Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 36, No 1 (2014) 100 years of birth of Academic Sokolov B.S Abstract   PDF
Tong Dzuy Thanh
 
Vol 35, No 2 (2013) 15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GROUND PENETRATING RADAR (GPR 2014) Abstract   PDF
Nguyễn Văn Giảng
 
Vol 39, No 1 (2017) A Digital Shoreline Analysis System (DSAS) applied on mangrove shoreline changes along the Giao Thuy coastal area (Nam Dinh, Vietnam) during 2005-2014 Abstract   PDF
Nguyen An Thinh*, Luc Hens
 
Vol 37, No 3 (2015) About factors related to the occurrence of earthquakes in the Song Tranh 2 hydropower area in period 2011-2014 Abstract   PDF
Bui Van Duan, Ha Thi Giang, Nguyen Anh Duong, Pham Dinh Nguyen
 
Vol 36, No 2 (2014) ACTIVE CHARACTERISTICS OF SAM NUA FAULT ZONE DURING NEOTECTONIC STAGE Abstract   PDF
Bui Van Thom, Nguyen Van Hung, Oneta Sunlinthone, Somsanith Duangpaseuth, Soutthiphong Vongxaiya, Bounpaphan Markvilay
 
Vol 38, No 3 (2016) Algorithm and program for earthquake prediction based on the geological, geophysical, geomorphological and seismic data Abstract   PDF
Ngo Thi Lu*, Rodkin M. V., Tran Viet Phuong, Phung Thi Thu Hang, Nguyen Quang, Vu Thi Hoan
 
Vol 36, No 4 (2014) An analysis of forest biomass changes using geospatial tools and ground survey data: a case study in Yok Don national park, Central Highlands of Vietnam Abstract   PDF
Nguyen Viet Luong, Ryutaro Tateishi, Nguyen Thanh Hoan, To Trong Tu, Le Mai Son
 
Vol 38, No 1 (2016) Analyze the correlation between the geomorphic indices and recent tectonic active of the Lo River fault zone in southwest of Tam Dao range Abstract   PDF
Ngo Van Liem, Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, Nguyen Van Huong, Nguyen Cong Quan, Tran Van Phong, Nguyen Phuc Dat
 
Vol 34, No 3 (2012) ẢNH HƯỞNG CỦA HOÀN LƯU GIÓ MÙA MÙA ĐÔNG TỚI ĐỘ DÀY QUANG HỌC SOL KHÍ TẠI BẠC LIÊU VÀ BẮC GIANG Abstract   PDF
Phạm Xuân Thành, Nguyễn Xuân Anh, Đỗ Ngọc Thúy, Lê Việt Huy
 
Vol 33, No 1 (2011) ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA ĐẦU MÙA TỚI ĐỘ DÀY QUANG HỌC SOL KHÍ TẠI BẠC LIÊU Abstract   PDF
Pham Xuan Thanh
 
Vol 34, No 1 (2012) ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH TRONG ĐỘ LỆCH DÂY DỌI Ở VÙNG NÚI TÂY BẮC VÀ TÂY NGUYÊN Abstract   PDF
Phạm Thị Hoa
 
Vol 35, No 4 (2013) ÁP DỤNG CHỈ SỐ THỰC VẬT (NDVI) CỦA ẢNH LANDSAT ĐÁNH GIÁ HOANG MẠC HÓA Abstract   PDF
Lê Thị Thu Hiền
 
Vol 35, No 1 (2013) ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHI TIẾT HÓA THỐNG KÊ VÀ “MÁY” TẠO THỜI TIẾT LARS-WG ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẠI LƯỢNG MƯA CỰC TRỊ THEO CÁC KỊCH BẢN KHÍ HẬU CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN HUYỆN GIO LINH TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract   PDF
Vũ Thanh Tâm, Okke Batelaan, Trần Thành Lê
 
Vol 33, No 3 (2011): Special Issue ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ TẦN SỐ THẤP DÙNG THIẾT BỊ ERA TRONG NGHIÊN CỨU DI TÍCH HOÀNG THÀNH THĂNG LONG Abstract   PDF
Dương Thị Ninh, Mail Thị Lụa, Đặng Ngọc Thùy, Trần Anh Vũ, Lại Hợp Phòng
 
