol 32, No 1 (2010) Chúc mừng các Nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2009 Abstract   PDF
Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất
 
Vol 24, No 2 (2002) Chuyển trường về cực vùng vĩ độ thấp và việc minh giải bản đồ dị thường từ hàng không Việt Nam Abstract   PDF
Võ Thanh Sơn, Lưu Việt Hùng, Lê Huy Minh
 
Vol 30, No 2 (2008) Chuyển động hiện đại Vỏ Trái Đất vùng Sơn La qua kết quả đo GPS Abstract   PDF
Trần Đình Tô
 
Vol 30, No 4 (2008) Chuyển động tuyệt đối khu vực đứt gẫy Sông Hồng (từ Yên Bái qua Thái Nguyên) theo số liệu đo GPS Abstract   PDF
Trần Đình Tô, Dương Chí Công
 
Vol 37, No 3 (2015) Climatic zoning of the Bac Bo mountainous provinces and Western Thanh Nghe Abstract   PDF
Nguyen Khanh Van
 
Vol 22, No 4 (2000) Cơ cấu chấn tiêu động đất Tạ Khoa, Lai Châu và Mường Luân vùng Tây Bắc Việt Nam Abstract   PDF
Lê Tử Sơn
 
Vol 24, No 1 (2002) Cơ chế biến dạng của các đá Mylonit ở đới trượt dãy núi Con Voi Abstract   PDF
Trần Ngọc Nam, Tạ Trọng Thắng
 
Vol 30, No 4 (2008) Cơ chế hình thành động đất sóng thần cực đại trong đới hút chìm Manila, Philippin Abstract   PDF
Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Dương
 
Vol 24, No 3 (2002) Cơ chế trồi lộ của Dẫy Núi Con Voi Abstract   PDF
Trần Ngọc Nam
 
Vol 32, No 3 (2010) Cơ chế tương tác và xác định các thông số tương tác đất với cốt phục vụ tính toán ổn định công trình đất có cốt Abstract   PDF
Vũ Đình Hùng, Khổng Trung Duân
 
Vol 31, No 3 (2009) Cơ sở khoa học trong việc tạo lập mảng phụ Đông Nam Á Abstract   PDF
Tạ Trọng Thắng, Nguyễn Đức Chính, Chu Văn Ngợi, Phan Văn Quýnh, Vũ Văn Tích, Phan Thanh Tùng, Nguyễn Văn Vượng
 
Vol 25, No 4 (2003) Cơ sở địa lý học cho phát triển bền vững lãnh thổ tỉnh Sơn La Abstract   PDF
Phạm Hoàng Hải
 
Vol 41, No 3 (2019) Combination of hydrologic and hydraulic modeling on flood and inundation warning: case study at Tra Khuc-Ve River basin in Vietnam Abstract
Tran Hong Thai, Doan Quang Tri
 
Vol 35, No 3 (2013) Commentary of landslide disaster along Ho Chi Minh road from Quang Binh to Thua Thien Abstract   PDF
Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Đức Lý
 
Vol 35, No 1 (2013) Comparison of processed results of GPS and GLONASS data Abstract   PDF
Vy Quốc Hải
 
Vol 29, No 3 (2007) Công viên địa chất - Di sản địa chất với mục tiêu phát triển bền vững Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Khiển, Trần Tân Văn
 
Vol 39, No 2 (2017) Construction of initial national quasi-geoid model VIGAC2017, first step to national spatial reference system in Vietnam Abstract
Ha Minh Hoa
 
Vol 39, No 2 (2017) Construction of initial national quasi-geoid model VIGAC2017, first step to national spatial reference system in Vietnam Abstract
Ha Minh Hoa
 
Vol 41, No 3 (2019) Contamination of microplastic in bivalve: first evaluation in Vietnam Abstract
Phuong Ngoc Nam, Pham Quoc Tuan, Duong Thi Thuy, Le Thi Phuong Quynh, Frederic Amiard
 
