Author Details

Quyên, Võ Thị Hồng, Trung tâm Địa vật lý - Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Na, Vietnam

  • Vol 33, No 2 (2011) - Articles
    ĐO THAM SỐ CHẤN ĐỘNG RUNG TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG BẰNG CÁC MÁY THĂM DÒ ĐỊA CHẤN
    Abstract  PDF