Author Details

Vân, Trần Thị

  • Vol 31, No 2 (2009) - Articles
    Phương pháp viễn thám nhiệt trong nghiên cứu phân bố nhiệt độ bề mặt đô thị
    Abstract  PDF