Vol 36, No 3 (2014) APPLICATION OF LANDSAT THERMAL INFRARED DATA TO STUDY SOIL MOISTURE USING TEMPERATURE VEGETATION DRYNESS INDEX Abstract   PDF
Trinh Le Hung
 
Vol 36, No 3 (2014) APPLICATION OF REMOTE SENSING IMAGERY AND GIS IN ESTABLISHMENT OF FOREST FIRE HAZARD MAP IN DAKLAK PROVINCE Abstract   PDF
Luu The Anh, Tran Anh Tuan, Hoang Thi Huyen Ngoc, Le Ba Bien
 
Vol 35, No 4 (2013) Application of USLE and GIS tool to predict soil erosion potential and proposal land cover solutions to reduce soil loss in Tay Nguyen Abstract   PDF
Nguyen Manh Ha, Nguyen Van Dung, Hoang Huyen Ngoc
 
Vol 35, No 4 (2013) Approach Geography in Environmental Research (For example, Nghe An province) Abstract   PDF
Hoang Luu Thu Thuy
 
Vol 35, No 4 (2013) Assessing easy-injured characteristics of drought on socio-economic development in Central Highland by Socio-economic Drought Vulnerability index Abstract   PDF
Le Van Huong, Phi Thi Thu Hoang
 
Vol 38, No 2 (2016) ASSESSMENT OF GEOMORPHIC PROCESSES AND ACTIVE TECTONICS IN CON VOI MOUNTAIN RANGE AREA (NORTHERN VIETNAM) USING THE HYPSOMETRIC CURVE ANALYSIS METHOD Abstract   PDF
Ngo Van Liem*, Nguyen Phuc Dat, Bui Tien Dieu, Vu Van Phai, Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, Tran Van Phong
 
Vol 37, No 2 (2015) Assessment of organic matter content in basalt soils under cultivation of major crops in Dak Lak province Abstract   PDF
Luu The Anh, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Duc Thanh, Hoang Quoc Nam
 
Vol 36, No 1 (2014) Assessment of sedimentation in Tri An reservoir by nuclear technique, geological analyses and GIS Abstract   PDF
Mai Thanh Tan, Dinh Van Thuan, Vu Van Ha, Nguyen Trong Tan, Le Duc Luong, Trinh Thi Thanh Ha, Nguyan Van Tao, Nguyen Cong Quan
 
Vol 37, No 2 (2015) Assessment the socio-economic drought vulnerability index in the Red River delta Abstract   PDF
Vu Thi Thu Lan, Lai Tien Vinh, Hoang Thanh Son
 
Vol 37, No 4 (2015) Automatic detection of surface water bodies from Sentinel-1 SAR images using Valley-Emphasis method Abstract   PDF
Nguyen Ba Duy
 
Vol 33, No 4 (2011) BIẾN THIÊN THEO THỜI GIAN CỦA NỒNG ĐỘ ĐIỆN TỬ TỔNG CỘNG VÀ NHẤP NHÁY ĐIỆN LY THEO SỐ LIỆU GPS LIÊN TỤC Ở VIỆT NAM Abstract
Trần Thị Lan, Lê Huy Minh
 
Vol 36, No 4 (2014) Bioclimatic map of Tay Nguyen at scale 1:250,000 for setting up sustainable ecological economic models Abstract   PDF
Nguyen Khanh Van, Pham Thi Ly, Nguyen Thi Hong
 
Vol 36, No 1 (2014) Bioresources changing and transite by Hydropower and irrigation system in Tay Nguyen Abstract   PDF
Nguyen Lap Dan, Ha Quy Quynh
 
Vol 34, No 1 (2012) BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG CARBON HỮU CƠ KHÔNG TAN (POC) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG HẠ LƯU HỆ THỐNG SÔNG HỒNG Abstract   PDF
Vũ Hữu Hiếu, Lê Thị Phương Quỳnh, Garnier Josette, Henri Etcheber, Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường
 
Vol 33, No 3 (2011): Special Issue CÁC KIỂU TRƯỢT LỞ KHU VỰC CỐC PÀI HUYỆN XÍN MẦN TỈNH HÀ GIANG Abstract   PDF
Bùi Văn Thơm
 
Vol 32, No 4 (2010) Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành trữ lượng nước dưới đất lưu vực sông Sài Gòn Abstract   PDF
Ngô Đức Chân, Nguyễn Việt Kỳ
 