Vol 38, No 2 (2016) CONTINUOUS GPS NETWORK IN VIETNAM AND RESULTS OF STUDY ON THE TOTAL ELECTRON CONTENT IN THE SOUTH EAST ASIAN REGION Abstract   PDF
Le Huy Minh*, Tran Thi Lan, C. Amory -Mazaudier, R. Fleury, A. Bourdillon, J. Hu, Vu Tuan Hung, Nguyen Chien Thang, Le Truong Thanh, Nguyen Ha Thanh
 
Vol 36, No 2 (2014) CONTROLLING FACTORS TO THE DISTRIBUTION OF SALINITY OF POREWATER IN QUATERNARY MARINE SEDIMENTS IN NAM DINH AREA Abstract   PDF
Hoang Van Hoan, Pham Quy Nhan, Flemming Larsen, Nguyen The Chuyen
 
Vol 36, No 4 (2014) Coralline Ba/Ca ratios and luminescent line records in Con Dao Island, offshore Vietnam, as indicators of Mekong river runoff between 1948 and 1999 Abstract   PDF
Dang Xuan Phong
 
Vol 40, No 3 (2018) Correlation and high-resolution timing for Paleo-tethys Permian-Triassic boundary exposures in Vietnam and Slovenia using geochemical, geophysical and biostratigraphic data sets Abstract
Luu Thi Phuong Lan, Ellwood Brooks B., Tomkin Jonathan H., Nestell Galina P., Nestell Merlynd K., Ratcliffe Kenneth T., Rowe Harry, Dang Tran Huyen, Nguyen Thanh Dung, Nguyen Chien Thang, Nguyen Ha Thanh, Dao Van Quyen
 
Vol 27, No 2 (2005) CRISISS99 - MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG ĐẤT MỚI Abstract   PDF
Trần Thị Mỹ Thành, Phạm Quang Hùng, Nguyễn Ánh Dương
 
Vol 38, No 1 (2016) Crustal movement along the Red River Fault zone from GNSS data Abstract
Vy Quoc Hai, Tran Quoc Cuong, Nguyen Viet Thuan
 
Vol 30, No 4 (2008) Dấu hiệu các bờ biển cổ ở đáy biển nông ven bờ Bắc Trung Bộ vỡ tiềm năng sa khoáng liên quan Abstract   PDF
La Thế Phúc, Vũ Trường Sơn
 
Vol 22, No 3 (2000) Dãy thành hệ quặng nội sinh vùng Chiêm Hóa Abstract   PDF
Nguyễn Văn Bình
 
Vol 41, No 1 (2019) Determination of drainage corridor in the downstream Vu Gia - Han river, Da Nang city Abstract   PDF
Hoang Thanh Son, Truong Van Anh
 
Vol 40, No 1 (2018) Determination of ground displacement of 25 April 2015 Nepal earthquake by GNSS precise point positioning Abstract   PDF
Nguyen Ngoc Lau
 
Vol 40, No 4 (2018) Determination of maximum tilt angle from analytic signal amplitude of magnetic data by the curvature-based method Abstract
Pham Thanh Luan, Le Huy Minh, Erdinc Oksum, Do Duc Thanh
 
Vol 35, No 1 (2013) Determine density contribution of basement rock by modeling of 3D gravity inversion Abstract   PDF
Đỗ Đức Thanh, Nguyễn Kim Dũng
 
Vol 35, No 4 (2013) Determining the correlation between nitrogen content in soil and nitrate accumulation in vegetables Abstract   PDF
Nguyen Thi Lan Huong
 
Vol 41, No 1 (2019) Developing algorithm for estimating chlorophyll-a concentration in the Thac Ba Reservoir surface water using Landsat 8 Imagery Abstract   PDF
Pham Quang Vinh, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Ngoc Thang, La Thi Oanh, Nguyen Thien Phuong Thao
 
