Author Details

Ý, Trần Văn

 • Vol 27, No 3 (2005) - Articles
  Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài nguyên môi trường
  Abstract
 • Vol 25, No 4 (2003) - Articles
  Phương pháp nghiên cứu tổng hợp lãnh thổ hiện đại trong địa lý và các khoa học phụ cận
  Abstract  PDF
 • Vol 28, No 1 (2006) - Articles
  Đánh giá tổn thương phục vụ cho quy hoạch và quản lý môi trường (lấy thí dụ ở Thành phố Hải Phòng và phụ cận)
  Abstract