Author Details

Vinh, Phạm Quang

  • Vol 25, No 4 (2003) - Articles
    Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn tỷ lệ 1::100.000 bằng ảnh vệ tinh Landsat TM và Spot
    Abstract  PDF
  • Vol 25, No 4 (2003) - Articles
    Khái niệm hệ thông tin địa lý (GIS) trong nghiên cứu địa lý và môi trường
    Abstract  PDF