Author Details

Minh, Vũ Đức

 • Vol 23, No 3 (2001) - Articles
  Các phương pháp mới trong đo sâu điện trở dùng tổ hợp hệ cực đo hợp lý
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 4 (2002) - Articles
  Xử lý tài liệu của phương pháp đo sâu phân cực kích thích đối xứng cải tiến
  Abstract  PDF
 • Vol 26, No 1 (2004) - Articles
  Thuật toán tính mật độ điện tích thứ cấp trên ranh giới bất đồng nhất
  Abstract  PDF
 • Vol 26, No 3 (2004) - Articles
  Phép biến đổi Petrovski cải tiến và vấn đề sai số của các phương pháp đo sâu điện lưỡng cực cải tiến
  Abstract  PDF