Author Details

Vân, Trần Thị, Viện Môi trường và Tài nguyên - ĐHQG Tp. HCM, Vietnam

  • Vol 33, No 3 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT ĐÔ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP VIỄN THÁM
    Abstract  PDF