Author Details

Quỳ, Tống Đình

  • Vol 22, No 2 (2000) - Articles
    Lập hàm dự báo chấn cấp động đất cực đại trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên
    Abstract  PDF