Vol 41, No 3 (2019) Developing land-cover driver model for estimating the intensity of surface urban heat islands using landsat 8 satellite imagery Abstract
Nguyen Thanh Hoan, Nguyen Van Dung, Ho Le Thu, Hoa Thuy Quynh
 
Vol 40, No 3 (2018) Development of a Web-GIS based Decision Support System for earthquake warning service in Vietnam Abstract
Nguyen Hong Phuong, Nguyen Ta Nam, Pham The Truyen
 
Vol 34, No 2 (2012) Development of the tectonic structure of the Cuu Long basin in Cenozoic Abstract   PDF
Le Trieu Viet, Vu Van Chinh, Tran Van Thang, Van Duc Tung, Le Thanh Ha, Nguyen Thi Thanh Huong, Phan Doan Linh, Dao Hai Nam, Bui Van Quynh
 
Vol 33, No 1 (2011) DỊ THƯỜNG VÀ BIẾN THIÊN THEO MÙA CỦA DÒNG ĐIỆN XÍCH ĐẠO Abstract   PDF
Lê Trường Thanh, Lê Huy Minh, Hà Duyên Châu, DOUMOUYA VAFI, YVES COHEN
 
Vol 22, No 3 (2000) Diatom - chỉ thị môi trường trầm tích và dao động mực nước biển trong Pleistocen Abstract   PDF
Tạ Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Lập
 
Vol 26, No 4 (2004) Diatomeae Paleogen trong lỗ khoan 81 và 104 ở miền võng Hà Nội và ý nghĩa của chúng Abstract   PDF
Đặng Đức Nga, Nguyễn Thị Thu Cúc
 
Vol 32, No 3 (2010) Dịch chuyển vỏ Trái Đất theo số liệu GPS liên tục tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á Abstract   PDF
Lê Huy Minh, Kurt Feigl, Frédéric Masson, Dương Chí Công, Alain Bourdillon, Patrick Lassudrie Duchesne, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hà Thành, Trần Ngọc Nam, Hoàng Thái Lan
 
Vol 29, No 3 (2007) Diễn biến vùng ven biển các tỉnh Nam Định, Ninh Bình trước và sau khi có công trình thủy điện Hòa Bình qua phân tích thông tin viễn thám và GIS Abstract
Phạm Quang Sơn, Nguyễn Tiến Công, Vũ Thị Thu Hoài
 
Vol 33, No 3 (2011): DIỄN BIẾN VÙNG VEN BIỂN CỬA THUẬN AN (THỪA THIÊN-HUẾ) TRƯỚC VÀ SAU TRẬN LŨ LỊCH SỬ THÁNG 11-1999 Abstract   PDF
Phạm Quang Sơn, Nguyễn Công Quân, Đặng Đình Đoan
 
Vol 34, No 2 (2012) Distribution characteristic and reserve formation of groundwater in the sandy coastal area of Quang Binh Province Abstract   PDF
Phan Van Truong
 
Vol 34, No 4 (2012) Distribution characteristics, the dissemination and quality of the fine arts and decorative rocks in the centre of Vietnam Abstract   PDF
Bùi Ấn Niên, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Trần Văn Hiếu, Phạm Ngọc Cẩn, Trần Quốc Hùng
 
Vol 35, No 4 (2013) Drought, desertification in Tay Nguyen territory associated with climate change scenarios Abstract   PDF
Nguyen Lap Dan, Nguyen Trong Hieu, Vu Thi Thu Lan
 
Vol 29, No 3 (2007) Dự báo xâm nhập mặn nước ngầm vùng Hải Phòng bằng phương pháp mô hình hóa điện trở và địa chất thủy văn Abstract   PDF
Nguyễn Như Trung, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Bá Minh
 
Vol 25, No 4 (2003) Dự báo xu thế nước lớn, nước nhỏ tại các sông từ Thanh Hóa đến Bình Thuận Abstract   PDF
Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Lập Dân
 
