Author Details

Văn, Phan Thị Kim

 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Bước đầu phân tích tài liệu động đất ghi bằng mạng máy K2 dọc đới Sông Hồng (1997-1999)
  Abstract  PDF
 • Vol 28, No 4 (2006) - Articles
  Mô hình thử nghiệm quản lý tầng chứa nước bổ sung tại Bắc Bình, Bình Thuận
  Abstract
 • Vol 28, No 4 (2006) - Articles
  Nghiên cứu các nguồn nước tại Bắc Bình trên cơ sở phân tích các yếu tố khí tượng
  Abstract
 • Vol 28, No 4 (2006) - Articles
  Nghiên cứu địa chất thủy văn đồng vị vùng cát tỉnh Bình Thuận phục vụ quản lý tầng chứa nước bổ sung
  Abstract
 • Vol 28, No 4 (2006) - Articles
  Chất lượng nước ở Bắc Bình dựa trên các kết quả phân tích hóa học và vi sinh
  Abstract