Vol 34, No 2 (2012) CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ DẦU KHÍ LÔ 07/03 NGOÀI KHƠI ĐÔNG NAM VIỆT NAM Abstract   PDF
Trần Thanh Liêm, Phan Viết Khôi, Bùi Trọng Vinh
 
Vol 33, No 4 (2011) CÁC THAM SỐ HÀM HIỆP PHƯƠNG SAI SỐ DƯ DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO CỤC BỘ VÀ ĐỘ CAO GEOID THEO MÔ HÌNH TRỌNG TRƯỜNG TOÀN CẦU EGM2008 TRÊN VÙNG TÂY NGUYÊN Abstract
Đặng Nam Chinh, Nguyễn Duy Đô
 
Vol 33, No 3 (2011) CẦN CÓ MỘT CÁCH NHÌN ĐÚNG MỰC VỀ TIỀM NĂNG ĐỊA NHIỆT VIỆT NAM Abstract   PDF
Võ Công Nghiệp
 
Vol 35, No 2 (2013) CẢNH BÁO NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI Abstract   PDF
Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Dũng
 
Vol 33, No 1 (2011) CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN - CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN DI SẢN ĐỊA CHẤT Abstract   PDF
La Thế Phúc, Trần Tân Văn, Lương Thị Tuất, Đoàn Thế Anh, Hồ Tiến Chung, Đặng Trần Huyên, Nguyễn Xuân Khiển, Đàm Ngọc, Đỗ Thị Yến Ngọc, Nguyễn Đại Trung, Phạm Khả Tùy, Trương Quang Quý
 
Vol 33, No 2 (2011) CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT SÂU KHU VỰC HÀ NỘI VÀ LÂN CẬN TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH TÀI LIỆU TRỌNG LỰC Abstract   PDF
Phạm Nam Hưng, Lê Văn Dũng
 
Vol 36, No 4 (2014) Changes in the autumn precipitation and tropical cyclone activity over Central Vietnam and its East Sea Abstract   PDF
S.-Y. Simon Wang, Parichart Promchote, Luu Hong Truong, Brendan Buckley, Rong Li, Robert Gillies, Nguyen Tran Quoc Trung, Biin Guan, Ton That Minh
 
Vol 38, No 1 (2016) Characteristic of fracture zones on the southern part of Tay Nguyen Abstract   PDF
Le Trieu Viet, Van Duc Tung, Vu Cao Chi, Nguyen Thi Thanh Huong, Nguyen Van Luan, Dao Hai Nam, Bui Van Quynh
 
Vol 37, No 3 (2015) Characteristics of aerosol optical depth retrieved from AERONET in Vietnam and comparison with MODIS data Abstract   PDF
Pham Xuan Thanh, Nguyen Xuan Anh, Pham Le Khuong, Do Ngoc Thuy, Hoang Hai Son, Nguyen Xuan Son, Au Duy Tuan
 
Vol 36, No 3 (2014) CHARACTERISTICS OF BO VA GOLD-SULPHIDE ORES, NORTHEAST VIETNAM Abstract   PDF
Tran Tuan Anh
 
Vol 38, No 1 (2016) Characteristics of dynamic geomorphology of coastal-river mouth zones of Ma river of Thanh Hoa province Abstract   PDF
Nguyen Cong Quan, Pham Van Hung
 
Vol 38, No 2 (2016) CHARACTERISTICS OF MARINE ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY FROM HA TINH TO QUANG NAM (60-100M WATER DEPTH) Abstract   PDF
Luong Le Huy*, Mai Trong Nhuan, Tran Dang Quy, Hoang Van Tuan, Quach Manh Dat, Nguyen Duc Hoai, Nguyen Tai Tue
 
Vol 34, No 2 (2012) CHARACTERISTICS OF RECEIVING WATERS IN A SHRIMP AQUACULTURE AREA IN CAI NUOC, CA MAU Abstract   PDF
Nguyen Tho, Nguyen Thi Anh
 
Vol 37, No 1 (2015) Characteristics of the Thakhet - Sepon active fault zone Abstract   PDF
Bui Van Thom, Nguyen Van Hung, Oneta Sunlinthone, Somsanith Duangpaseuth, Bounpaphan Markvilay
 