Vol 23, No 2 (2001) Dự báo độ lún mặt đất từ số liệu quan trắc của các trạm đo biến dạng lún do thay đổi mực nước ngầm Abstract   PDF
Nguyễn Hữu Bảng, Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Hưng
 
Vol 35, No 3 (2013) Eastern sea spreading and the development of Phu Khanh basin: updated from the results of new 2D seismic interpretation Abstract   PDF
Hoàng Việt Bách, Nguyễn Du Hưng, Đào Viết Cảnh, Nguyễn Minh Tâm, Lê Tuấn Việt, Tạ Thị Thu Hoài
 
Vol 35, No 4 (2013) Ecological Economic Systems: concepts and research experiences (a proposed application for the Central Highland region) Abstract   PDF
Pham Hoang Hai, Nguyen An Thinh, Nguyen Thu Nhung, Hoang Bac, Tran Thi Mai Phuong
 
Vol 38, No 4 (2016) Effect of silicic acid on aggregation of hydrous ferric oxide Abstract   PDF
Nguyen Ngoc Minh*, Flynn Picardal
 
Vol 34, No 1 (2012) Effective application of reverse circulation structure against bank erosion of Vu Gia river at Dai Cuong commune, Quang Nam province Abstract   PDF
Nguyen Dang Giap, Hoang Thanh Son
 
Vol 34, No 2 (2012) Elastic wave velocity measurements of polycrystalline phase A (Mg7Si2O8(OH)6) at high pressures of subduction zone Abstract   PDF
Phan Thien Huong
 
Vol 25, No 2 (2003) Electrical anisotropy of conductive structures in Earth's crust of Red River fault Zone Abstract
Đoàn Văn Tuyến, Đinh Văn Toàn
 
Vol 39, No 1 (2017) Empirical Attenuation relationship for Peak Ground Horizontal Acceleration for North-East Himalaya Abstract   PDF
Arjun Kumar*, Himanshu Mittal, Rohtash Kumar, Rajeev Saran Ahluwalia
 
Vol 34, No 2 (2012) ENGINEERING GEOLOGICAL ANALYSIS FOR LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING IN GIA NGHIA VOLCANOUS AREA, DAK NONG PROVINCE, VIETNAM Abstract   PDF
Nguyen Huy Tin, Nguyen Viet Ky
 
Vol 34, No 2 (2012) ENGINEERING GEOLOGICAL ANALYSIS FOR LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING IN GIA NGHIA VOLCANOUS AREA, DAK NONG PROVINCE, VIETNAM Abstract   PDF
Nguyen Huy Tin, Nguyen Viet Ky
 
Vol 34, No 3 (2012) Enhancement to source determination for Tien and Saigon rivers banks avulsion-prone zones by near-surface geophysical investigations Abstract   PDF
Le Ngoc Thanh, Nguyen Van Giang
 
Vol 34, No 2 (2012) Environmental impacts of Petroleum Activities on Block 07/03 offshore, Southeast Vietnam Abstract   PDF
Tran Thanh Liem, Phan Viet Khoi, Bui Trong Vinh
 
Vol 37, No 2 (2015) Environmental isues of mining activities in Tay Nguyen Abstract   PDF
Pham Tich Xuan, Tran Tuan Anh, Doan Thi Thu Tra, Hoang Thi Tuyet Nga, Pham Thanh Dang, Nguyen Thi Lien, Nguyen Van Pho
 
Vol 41, No 2 (2019) Environments of upper miocene sediments in the Hanoi depression interpreted from grain-size parameters Abstract   PDF
Mai Thanh Tan, Dinh Van Thuan, Nguyen Dich Dy, Nguyen Van Tao, Le Duc Luong, Trinh Thi Thanh Ha, Ngo Thi Dao
 
101 - 200 of 980 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>