Author Details

Vấn, Vũ Văn

 • Vol 22, No 3 (2000) - Articles
  Các đá magma phun trào - xâm nhập á kiềm tây Fansipan và nguồn gốc thành tạo
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 4 (2002) - Articles
  Các đá phun trào - xâm nhập J3-K1 Nam Trung Bộ và nguồn gốc thành tạo của chúng
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 2 (2007) - Articles
  Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành và bối cảnh địa động lưc
  Abstract  PDF
 • Vol 28, No 2 (2006) - Articles
  Hoạt động Magma Mesozoi muộn Nam Trung Bộ và khoáng sản liên quan
  Abstract
 • Vol 30, No 2 (2008) - Articles
  Đặc điểm địa chất, thành phần và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch anh - vàng - bạc khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên)
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 3 (2008) - Articles
  Phát hiện lần đầu tiên khoáng vật Jonassonite - AuBi5S4 ở Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 3 (2008) - Articles
  Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng khu vực Miền Trung và Tây Nguyên
  Abstract  PDF