Vol 37, No 3 (2015) Characteristics of typhoon activity in the coastal area of North center Region, Vietnam in the period 1960-2013 Abstract   PDF
Hoang Luu Thu Thuy, Nguyen Thanh Co, Phan Thi Thanh Hang, Tong Phuc Tuan
 
Vol 34, No 1 (2012) CHÍNH XÁC HÓA DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO EGM2008 DỰA TRÊN SỐ LIỆU GPS-THUỶ CHUẨN TRÊN PHẠM VI CỤC BỘ VÙNG TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Abstract   PDF
Nguyễn Duy Đô, Đặng Nam Chinh, Sisomphone Insisiengmay
 
Vol 32, No 1 (2010) Chúc mừng các Nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2009 Abstract   PDF
Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất
 
Vol 34, No 2 (2012) CHÚC MỪNG CÁC PHÓ GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MỎ NĂM 2011 Abstract   PDF
Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất
 
Vol 37, No 3 (2015) Climatic zoning of the Bac Bo mountainous provinces and Western Thanh Nghe Abstract   PDF
Nguyen Khanh Van
 
Vol 32, No 3 (2010) Cơ chế tương tác và xác định các thông số tương tác đất với cốt phục vụ tính toán ổn định công trình đất có cốt Abstract   PDF
Vũ Đình Hùng, Khổng Trung Duân
 
Vol 34, No 3 (2012) CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢN ĐỒ LŨ QUÉT Abstract   PDF
Trần Văn Tư
 
Vol 35, No 4 (2013) CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CHO KHU VỰC TÂY NGUYÊN Abstract   PDF
Phạm Hoàng Hải, Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Thu Nhung, Hoàng Bắc, Trần Thị Mai Phương
 
Vol 38, No 2 (2016) CONTINUOUS GPS NETWORK IN VIETNAM AND RESULTS OF STUDY ON THE TOTAL ELECTRON CONTENT IN THE SOUTH EAST ASIAN REGION Abstract   PDF
Le Huy Minh*, Tran Thi Lan, C. Amory -Mazaudier, R. Fleury, A. Bourdillon, J. Hu, Vu Tuan Hung, Nguyen Chien Thang, Le Truong Thanh, Nguyen Ha Thanh
 
Vol 36, No 2 (2014) CONTROLLING FACTORS TO THE DISTRIBUTION OF SALINITY OF POREWATER IN QUATERNARY MARINE SEDIMENTS IN NAM DINH AREA Abstract   PDF
Hoang Van Hoan, Pham Quy Nhan, Flemming Larsen, Nguyen The Chuyen
 
Vol 36, No 4 (2014) Coralline Ba/Ca ratios and luminescent line records in Con Dao Island, offshore Vietnam, as indicators of Mekong river runoff between 1948 and 1999 Abstract   PDF
Dang Xuan Phong
 
Vol 38, No 1 (2016) Crustal movement along the Red River Fault zone from GNSS data Abstract   PDF
Vy Quoc Hai, Tran Quoc Cuong, Nguyen Viet Thuan
 
Vol 35, No 4 (2013) Determining the correlation between nitrogen content in soil and nitrate accumulation in vegetables Abstract   PDF
Nguyen Thi Lan Huong
 
Vol 33, No 1 (2011) DỊ THƯỜNG VÀ BIẾN THIÊN THEO MÙA CỦA DÒNG ĐIỆN XÍCH ĐẠO Abstract   PDF
Lê Trường Thanh, Lê Huy Minh, Hà Duyên Châu, DOUMOUYA VAFI, YVES COHEN
 
Vol 32, No 3 (2010) Dịch chuyển vỏ Trái Đất theo số liệu GPS liên tục tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á Abstract   PDF
Lê Huy Minh, Kurt Feigl, Frédéric Masson, Dương Chí Công, Alain Bourdillon, Patrick Lassudrie Duchesne, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hà Thành, Trần Ngọc Nam, Hoàng Thái Lan
 
Vol 33, No 3 (2011): Special Issue DIỄN BIẾN VÙNG VEN BIỂN CỬA THUẬN AN (THỪA THIÊN-HUẾ) TRƯỚC VÀ SAU TRẬN LŨ LỊCH SỬ THÁNG 11-1999 Abstract   PDF
Phạm Quang Sơn, Nguyễn Công Quân, Đặng Đình Đoan
 
1 - 60 of 393 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google Scholar

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)