Author Details

Vũ, Trần Anh

 • Vol 31, No 4 (2009) - Articles
  Kết quả bước đầu phân tích tài liệu địa chấn dò sâu nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất miền Bắc Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 4 (2008) - Articles
  Nghiên cứu điều kiện sử dụng công nghệ bơm địa nhiệt ở Hà Nội
  Abstract  PDF
 • Vol 31, No 4 (2009) - Articles
  Một số kết quả xây dựng mô hình mật độ vỏ Trái đất Miền Bắc Việt Nam bằng bài toán 2,5 chiều trọng lực, kết hợp sử dụng tài liệu địa chấn dò sâu
  Abstract  PDF